Pírko Jan

Zapojení pro zpracování signálu útkového snímače u skřipcových nebo jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270055

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pírko Jan, Ústí Nad Orlicí, Novotný Otakar, Ústí Nad

MPK: D03D 51/34

Značky: útkového, zpracování, signálu, jehlových, snímače, skřipcových, strojů, tkacích, zapojení

Text:

...výhodne. kdyžzesilovač ma nastavitelná maximální ze sĺlení.Na základě těchto opatření dochází k výhodnů lrekvenční úpravč signálu útkového snímače. přičemž v obou íazích - prohos a dopĺnaní - je signál ampíitudovč normalizován. To umožňuje jednoznačnč detekovat přítomnost útku v obou fasfch pomocí hčžných piezoeiektrlckých snímačů při různých rychlosbech pohybu příze.Bloková schćrna příkladneho zapojení podle vynález je na obr. 1. kde...

Optická přízová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266428

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pírko Jan

MPK: D01H 13/22

Značky: zarážka, přízová, optická

Text:

...guje i na úplnou ztrátu běžící výsledné příze.Tento úkol je splněn podle vynálezu tím, že výstup optického snímače je zapojen v řadě přes horní propust s zesilovač na vstup amplítudového detektoru, jehož výstup je zapojen jednak přímo na sígnálový vstup kompsrátoru s výstupom operečního signálu, jednak přes integrátor a za ním zařazený Lnelineární prevodník na vstup optického snímače.Při tomto jednoduchém a tudíž nenákladném uspořádání ses...

Samovypínací spínací obvod pro ovládání pracovní zátěže stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 265570

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: H03K 17/04

Značky: napětím, pracovní, obvod, spínací, samovypínací, zátěže, stejnosměrným, ovládání

Text:

...napětí tyristoru, prúběh napětí a úroveň vypínacího napětí tyristoru, průběh řídicího impulsu a prúběh proudu tyristorem.Podle obr. 1 je k první svorce ł zdroje 3 střídavého napájecího napětí, např. sekundár ního vinutí síčového transformátoru, připojen prvním vývodem 3 odpor A, jehož druhý vývod5 je zapojen skrze společný bod É s anodami usměrñovací diody 1 a vypínací diody §. Přitom je katoda usměrňovací diody 1 zapojena ke kladnému pölu...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262951

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Petr, Pírko Jan, Dubánek Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: piezoelektrický, snímač

Text:

...piezoelektrického snímače podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde představuje obr. l pohled na snímač ve směru běbu sledovaných lineárních útvaru - částečný řez a obr. 2 řez podle čáry II -II v obr. lo Piezoelektrický snímač sestává z podlouhlé pravoúhlé des.tičky která má v podélném směru v řadě vedle sebe uspořádanéčtyři vodicí součástí g, kiždou pro jeden lineární útvar 3. Prakticky jsou tyto vodicí součástí g vytvarovány a...

Zařízení pro snímání doletu skřipce tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256271

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Otakar, Manl Jaroslav, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: tkacího, doletu, skřipce, zařízení, stroje, snímání

Text:

...na doletové skříniNa připojených výkresoch je znázorněn příklad zařízení pro snímaní doletu skřipce podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno celkové uspořádání zařízení, na obr. 2 je podélný řez indukčním elektromagnetickým snímačem a na obr. 3 je nakreslen boční pohled na indukční elektromagnetický snímač.Dle obr. l je skřipec lg v koncové poloze sevřen čelistmi brzdyllduchycené na doletové skříni lg, kde jsou rovněžuchyceny také...

Piezoelektrický snímač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254802

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar, Manl Jaroslav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímač, pohybu, nitě, piezoelektrický

Text:

...hmota má tvrdost 50 °Sh až 60 °Sh, pevnost v tehu 1,6 Na až 1,8 na a tažnost 70 až 80 .Výhodou píezoelektrického snímače podle vynálezu je dosaženi vyšší kvality pružného uložení očkovitého nitového vodičaPro zsliti sestavených součástí ptezoelektrického snimeče je možno s výhodou použít fixsčního prípravku tvořeného trnem, který se navlékne do otvoru očkovitého nitového vodiče a s pomoci tvarované podložky k tomuto vodiči přiložené se...

Zapojení pro zpracování signálu indukčního elektromagnetického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: elektromagnetického, zpracování, signálu, indukčního, zapojení, snímače

Text:

...invertujícího a neinvertujícího vstupu operační~ ho zesilovače je možno dosáhnout obojí polarity dvouhodnotového signálu na výstupu a to tak,že výstupní signál odpovídá bud přicházející nebo odcházející hraně feromaqnetického předmětu,například skřipce tkacího stroje. Je tudíž možno zpracovávat signál od snímače obojí polarity.Na připojených výkresech je znázorněno zapojení pro zpracování signálu indukčního elektro-. magnetického snímače podle...

Zapojení kontrolního zařízení pro zjišťování stavu periferie tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253030

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bezděk Miloslav, Musil Petr, Novotný Ota, Spišiak Juraj, Pírko Jan

MPK: D03J 1/00

Značky: kontrolního, zjišťování, tkacího, stroje, stavu, zapojení, periferie, zařízení

Text:

...napětí napájecíbo zdroje. Spínací tranzistor § tkeoího stroje například elektromotoru má emitor spojený se zemí s kolektor spínacího tranzistoru § je spojen přes konektor 2 s enodou druhé světlo emitující diody 1, jejíž katode je spojene se zemí a enoda druhé světlo emiĺující diody 1 je spojene přes druhý odpor § s vodičom kladného nepětí napájecíno zdroje. První rozpínecí kontakt 2 tkacího stroje je jednou svorkou spojen se zemí s druhá...

Víceúčelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243620

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pírko Jan, Šeda Jioí, Novotný Otakar

MPK: B62D 61/00

Značky: víceučelové, vozidlo

Text:

...podmínky pro jeho nízký zástavbový prostor a zlepšení jeho ochrany proti nečistotám a podobné. Zvláště v transportním stavu, kdy je přepravován jiným transportním prostředkem a jeho průchodivost terénem v pojezdovém stavu.Podstata víceúčelového vozidla podle vynálezu spočivá v tom, že V transportní poloze tvoří pojezdová plocha kol vnější obal vozidla, uvnitř kterého je uspořádán skládací mecha nismus a alespoň jedno reakční rameno.Příklad...

Zapojení elektronického obvodu pro nastavení výchozích stavů logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217318

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: obvodů, nastavení, elektronického, sítě, zapojení, logické, výchozích, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických logických sítí obsahujících sekvenční obvody. Vynález řeší nastavení výchozího stavu logické el. sítě po připojení napájecího napětí nebo po krátkodobém přerušení napájení. Podstatou vynálezu je, že ke kladnému vstupnímu vodiči napájecího zdroje je přes kondenzátor připojen jednak první konec sériové kombinace dvou odporů, jejíž druhý konec je připojen k zápornému výstupnímu vodiči napájeného zdroje, jednak katoda...

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218758

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: zapojení, nastavení, výchozího, elektronického, sítě, logické, obvodů, stavu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě opatřené alespoň jedním vstupem na stavení a napájené zdrojem stejnosměrného napětí, vykazujícím časovou konstantu, opatřeným kladným a záporným výstupním vodičem pro připojení logické sítě, vyznačené tím, že ke kladnému výstupnímu vodiči (4) je přes první odpor (10) připojena Zenerova dioda (11), jejíž druhý vývod je připojen k zápornému výstupnímu vodiči (5),...

Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213601

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pírko Jan, Musil Petr, Novotný Otakar, Dubánek Jan

Značky: kontrolu, prošlupem, signálu, stroje, optoelektronický, upravovačem, víceprošlupního, útku, tkacího, spínač, vlnitým

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, do něhož jsou útky pokládány pomocí zanašečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráze určené pevným paprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prošlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotačním paprskem vytvořeným kotoučovými přírazy lamelami a v krajích...