Pivoňka Jan

Zařízení pro nastavení definovaného počátečního napětí integračního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269480

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červencl Milan, Pivoňka Jan, Burian Miroslav

MPK: H03G 3/08

Značky: napětí, definovaného, integračního, zesilovače, počátečního, zařízení, nastavení

Text:

...zesilovače podle vynálezu je to, že bez dalších potřebných spínacích prvků a k nim příslušných obvodů pro generaci potrebných řídících signálů je možno pouze s využitím N-tého vstupu analogového multiplexoru a odporové zpětné vazby zajistit stabilní počátečni stav íntegačního zesilovače, je-li N-tý kanál připojen vždy před přiojenĺm kteréhokoliv z dalších meřicích kanálů.Nový účinek tohoto vynálezu spočíva ve využití N-tého kanálu...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pivoňka Jan, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Exner Milan, Burian Miroslav, Kolář Karel, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Michna Vladimír

MPK: H03K 17/18

Značky: rozpoznáním, prvotního, počítačového, systému, napájení, zapnutí, zálohové, zapojení

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Červencl Milan, Exner Milan, Rybář Oldřich, Michna Vladimír, Frey Augustín, Pivoňka Jan, Kolář Karel, Burian Miloslav, Krejčí Jaroslav

MPK: G05D 23/20

Značky: zařízení, tepelně, činnosti, zpracování, systému, řízení, materiálů, automatické

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Pivoňka Jan, Burian Miroslav, Červencl Milan

MPK: H03M 1/12

Značky: nastavovaním, zapojení, analogově, konstanty, převodníku, číslicového, vícevstupového, programovou, převodů, kompenzaci

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Antikorozně účinný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223329

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kamiš Jan, Pivoňka Jan

Značky: účinný, přípravek, antikorozně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu jsou antikorozně účinné látky, pro aplikaci zejména u silničních vozidel. Tohoto účelu bylo dosaženo u přípravku, který je nepravým roztokem vápenatých mýdal mastných a oxymastných kyselin a inhibitoru koroze, 2-alkenyl a/nebo 2-alkyl-1-ß-aminoethyl-imidazolinu, v minerálním oleji za přítomnosti organických rozpouštědel.

Způsob přípravy antikorozně účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223328

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kamiš Jan, Pivoňka Jan

Značky: látek, přípravy, antikorozně, účinných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyřešení způsobu přípravy antikorozně účinných látek na bázi vápenatých solí mastných kyselin a imidazolinových derivátů. Tohoto cíle bylo dosaženo tím, že roztoky vápenatých mýdel se připravují přímo v alkoholech, z příslušných kyselin a hydrátu nebo oxidu vápenatého za přítomnosti vody, nutné pro iniciaci reakce. Tato voda spolu s vodou vzniklou při reakci se odstraní destilací.

Nátěrová hmota na bázi polykondenzátu hlinitého dialkoxychelátu pro antikorozní nátěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225007

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pivoňka Jan, Hlaváček Ivo, Kopal Stanislav

Značky: nátěry, polykondenzátu, hlinitého, nátěrová, dialkoxychelátu, antikorozní, hmota, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrová hmota na bázi polykondenzátu hlinitého diakoxy-chelátu pro antikorozní nátěry, vyznačená tím, že obsahuje 14 až 30 % hmot. polykondenzátu hlinitého dialkoxychelátu se strukturní jednotkou vzorce 40 až 60 % hmot. xylenu, 15 až 31 hmot. práškového hliníku, 1,5 až 8 % hmot. polystyrenu a 0,8 až 12 hmot. derivátů imidazolinu obecného vzorce kde R2, R3, R4, R5 značí vodík nebo alkyl, R1, R6 značí vodík nebo alkyl či alkenyl, X značí buď...