Pilný Miroslav

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pech Ladislav, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Suchomel Milan, Ševčík Jaroslav, Seitl Jaromír

MPK: B01J 38/04, C07C 69/82, B01J 23/74...

Značky: kobaltnatého, způsob, regenerace, katalyzátoru

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Tomola Libor, Čepický Miloš

MPK: B01J 19/00

Značky: chlazení, chemických, zvýšení, zařízení, způsob, intenzity

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pilný Miroslav, Jasanský Slavomír, Pech Ladislav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 63/28

Značky: rektifikací, způsob, zpracování, zbytků, dimetyltereftalátu, výrobe

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob regenerace směsného oxidačního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222750

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Seitl Jaromír

Značky: směsného, regenerace, katalyzátoru, způsob, oxidačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace oxidačního katalyzátoru s obsahem kobaltu, manganu a olova pro oxidaci směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se destilační zbytky po vakuové destilaci produktu esterifikace, které obsahují oxidační katalyzátor, podrobí extrakci vodným roztokem kyseliny sírové, mravenčí, octové nebo propionové a ze získaného extraktu se oddělí...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227510

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macků Vladislav, Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Kašpar Karel, Patočka Petr, Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Krátký Bohuslav

Značky: alkydové, pryskyřice, modifikované, způsob, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin, polyalkoholů, polykarboxylových kyselin a modifikátorů. připravitelné ze 300 až 700 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokaxboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 9 až 22, obojí s jodovým číslem 90 až 195 g J2/100 g, 80 až 260 hmot. dílů 2 až 5 mocných alkoholů, 200 až 300 hmot. dílů...

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227509

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macků Vladislav, Seitl Jaromír, Kaška Jiří, Kitzler Jaroslav, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Patočka Petr, Hájek Karel

Značky: přípravy, modifikované, nenasycené, způsob, pryskyřice, polyesterové, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi ?,ß- 3 nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů, nasycených karboxylových kyselin či jejich funkčních derivátu s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a modifikátoru., rozpuštěné v raktivních rozpouštědlech, připravitelné ze 120 až 250 hmot. dílů kyseliny fumarové a/nebo maleinanhydridu, 70 až 300 hmot. dílů dikarboxylových kyselin či je jich funkčních derivátú s počtem...

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš

Značky: cirkulujícího, způsob, směsi, p-xylenu, oxidace, dimethyltereftalátu, výrobe, methyl-p-toluylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu esterifikací vzniklých kyselin methanolem a oddestilováním produktu esterifikace za sníženého tlaku, přičemž se oxidace provádí vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty a tlaku v přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan a další kovy s měnitelnou valencí, jako olovo, vyznačující se tím, že se část katalyzátoru v množství 1 až 90 %...

Způsob výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225490

Dátum: 15.04.1985

Autori: Seitl Jaromír, Sádlo Luboš, Pilný Miroslav

Značky: způsob, dimethyltereftalátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethyltereftalátu oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu vzdušným kyslíkem za přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan, případně další kovy s měnitelnou valencí, jako chrom, nikl, olovo, železo, esterifikací směsi získaných kyselin methanolem, s použitím izolace dimethyltereftalátu krystalizací z methanolu a vracení destilačního zbytku z destilace methanolu z matečných louhů po krystalizaci, a...

Způsob zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217867

Dátum: 15.11.1984

Autori: Seitl Jaromír, Pilný Miroslav

Značky: způsob, krystalizaci, matečných, louhů, zpracování, surového, dimetyltereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimethyltereftalátu při jeho výrobě katalytickou oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího metyl-p-toluylátu pod tlakem a tlakovou esterifikací vzniklých kyselin metanolem. Podstata spočívá v přídavku malých množství manganu a olova ve formě solí rozpustných v matečných louzích, například ve formě octanů, do matečných louhů, rezultujících při separaci a čištění vyrobeného...