Pipich Ladislav

Spôsob fermentačnej výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278430

Dátum: 07.05.1997

Autori: Bučko Michal, Hano Alexander, Pipich Ladislav, Kliment Július, Šišmiš Juraj, Borošová Gabriela

MPK: C12P 13/18, C12P 13/08

Značky: l-lyzínu, výroby, spôsob, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený účel sa dosiahne tým, že aktívnou reguláciou biosyntézy sa zvýši koeficient konverzie sacharózy na L-lyzín, a to na začiatku fermentačného procesu skladbou živnej pôdy, najmä pomerom medzi koncentráciou alfa-aminodusíka ku koncentrácii cukrov v pomere 1 : 100 až 120 a v priebehu biosyntézy zmenami koncentračných gradientov cukrov v okolí a vo vnútri bunky opakovaným pridávaním cukorno-melasových príkrmov.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bulla Ján, Pipich Ladislav, Ulbert Stanislav, Hladký Václav, Hano Alexander, Hudec Milan, Sálka Ján, Bučko Michal, Béreš Andrej, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil

Značky: přípravy, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...