Pištěk Václav

Tlakový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 274544

Dátum: 13.08.1991

Autori: Bedroš Rudolf, Pištěk Václav

MPK: B65D 83/14

Značky: tlakový

Tlakový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 274299

Dátum: 11.04.1991

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65D 83/14

Značky: tlakový

Přísada do živočišných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267896

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: C09K 3/32

Značky: směsi, prísada, živočišných

Text:

...likvidace těchto kalů spalováním, což většinou vyžaduje úpravy hořáků a při příměsích některých chemických látek dochází i k jejich odchodu 5 kouřovýmí plyny do ovzduší.Uvedené nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstatou je použití zaolejovaných kalů, zejména z odmaštovacích lazní, z jímek a filtračních zařízení umýváren motorových vozidel jako přísady do živíčných směsi pro obalování kameniva pro podkladní vrstvy vozovek.Výhodou...

Zařízení k čištění kol vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266921

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: B60S 3/06

Značky: vjezdem, zařízení, vozidel, veřejnou, čištění, komunikaci, před

Text:

...10 a 11 brodicích žlabů 2 a 3 jsou dále připevněny oplachové trysky 15,zasahující svým výstupem do prostoru neznázorněných kol vozidla projíždějícího brodicími žlaby 2 a 3 a připojené k vnitřním prostorům pružných vaků 8 přes přetlakové ventily 16. ak je znázorněno na obr. 1, je před každým brodicím žlabem 2 a 3 nájezdová rampa 17, na níž v brodicím žlabu 2, 3 navazuje vstupní rampa 18. Na konci každého brodicího žlabu 2 a 3 je...

Připínací ústrojí, zejména pro brože

Načítavanie...

Číslo patentu: 265479

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pištěk Václav

MPK: A44C 1/00, A44B 6/00

Značky: připínací, ústrojí, zejména, brože

Text:

...dvojicí připínacích jehel l a É opatřených ostrými hroty 3 a 1, jimiž opět obloukovitě směřují k zadní straně 3 brože 3. obě připínací jehly l a Q jsou vytvořeny z jednoho kusu pružného drátu, jehož středová část tvoří připevñovací třmen g s upevňovacími oky 2 a lg pro připevnění připínacího ústrojí k zadní straně g brože 1. Připínací jehly l a Ě tento připevňovaoí třmen g překřižují a pak jsou zpětně ohnuty do dvou ovládacích opěrek § a ll,...

Zařízení k plnění zásobníků přířezy, zejména trubek pro výrobu chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259065

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65G 47/24

Značky: trubek, přířezy, chladičů, výrobu, zařízení, zejména, zásobníku, plnění

Text:

...visutoú konstrukcí propoJízdné.zaVěšení zásobnIÉů Q. Pod celou délkou přímćho ůaoku zařízení Je uopnřädáno dopravní ůstrnjg tvořeoé dvojici nckonečných zanáäecích pásů Z, § s vždy přiŕazeným souàěžně uspořádaným oekon oečným přidržovacímĺpäaem 2, łg. Zanášecí pásy 1, g Jsou opatřcny zanášocími výatupŘy łł v roztečłch odpoýídajíc 1 chd 61 cevzšaooňiko Q, které v činněcvětvi zasahují do dráhy přířezů Lg, uložených rovno ěžně vedle sebe ve...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258968

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F16F 15/10, F02B 75/06

Značky: kmitů, torzních, zařízení, tlumení

Text:

...potřebné pro dosažení optimální teploty, během níž vlivem vyšší viskozity kapaliny je tlumicí účinek zařízení zhoršen, dochází ke zvýšenému opotřebení kmitajících částí a zvýšení hluku.Vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom, že prstenec je na povrchu opatřen vrstvou,jejíž materiál má menší tepelnou vodivost než materiál prstence.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán ne základě připojeného...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258370

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F06F 15/10

Značky: kmitů, zařízení, tlumení, torzních

Text:

...prstenci je připojen další prstenec z materiálu s větší teplotní roztažností, než jsou teplotní roztažnosti materiálů prstence a skříně.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě připojeného výkresu,kde vyobrazení představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitú V podélnémV hermeticky uzavřené skříni l je uložen seismický prstene g, k němuž je připojen další prstenec Q. Teplotní roztažnost materiálu dalšího...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258369

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F16F 15/10

Značky: kmitů, torzních, tlumení, zařízení

Text:

...torzních kmítů.vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom. že mezi styčné plochy spojovacích elementů příruby zařízení pro tlumení kmitú a hřídele je vložen izolačníelement Z materiálu, jehož tepelná vodivost je menší, než tepelná vodivost materiálu příruby.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě přípojeného výkresu, kde vyobrazeni představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitů V...

Zařízení pro uložení viskózního tlumiče torzních kmitů, zejména pro klikové hřídele spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258175

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06

Značky: uložení, zejména, torzních, kmitů, motorů, zařízení, spalovacích, hřídele, klikové, tlumiče, viskózního

Text:

...přívodního kanálu tlakové kapaliny V ose torzní tyče, přičemž částečně vyústění vstupniho kanálu do zbytkového prostoru zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v kapalině před vstupem do funkčního prostoru tlakové kapaliny bez škodlivého seškrcení.Rovnoměrnému rozvodu tlakové kapaliny po celém obvodu funkčního prostoru tlakové kapaliny se konečně podle vynálezu účinně napomáha tím, že vstupní kanál tlakové kapaliny vyúsčuje do obvodové...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 55/04, E05B 65/12

Značky: posuvných, zařízení, zejména, nákladních, železničních, vozů, dveří, uzamykací

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...

Přepravní obal, zejména pro hutní výrobky v blocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251730

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65D 85/64

Značky: obal, přepravní, zejména, hutní, blocích, výrobky

Text:

...ocelovými tyčemi Z. Jedna krajní bočnice l je opatřena při dolním a horním okraji po jednom oku § a 2. první částí uzamykacího ůstrojí,v nichž je otočně uložen uzamykací čep lg opatřený nad horním okrajem bočnice l rukojetí ll mezi níž a horním okem 2 je na uzamykacím čepu lg njvlečena tlačnápružina lg. Opačný konec uzamykacího čepu lg je opatřen pojistkoulg proti jeho samovolnému pootočení s výčnělkem lg určeným pro3 251 730 zasunutí do...

Způsob výroby N-ethylanilinu a N,N´-diethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229121

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Dlouhý Jiří, Pištěk Václav, Soukup Miroslav

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, n-ethylanilinu, n,n´-diethylanilinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace anilinu ethanolem v kapalné fázi na měděných katalyzátorech při teplotě 160 až 250°C a tlaku 3 až 20 MPa v atmosféře vodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi oddestiluje na koloně nezreagovaný ethanol, z kterého se před recykláží do ethylace odrektifikuje přední podíl obsahující především ethylacetát, směs anilinu a ethylanilinů se oddělí od vodné fáze, z vodní fáze se vydestilují rozpuštěné...