Pitteloud Rita

3-Fenylbenzofurán-2-óny, spôsob ich výroby, zmesi s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279733

Dátum: 12.03.1999

Autori: Dubs Paul, Pitteloud Rita

MPK: C07D 407/04, C08K 5/15, C07D 307/83...

Značky: obsahom, spôsob, zmesí, výroby, 3-fenylbenzofurán-2-óny

Zhrnutie / Anotácia:

3-Fenylbenzofurán-2-óny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 13 až 20 atómami uhlíka, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka alebo alkylom s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, R3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Z znamená fenylovú skupinu, ktoré sú vhodné na...

2,4-Dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly a stabilizované zmesi organických materiálov s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279627

Dátum: 11.01.1999

Autori: Pitteloud Rita, Dubs Paul

MPK: C08K 5/13, C07C 39/06, C09K 15/08...

Značky: 2,4-dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly, stabilizované, materiálov, zmesí, organických, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujúce polystyrén, substituovaný polystyrén, kopolyméry alebo terpolyméry styrénu alebo substituovaného styrénu, polykarbonát, polyesterkarbonát, polyuretán, polyamid, kopolyamid, polyacetál alebo polyfenylénoxid a aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metyl alebo etyl a R2 znamená C2-C30 alkyl, sú vhodné ako stabilizátory organických materiálov proti odbúravaniu teplom, oxidáciou alebo žiarením.

Oligomérne zlúčeniny, kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín ako stabilizátorov organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280039

Dátum: 06.07.1994

Autor: Pitteloud Rita

MPK: C08K 5/3435, C08K 5/51, C08G 79/02...

Značky: týchto, organických, stabilizátorov, kompozície, zlúčeniny, látok, použitie, oligomérne, obsahom, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Oligomérne zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom L znamená skupinu všeobecného vzorca (1) alebo (2), pričom atóm kyslíka v skupine L sa vždy viaže na atóm fosforu v opakujúcej sa štruktúrnej jednotke a zvyšok R5, prípadne atóm uhlíka v polohe 4 piperidinylového kruhu v skupine L sa vždy viaže na atóm kyslíka v opakujúcej sa štruktúrnej jednotke. Zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok proti oxidačnej, tepelnej alebo...

2,4-Dialkyl-6-sek.alkylfenoly, kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280307

Dátum: 08.06.1994

Autori: Pitteloud Rita, Dubs Paul

MPK: C07C 39/06, C08K 5/13, C09K 15/08...

Značky: použitie, obsahujúce, zlúčeniny, kompozície, tieto, 2,4-dialkyl-6-sek.alkylfenoly

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená n-alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, R2 znamená terc.alkylovú skupinu obsahujúcu 4 až 18 uhlíkových atómov alebo alfa, alfa-dimetylbenzylovú skupinu, R3 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 28 uhlíkových atómov a R4 znamená metylovú skupinu alebo etylovú skupinu, s výhradou, že skupina -CHR3R4 obsahuje aspoň 4 uhlíkové atómy. Tieto zlúčeniny sú vhodné na...

Asymetrické arylfosfity, zmes s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279131

Dátum: 14.10.1992

Autori: Zinke Horst, Pitteloud Rita, Troxler Eduard, Maul Rudolf, Hofmann Peter, Schenk Volker

MPK: C07F 9/145, C07F 9/59, C07F 9/146...

Značky: medziprodukt, asymetrické, výrobu, použitie, arylfosfity, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Asymetrické arylfosfity všeobecného vzorca (1), v ktorom význam substituentov je uvedený v opise, sú vhodné ako stabilizátory do organických materiálov, ktoré sú citlivé na termické, oxidačné a/alebo svetlom indukované odbúravanie.