Pína Bohumil

Výkonový spínací tranzistor s integrovanou zpětnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270258

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/90, H01L 29/06

Značky: diodou, spínací, integrovanou, výkonový, tranzistor, zpětnou

Text:

...měniče.Funkce zpětné diody spočíva v odvádění zpětného proudu ze zdtěže do zdroje v době, kdy je tranziator uzavřen.Výkonový jednoatupňový spínací tranzistor lg obsahuje vrstvu ll základního polovodičového materiálu, ktera přiléhá z jedné strany k vnější vysoce dotované vrstvě lg stejného typu elektricke vodivosti jako je vrstva łł základního polovodičového materiálu. Opačnou stranou přiléhú vrstva łł zakladního polovodičového materiálu...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Wedell Martin, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Šátek Jaroslav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 21/60, H01L 23/48

Značky: výroby, způsob, výkonového, modulu, polovodičového, bezpotenciálového

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Výkonový bipolární tranzistor s integrovanou ochranou proti přepětí a napěťovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268061

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pína Bohumil, Kalenda Libor, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 29/70, H01L 29/06

Značky: proti, ochranou, integrovanou, bipolární, přepětí, přetížení, výkonový, napěťovému, tranzistor

Text:

...polovodičověho materiálu, k jejíž jedné straně přilěhú vnější vysoce dotovaná vrstva Š, šterá je spojenn s první hlavní elektrodou E a která je stejněho typu elektrické vodivosti jako vrstva l záklndního polovodičověho materiálu, k jejíž druhé straně přiléhá bázoví vrstva 2 opačněho typu elektrické vodivosti,která s ní tvoří p-n přechod. Bázová vrstva 2 je jednak nn části plochy opatřenn kontaktem É báze, vodívč spojeným s třetí hlavní...

Vícestupňový tranzistor v Darlingtonově zapojení zejména pro vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267562

Dátum: 12.02.1990

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Muller Ilja, Školník Václav, Pína Bohumil, Kalenda Libor

MPK: H01L 27/08

Značky: zapojení, kmitočty, tranzistor, zejména, darlingtonově, vícestupňový, vyšší

Text:

...je znázorněns struktura dvouatupňového trenzietoru v Darlingtonově zapojení v ćáetečnám řezu. Dvouetupňový tranzíetor v Darlingtonově zapojení eeatává z vrstvy łł a gł základního polovodičového materiálu, vnější vysoce dotovená vrstvy łg a gg,bszové vrstvy łł a gž, kontaktů łi s gi báze, členěné emitorová vrstvy łâ a gâ a kontaktů łâ a gg emitoru.V oblasti prvního stupně łg je po vytvoření koncentrečního profilu bszove vrstvy łä odleptane...

Vícestupňový tranzistor typu Darlingtonu s vysokou odolností proti druhému průrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267561

Dátum: 12.02.1990

Autori: Muller Ilja, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 27/08

Značky: průrazu, darlingtonu, vysokou, vícestupňový, odolností, proti, druhému, tranzistor

Text:

...sestává z vrstvy łł a gł záklsdního polovodíčového materiálu, vnější vysoce dotovsné vrstvy łg a 33, bázová vrstvy łš a 35, kontakte 33 e gi báze, ćleněnó amitorové vrstvy łâ a gä a kontaktů łg s gg emitoru.V oblastí prvního stupně łg je před vytvorením koncsntračního profilu bázove vrstvy A odleptáns z téže strany polovodičové destičky část vrstvy łł zákledního polovodičovsho materiálu, takže po vytvoření bázová vrstvy łg e emítorové...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242603

Dátum: 01.05.1988

Autor: Pína Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, uzavřené, krokového, smyčce, rychlostí, motorů, řízení

Text:

...uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce plynulým zpožyčováním impulsů z čidla polohy. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi čidlo polohy krokového motoru a obvod logiky uzavřené smyčky, jehož výstup je spojen s koncovým stupněm, je zapojen zpožčovací blok.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je konkrétní příklad zapojení, na obr. 2 je grafické znázornění...

Vulkanizovateľná zmes pre plášte káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Broulík Jan, Novák Miroslav, Pína Bohumil, Zouhar Drahomír

MPK: H01B 3/28

Značky: vulkanizovatelná, pláště, káblov

Text:

...kaučukov alebo ich kombinácie s polyvinylchloridorn s obsahom minerálneho plnivá na báze hlinibo-,kremičitanov alebo hydratovaného kysličníka hlinitého, s použitím silánouvého väzobneho činidla.Vulkanizovatelná zmes podľa vynálezu je zložená zo styrénbíitadiénového kaučuku alebo etylén-propylénového terpolyméru .alebo zo zmesi a polyvinylchloridu s 10-200 hmot. d. hlinitokremičitanu, výhodne kaolínu, alebo hydratovaného kysličníka...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: Luda Jaromír, Pína Bohumil, Kueera Karel, Ženišek Jioí, Homola Jaroslav, Hartman Jan, May Jan

MPK: G05D 3/20, G05D 3/14

Značky: zapojení, vřetena, obvodů, polohování

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hartman Jan, Školník Václav, Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Pojman Pavel

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonová, součástka, napětí, polovodičová, vysoká, závěrná, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232093

Dátum: 01.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Hartman Jan, Pína Bohumil

MPK: H01L 31/10

Značky: výkonová, součástka, polovodičová, světlem, řízená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem, např. optotyristoru s kompenzující elektrodou, tvořenou kontaktovanou oblastí řídicí báze, přičemž kontakt řídicí báze kompenzující elektrody je galvanicky propojen s kontaktem fotocitlivé oblasti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompenzující elektroda je umístěna mezi fotocitlivou oblastí a oblastí hlavního emitoru. Ve fotocitlivé oblasti i v oblasti kompenzující elektrody je...

Úsporná kapesní bateriová sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 239651

Dátum: 13.03.1987

Autori: Turek Bohumil, Drtina Milan, Pína Bohumil

MPK: D06F 58/00

Značky: úsporná, kapesní, bateriová, sušárna

Text:

...výhrevnou elektrickou fólií připojenou na zdroj elektricke energie.Výhody úsporné kepeení bateriová nuz-w apočívejí hlavně v tu. še unołňnde pohotovć uäení napr. pri rýaování, kreelení popŕ. k ueulení autoevíček 1 Ie slabých Idrojů elektrické energie pri velká její úepoŕe, mb výhrevnd fólie přeněňuje energií v tepelná nútení v optimální míře, která prochází vzduchom be jeho ohŕátí e teprve pri dopedu na ohlednłàlí předmět jej Iahřede....

Vícevrstvová polovodičová součástka s ochrannou strukturou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231393

Dátum: 01.03.1987

Autori: Školník Václav, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/00

Značky: strukturou, přepětí, součástka, ochrannou, polovodičová, proti, vícevrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevrstvé polovodičové součástky s ochrannou strukturou proti přepětí, obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami opačného typu vodivosti vzhledem k základní vrstvě. První vnější vrstva má kontakt s první hlavní elektrodou. Druhá vnější vrstva má kontakt jednak s řídicí elektrodou a jednak v řadě diskrétních míst, t.z. mikrosvodů s hlavní elektrodou. K druhé vnější vrstvě přiléhá řízená...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248539

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/70

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...aktivních příměsí p-typu elektrické vodivosti na rozhraní báze a přilehlého emitoru rychle klesá, čímž zůsą tává na většině plochy emitoru zachovaná vysoká injekční účinnost. Tímto způsobem se u součástky doeáhne současně vysoké účinnosti řídícího signálu a zlepšení spínacích charakteristiklresp. zvýšení zesílení, i vysoké úrovně propustných vlastností.Dva příklady výkonových polovodičových součástek s vertikálv ně členěnou...

Řízená výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248394

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Kalenda Libor, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/06

Značky: součástka, výkonová, polovodičová, řízená

Text:

...desky, a to V náryse, na obr. lb v půdoryse, a na obr. 2 je znázorněna řízená polovodíčová součástka 5 řídící elektrodou umístěnou na obvodu poloVodíčové desky.Podle obr. la, 1 b je polovodíčová deska l řízené výkonové polovodičové součástky kanpaktně spojene s dilatační elektrodou g a prostřednictvím přítlačných kontaktů spojene s dolnípřítlačnou elektrodou 3 a horní přítlačnou elektrodou A pouzdra.Mezi polovodíčovou desku 1 a horní...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248345

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Šátek Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Homola Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...struktura výkonové polovodičové součástky podle vynáu lezu s vloženými kovovými mezivrstvami v řezu a na obr. 2 polovow dičová křemíková struktura s další profilovanou mezivrstvou z měkkého kovu.Na obr. 1 je tyristorová struktura L o průměru 25 mm spojene tvrdým slitinovým spojem g s dilatační elektrodou 1 ve tvaru podložky, vyrobené z křemíku vysoce dotovaného borem. Tento oelek je opatřen.h 1 iníkovými kontakty A a 5 a kluzně vložen mezi...

Mezivrstva z měkkého kovu pro velkoplošné kontakty, zejména výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237588

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pína Bohumil, Kalenda Libor, Žamberský Vlasta

MPK: H01L 23/00

Značky: mezivrstva, součástek, velkoplošné, zejména, výkonových, polovodičových, měkkého, kontakty

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká mezivrstvy z měkkého kovu pro velkoplošné kontakty, zejména výkonových polovodičových prvků. Mezivrstva je alespoň z jedné strany opatřena vylisovanými drážkami, jejichž šířka dna a šířka stykové plochy je v rozmezí 0,3 až 1 mm. Hloubka drážky je větší než trojnásobek součtu nerovinností stykových ploch. Alternativně jsou drážky vylisovány ve dvou směrech, svírajících úhel 60 až 90°.

Způsob výroby polovodičových součástek na extrémně tenkých monokrystalických polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Šátek Jaroslav, Kalenda Libor, Louda Jaromír, Janiš Ivo

MPK: H01L 21/46

Značky: polovodičových, součástek, deskách, tenkých, extrémně, způsob, monokrystalických, výroby

Text:

...a na obnaženém povrchu polovodičové desky provést dokončující technologické operace.Způsob výroby polovodičových součástek podle vynálezu umožňuje konstrukci nových typů součástek vyžadujících velmi tenké polovodičové desky. Popsaný způsob umožnuje nahradit epitaxní techniku ekonomicky výhodnějším postupem a vytvořit vysokoodporové vrstvy bez poruch a růstových chyb.Výhodou vysokodotované polovodičové podložky je, že po spojení s tenkou...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232897

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pína Bohumil, Pokorný Oldřich, Vach Miroslav, Plíva Jiří, Vlnas Stanislav, Hartman Jan

MPK: H01L 31/00, F16L 5/02

Značky: polovodičová, výkonová, součástka, řízená, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem ze zdroje zářivé energie umístěného vně jejího pouzdra pomocí plného světlovodu, volně uloženého v průchodce, která je pevně spojena s pouzdrem polovodičové součástky. Vnější konec průchodky je spájen s pokovanou částí plného světlovodu, který je uvnitř pouzdra spojitě zúžen a jeho zúžená část je přiložena k fotocitlivé oblasti výkonové polovodičové struktury pod úhlem 75 až 90°.

Způsob kontroly úrovně znečištění polovodičových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231897

Dátum: 15.12.1986

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Žamberský Vlasta, Šváb Petr

MPK: H01L 21/66

Značky: úrovně, znečištění, způsob, polovodičových, kontroly, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly úrovně znečištění polovodičových desek, kde v průběhu vysokoteplotních operací se do křemenných aparatur jednorázově nebo v pravidelných intervalech vkládají testovací struktury s jedním vysokonapěťovým přechodem PN a s koncentrací hlubokých příměsí nižší než 2.1011 atomů cm-3. Testovací struktury se zpracují spolu s výrobními dávkami a po skončení vysokoteplotních operací se měří koncentrace hlubokých příměsí v...

Polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233971

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Šimko Timotěj

MPK: H01L 23/02

Značky: polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky, ve které je polovodičová deska kompaktně spojená s dilatační elektrodou a kontaktovaná přítlačnými kontakty s dob ní a horní elektrodou pouzdra. Mezi polovodičovou deskou a horní elektrodou je umístěna mezivložka, např. z molybdenu, wolframu nebo kovaru, opatřená na svém obvodu výstupky, jejichž přehnutím je fixována k horní elektrodě. Další mezivložka s výhodou vytvořená z měkkého kovu, např. ze stříbra...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoké pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233024

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimko Timotěj, Muller Ilja, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/74

Značky: polovodičová, pracovní, vysoké, výkonová, kmitočty, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoké pracovní kmitočty. Součástka je řešena tak, že katodová emitorová vrstva a vrstva řídicí báze je vertikálně členěná, přičemž pomocná řídicí oblast je části své plochy ve vertikálním směru zapuštěná ve vrstvě řídicí báze do hloubky větší než 3 ?m pod rozhraním s katodovou emitorovou vrstvou. Přechod mezi první bází a anodovou emitorovou vrstvou má gradient koncentrace příměsí větší než...

Výkonová polovodičová dioda s vysokou zatížitelností v závěrném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231491

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kalenda Libor, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Školník Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičová, zatížitelností, závěrném, dioda, výkonová, směru, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové diody s vysokou zatížitelností v závěrném směru. Dioda je tvořena dvěma integrovanými strukturami, z nichž jedna obsahující čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti je Vytvořena ve Vnitřní části plochy polovodičového systému, zatímco okrajová část polovodičového systému, ve které Vysokonapěťový PN přechod Vystupuje na povrch, je tvořena strukturou se dvěma vrstvami vzájemně opačného typu vodivosti....

Způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220681

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Jaroslav, Šikula Josef, Koktavý Bohumil, Pína Bohumil, Šimko Timotěj

Značky: způsob, kontroly, kontaktů, kvality, kov-polovodič, kov-kov

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov zejména u výkonových polovodičových součástek. Do procesu výroby je zařazeno měření spektrální hustoty fluktuací na vyráběných kontaktech, při kterém se na měřený kontakt přivádí stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný proud přes zatěžovací odpor a analyzátorem statistických charakteristik šumového napětí se snímá spektrální hustota fluktuací.

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hartman Jan, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Pína Bohumil

Značky: výkonová, polovodičová, součástka, tvaru, kotoučového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Vícevrstvá polovodičová součástka pro vyšší pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218510

Dátum: 15.03.1985

Autori: Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Muller Ilja, Pína Bohumil

Značky: vícevrstvá, pracovní, polovodičová, kmitočty, vyšší, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá polovodičová součástka určená pro provoz při vyšších pracovních kmitočtech. Podstata vynálezu spočívá ve vhodné geometrii členění řízené emitorové struktury tak, že okraj emitorové vrstvy se v žádném místě struktury nelomí v úhlu menším než 120°. Na povrchu součástky je ze strany druhé hlavní elektrody vytvořeno alespoň šest stejně velkých oblastí ve tvaru pravidelného šestiúhelníka tak, že uvnitř každé takové...

Vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218437

Dátum: 15.03.1985

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Hartman Jan, Muller Ilja

Značky: vícevrstvá, výkonová, světlem, řízená, polovodičová, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem, například optotyristor. Fotocitlivá oblast je vytvořena okénkem v kontaktu emitorové vrstvy v místě chybějícího mikrosvodu pravidelné hexagonální sítě mikrosvodů, přičemž mikrosvody nejbližší k fotocitlivé oblasti jsou umístěny pod kontaktem pomocné elektrody, která je oddělena od katodové elektrody nešuntovanou a nekontaktovanou emitorovou vrstvou ve tvaru...

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216650

Dátum: 01.09.1984

Autori: Muller Ilja, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Hartman Jan

Značky: polovodičová, řízená, světlem, vícevrstvá, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem s vysokou citlivostí struktury ke spínání světlem a odolností proti strmému nárustu blokovacího napětí, obsahuje nejméně čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti. Vnější emitorová vrstva zasahuje úzkým výběžkem až ke středu fotocitlivé nekontaktované oblasti kruhového tvaru, přičemž plocha výběžku emitorové vrstvy tvoří méně než 20 % celkové plochy fotocitlivé oblasti.