Piotelat Sandrine

Zariadenie na podávanie lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5355

Dátum: 27.01.2006

Autori: Pongpairochana Vincent, Piotelat Sandrine, Chavez Enrico

MPK: A61M 5/24, A61M 5/145

Značky: podávanie, lieku, zariadenie

Text:

...Ked sa týchto N vstreknutí vykoná, ovládacia jednotka 4 informuje pacienta cez obrazovku 17, že zásobník 5 je prázdny a musl sa vymeniť. Algorítmus sa potom vráti do kroku S 1.Ak je v kroku S 4 odpoved nie, v kroku S 6 sa určí, či aktuálny obsah zásobníka Cont je menej než predplsaná dávka D. Ak je odpoved áno, algoritmus prejde do kroku S 13, ktorý bude oplsaný neskôr. Ak je odpoved nie, algoritmus prejde do kroku S 7.V kroku S 7 sa...

Zariadenia na podávanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6794

Dátum: 23.01.2006

Autori: Chavez Enrico, Pongpairochana Vincent, Piotelat Sandrine

MPK: A61M 5/145, A61M 5/24

Značky: liekov, podávanie, zariadenia

Text:

...koncentrácia vmg/ml lieku vbombička, MaxlnjVoI je vopred určená konštanta,vyjadrená v ml, zodpovedajúca maximálnemu objemu, ktorý injekčné zariadenie môže vstreknút vjednej injekcii, Cont je vyššie uvedený objem bombičky v mg, lNT je celočíselná časť, max je maximálna hodnota a min je minimálna hodnota. Hodnota Cont je napríklad vopred uložená-3 v riadiacej jednotke 4, zadaná do riadiacej jednotky 4 pacientom alebo lekárom nastavovacími...

Spôsob určenia množstva lieku obsiahnutého v liekovej nádobke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10971

Dátum: 23.01.2006

Autori: Pongpairochana Vincent, Piotelat Sandrine, Chavez Enrico

MPK: A61M 5/145, A61M 5/24

Značky: určenia, lieku, obsiahnutého, spôsob, nádobke, množstva, liekovej

Text:

...nasledovné premennékde Conc je koncentrácia vmg/ml lieku vbombička, Maxlnjvol je vopred určená konštanta,vyjadrená v ml, zodpovedajúca maximálnemu objemu, ktorý injekčné zariadenie môže vstreknút vjednej injekcii, Cont je vyššie uvedený objem bombičky v mg, INT je celočíselná časť, max je maximálna hodnota a min je minimálna hodnota. Hodnota Cont je napríklad vopred uložená-3 v riadiacej jednotke 4, zadaná do riadiacej jednotky 4 pacientom...