Piroch Peter

Komín, tepelne izolovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5549

Dátum: 07.10.2010

Autor: Piroch Peter

MPK: F23J 13/00

Značky: izolovaný, komín, tepelně

Text:

...stenou na prieduchovú stenu a tvámicovú stenu,opatreného tepelnoizolačnou vložkou 3.Na obr. č.4 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, opatreného tepelnoizolačnou vložkou, tvorenou prieduchovou tepelnoizolačnou vložkou a tvámicovou tepelnoizolačnou vložkou.Na obr. č. 5 je zobrazený príklad uskutočnenia komína, tepelne izolovaného, s tepelnoizolačnou vložkou umiestnenou V homej a dolnej časti obvodového plášťa.Na obr. č....

Kombinované kogeneračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2912

Dátum: 10.07.2001

Autor: Piroch Peter

MPK: F25B 29/00, F01K 23/00

Značky: zariadenie, kombinované, kogeneračné

Text:

...kogeneračné zariadenie s prírodným obnoviteľným zdrojom energie, čim je zaradené do prírodného energetického systému so splyňovanim prírodnej biomasy a s možnosťou čerpania tepelnej energie z reprodukčnćho prírodného prostredia. uOpatrením potrubia vzduchu pre spaľovací proces v tepelnom motore chladíčom vzduchu, prepojenom chladiacim potrubím na naplnenie pracovnou chladiacou V látkou s tlakovou jednotkou chladiaceho zariadenia, sa...

Ohrievač vody, najmä na blokového bytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2897

Dátum: 11.06.2001

Autor: Piroch Peter

MPK: F24B 1/183, F24H 1/00, F24C 13/00...

Značky: ohrievač, blokového, vody, najmä

Text:

...súčasne požiadavku kvapalinotesnej pružnosti a ochrany pružnej časti hadice pred sálavým a náhodným kontaktným teplom.Výmeník tepla s tvarovanou časťbu, vyhotovenou aspoň z dvoch mimobežných vetví potrubia opatrených rebrami, umožňuje umiestniť na výmeník tepla prídavnú nádobu, naplnenú ohrievanou látkou a uskutočňovať týmto výmeníkom tepla súčasnú prípravu teplej úžitkovej vody a ohrev ohrievanej látky v prídavnej nádobe.Na obr. č. 1 je...

Energetické výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2493

Dátum: 12.06.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 3/00

Značky: energetické, výhrevno-chladiace, zariadenie

Text:

...v kruhovom tepelnom cykle. Energia je v požadovanom čase dodávaná a späť ziskavaná pre opätovné dodanie v inom čase tým istým zariadením. Riešenie umožňuje najmä u centrálnych teplárenských výrob a dodávok tepla výhodné prepojenie s dalšími absorbérmi tepla, umiestnenými v bytovom energeticko-kvapalinovom zariadení, najmä pre blokový byt ďalej umiestnenými v mieste kanalizačného potrubia, ďalej pod hornou plochou komunikácie, ktorou...

Bytové, energeticko-kvapalinové zariadenie, najmä do blokového bytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2472

Dátum: 16.05.2000

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 12/02, F24D 12/00

Značky: bytové, blokového, energeticko-kvapalinové, zariadenie, najmä

Text:

...na nej.U bytového energeticko-kvapalinového zariadenia so slnečným absorbérom umiestneným na balkóne bytu a so sklonenou absorbčnou plochou sa dosiahne vysoký účinok využitia priestoru, autonómnosť zariadenia, malá dĺžka okruhu ohrevu slnečným absorbérom, a tým nizke tepelné straty, výhodný uhol dopadu slnečných lúčov, a tým vysoká účinnost premeny slnečného žiarenia na tepelnú energiu.U bytového energeticko-kvapalinového zariadenia...

Výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2026

Dátum: 02.12.1998

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 11/02

Značky: výhrevno-chladiace, zariadenie

Text:

...mirkul ,avehnnm objektu.nia cirkulämimu tu nnnsnej látky mm ummatnýml tm wýml 2 drm~JJWPČWÚ tlakmvú Jadnütku a výhreuný mkruh.ul znárnrnenmm na übráxku č.1zlmnnmnmj látku i.ktmrwu im vzduch tvwrimci tmplnmlátka 12. ktornu ie vxdumh v mi .nnsti UbÄwktu Z.Nad výhrmvným.àmm Q je umevner tepelné te u 21 mlektr 1 ckú.m tepelnmm výmh ää na utmnu 5. lnvmnv twpülnnu ixnlácimuRám H 2 jn zn trany abmnrbéra Lahmrbmvanć abmnrhérnm L tapla uanickým...

Kombinované kogeneračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1563

Dátum: 06.08.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: F01K 23/00, F01K 25/00

Značky: zariadenie, kogeneračné, kombinované

Text:

...chladičem v 2 duchu.prepeJenem chladiacimv te petruhim naplneným pracevneu chladiaceu latkeu e tlakeveuZ chladenehe v 2 duchu,2 výšenie Jehe mernej hmetne .i a tým ajhmetneetnehe mnežetva vzduchu pre epaľevaci pre lnehe metera. ĽLtepelnehe metere ea zvýši merná hmetneet etláčaheue uzduchutve rtlařenehe vzduchu pre epaľevacichladica vzduchu pred e za kemprezer vzduchutepelnehe metera ea deeLahne da zvý enie mernej hmütŇLvzduchu.Jehe...

Termostatický regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1328

Dátum: 08.01.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: G05D 7/03, F16K 41/04, F16K 17/06...

Značky: ventil, termostatický, regulačný

Text:

...obr. č.1 a obr.č. 2 eú znázornená priklady konkretnehouekutočnenia termoetatiekeho reeulačneho ventilu.V konkretnom priklade uekutočnenia teehniekeho rie-nia znazorneneho na obrázku č.1 je termoetatioký regulačný ventil tvorený termoetatiekým ventilom L a regulátorom g doeadajúeimregulačnou ihlou 3 na ovládaoiu ihlu 1 regulačnej vložky 5 termowatiokeho ventilu iu ktoreho regulačná vložka 5 je tvorená diem tančným teleeom § e vnútornou dierou Z...

Vyhrievaco-izolačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 538

Dátum: 10.08.1994

Autor: Piroch Peter

MPK: F24H 3/12

Značky: zariadenie, vyhrievaco-izolačné

Text:

...teplotněho gradientu na stene a znížením koeficientu prestupu tepla stenou sa podstatne znížia tepelne straty.Prúdiacim vzduchom Q zmysle gravitácia medzi stenou a oirkulačnou prepážkou,ktorý je dokonalou izoláciou pre prestup tepla z cirkulačnej prepážky do steny,ktore cirkulačná prepážka absorbovala od vyhrievacieho telesa. sa dosiahne ďalšie zníženie tepeľnych strát.V konečnom důsledku sa tepelno-izolačným zariadením podľa...

Zásobník separovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 490

Dátum: 08.06.1994

Autor: Piroch Peter

MPK: B65F 1/04, B65F 1/00

Značky: zásobník, odpadů, separovaného

Text:

...poziadavky na plochu.vyšším účinkom ekologizacie životného prostredia .Zasobníkom separovaného odpadu s vloženým zvyčajnepapierovým vreckom v zbernej nadobe ,sa dosiahne jednoduche a praktickevyprazdňovanie zberných nádob bez ich zašpinenia s priaznivým účinkom na životnosťZasobníkom separovaného .odpadu u ktoreho je zamok tvorený zarezmi a papierovým perom. vyhotovených V spajanýcl-u stenách držiakov sa dosiahne jednoduchémíwzhle spojenie a...

Sposob flotačného rozdružovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 252016

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pačnár Ambróz, Piroch Peter, Demečko Pavol

MPK: B03D 1/02

Značky: spôsob, rozdružovania, flotačného

Text:

...olejovej. Kvapalným médiom bola voda,teplota rozdružovanej suspenzie činila 12 stupňov Celsia. Rozdružovaná suspenzie s prídavným-i flotačnými prísadami bola agitovana B 0 s. Do takto pripravenej rozdružovanej suspenzie bol privádzaný vzduch. Pre overenie a porovnanie boli. uskutočnené flotačné rozdružovanie s magnetickou úpravou vzduchu pred vstupom do rozdružovanej suspenzie a bez magnetickej úpravy vzduchu pred vstupom do rozdružovanej...

Vstrekovač s magnetickou úpravou tekutých spalovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248078

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlík Eduard, Piroch Peter

MPK: F02M 27/04

Značky: tekutých, úpravou, magnetickou, vstrekovač, spalovacích

Text:

...hmôt, .čím sa zjednodušuje systém prípravy magnetický upravenej spaľovaoej hmoty pre vstrezk do spaľovacieho .priestoru a znižujú nároky na priestor systému.V .konečnom dôsledku sa dosiahne .použitím uvedeného. vstrekovača s magneťckowu úpravou tekutých spaľovacích hmôt zníženie mernej spotreby tekutej spaľo-vacaj hmoty a zníženie obsahu škodlivín v spalných produktoch.Na .pripojených výkresoch sú znázornená príklady vstrekovačov s...

Skrutkový triedič pre jemné triedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215475

Dátum: 01.01.1985

Autori: Piroch Peter, Čiško Vojtech, Beňa Vojtech

Značky: triedič, skrutkový, jemné, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického triedenia a odvodňovania. Vynález rieši jemné triedenie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov, odvodňovanie pieskov a zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prepad skrutkového triediča je tvorený paralelnými šikmými lamelami o úklone 30° až 75°, výhodne 55° od horizontálnej roviny, ktoré smerujú k dopravnej skrutke, pričom horná krycia lamela prečnieva úroveň prepadovej hrany. Vynález je...