Pleva Milan

Ekologicky účinný prostriedok na znižovanie kyslosti a obmedzovanie účinkov ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 279124

Dátum: 08.07.1998

Autori: Novák Zdeněk, Hanzl Pavel, Nemčič Ladislav, Pleva Milan

MPK: C05D 3/00, C05D 5/00, C05G 3/00...

Značky: účinkov, kovov, prostriedok, obmedzovanie, účinný, ťažkých, ekologicky, znižovanie, kyslosti, pôde

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky účinný prostriedok pozostáva z vápenatohorečnatej hmoty a prírodného hlinitokremičitanu. Prostriedok obsahuje vápenatohorečnatú hmotu, tvorenú 88 až 92 % hmotn. uhličitanu horečnatého a/alebo vápenatého a 8 až 12 % hmotn. oxidu vápenatého a/alebo horečnatého, pričom pomer horčíka k vápniku je v tejto hmote od 6 : 4 do 1 : 10 hmotnostne a zeolit, ktorý obsahuje 60,7 až 71,9 % hmotn. oxidu kremičitého a 11,4 až 12,8 % hmotn. oxidu...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cibuliak Pavel, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Pleva Milan, Hanzl Pavel, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00

Značky: magnezitové, plnivo

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C04B 9/20

Značky: horečnatých, hydrátovaných, způsob, plniv, výroby

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Zařízení pro odvodnění a zkusovění ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261704

Dátum: 10.02.1989

Autori: Melecký Jan, Wildmann Stanislav, Pleva Milan, Pětroš Jaroslav

MPK: B01J 2/00

Značky: zařízení, ocelárenských, odvodnění, zkusovění, kalů

Text:

...lehce rozpustný produkt je možno přímo použít jako struskotvornou přísadu nebo ředidlo strusky ve vlastním ocelárenskémVynález bude dále podrobněji objasněn pomocí přiloženého výkresu, na němž je sohematicky nakresleno uspořádání celéhoDle tohoto vyobrazení sestává zařízení pro zpracování oce~ lárenských kalů ze zásobníku ł kalů opatřeného míchadlem g, který jo napojen na vstupní stranu ležatého dvojitého mísiče 2, kam je...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pleva Milan, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Nemčič Ladislav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/20, C08K 3/26

Značky: plnivo, dolomitické, plasty

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wildmann Stanislav, Pleva Milan, Melecký Jan, Pětroš Jaroslav

MPK: C02F 11/14

Značky: způsob, úpravy, ocelárenských, kalů

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Způsob odvodňování pyridinových zásad

Načítavanie...

Číslo patentu: 247233

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pleva Milan, Tousek Josef

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, zásad, pyridinových, odvodňování

Text:

...hmotnostním poměru 11 až 201, s výhodou 21 až 91,oddeíí se dvě vrstvy. Spodní vrstva obsahuje 80 až 99 hmotnostnícn vody obsažené ve výchozích bazích, horní vrstva obsahuje pyridinové zásady, benzen neb jeho homoíogy a zbylé množství vody z vbhozích pyridínovych zásad. Azeotropionou destilací s benzenem se pak odaěíí znývající množství vody a po oddestilování oenzenu se získají bezvode pyridínove zásady. Voda oddelená z pyridinovych zásad...

Způsob výroby mastných kyselin ze zelených sladkovodních řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246772

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pleva Milan, Dobáš Ivan, Skácel Jan

MPK: C12P 7/64

Značky: kyselin, zelených, způsob, mastných, sladkovodních, výroby

Text:

...kyselín ze zelených sladkovodních řas podle vynálezu, jehož podstatou je to, že řasová biomasa ve formě dezintegrované pasty se přímo hydrolyzuje 0,8 až 1,0 M NaOH, .načež se z reakční směsi nejdříve odstraní nezmýdelnítelný podíl extrakci s vodou nemísitelnými organickými rozpouštědly, vybranými ze skupiny látek benzen,cyklohexanol, Z-ethoxy- .nebo Z-methoxy-e 4thanol, l-butanol, l-pentanol a po následném okyselení s výhodou HCl na pH 1 až...

Omítková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 251745

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pleva Milan, Hejtmánek Vladimír, Hradecká Jaromíra, Šmíd Josef

MPK: C04B 26/28

Značky: směs, omítková

Text:

...soli karboxylové kyseliny s uhlikatým řetězcem o délce C 12 až C 18 nebo směsi těchto kyselín.Použitý mohofosfát škrobu se vyznačuje rozpustnosti ve vodě za studena a zvýšenou viskozitou v důsledku své vysoké hydrofilnosti. Jeho předností je, že ani naąměrná dávka jeho přísady neovlivni požadovaný účinek a přitom je tato přisada ekonomicky podstatné výhodnějši, než dosud užívané eter celu~Přisada sodné soli zminěnýchkarboxylových...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Pleva Milan

MPK: C08K 3/26

Značky: plnivo, plasty, práškové

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Způsob výpalu práškových nerostných surovin a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228581

Dátum: 15.08.1986

Autori: Růžička Oskar, Pleva Milan, Hradský Josef

MPK: C04B 33/32

Značky: nerostných, provádění, práškových, způsobu, výpalu, tohoto, zařízení, surovin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout optimálních technologických vlastností vypáleného materiálu pro daný účel jeho použití. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal se provádí v cyklicky se měnících taktech, kdy v prvním taktu probíhá vlastní výpal, ve druhém taktu odležování suroviny při teplotě potřebné pro stabilizaci krystalické mřížky vypálené hmoty a ve třetím taktu vyprazdňování a opětovné plnění, přičemž taktování se řídí...

Maltovina pro rozpojování pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229871

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pleva Milan, Skácel Jan, Těhník Vladimír

MPK: C04B 13/06

Značky: rozpojování, materiálů, pevných, maltovina

Zhrnutie / Anotácia:

Maltovina pro rozpojování pevných materiálů, vyznačující se tím, že obsahuje 40 až 90 hmotnostních % ostře páleného vápna, 9 až 59 hmotnostních % slínku a/nebo cementu s obsahem kysličníku sírového 0,1 až 2,7 % hmot. a sycením vápnem dle Lea Parkera nad 92, 0,3 až 3,0 hmotnostních % sádry a 0,05 až 0,5 hmotnostních % sulfitových výluhů a/nebo syntetických třísliv.

Omítková směs na bázi alkalického kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224071

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pleva Milan

Značky: směs, omítková, alkalického, bázi, kameniva

Zhrnutie / Anotácia:

Omítková směs ta bázi alkalického kameniva, cementu jako pojiva a dalších přísad, vyznačující se tím, že obsahuje 0,5 až 10 % kyselé přísady na bázi SiO2 schopné reakce s hydroxidem vápenatým, jako je koloidní SiO2, křemelina, Si úlety z výroby ferroslitin nebo mletý křemičitý písek a pod., přičemž procento kyselé přísady se vztahuje na obsah cementu ve směsi.