Pilát Petr

Způsob řízení biosyntézy fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270664

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kindlová Eva, Kozel Václav, Tříska Petr, Kučerová Dana, Ettler Petr, Pilát Petr

MPK: C12N 1/26

Značky: způsob, řízení, fungicidinu, biosyntézy

Text:

...in situ, přímo ve iermentoru,při zachování skutočných podmínek míchání, zádrže plynu a ostatních parametrů, které ovlivňují tvar buněk, pevnost hyf a jejich fyziologický stav. Proto je nutno pro optimální ŕízeni celého procesu pomocí zjištování tokové charakteristiky odebírat ze vsádky reaktoru representativní vzorky a ihned je bez jakékoliv časové prodlevy analyzovat při kultivaćní teplote na rotačním viskosimetru. Podle zjištěná...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mikláš Emil, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Čulík Karel, Pilát Petr, Vlček Vladislav, Hano Alexandr, Smékal František, Borošová Gabriela, Plachý Jiří

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, brevibacterium, flavum

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Způsob submersní kultivace bakterií rodu Pseudomonas produkujících hydrolázu 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262502

Dátum: 14.03.1989

Autori: Netrval Jiří, Pilát Petr, Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír, Smékal František, Bárta Miroslav

MPK: C12P 35/02

Značky: pseudomonas, submersní, hydrolázu, produkujících, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, kultivace, způsob, bakterií, kyseliny

Text:

...1,5 q.1 itr 1 živné půdy, pH 7,2, sterilizace při 120 °C a 1,2 atm 20 minut. Kultivace probíhala za stejných podmínek jako při růstu prvni generace inokula po dobu 45 hodin.V jednom litru kultivačni kapaliny bylo dosaženo produkce hydrolázy glutaryl-7-ACK 80 U při nárůstu odpovidajicimu 3,2 g suché hmoty. Specifická aktivita byla 25 U.q 1 suché hmoty buněk.40 9 kukuřičného extraktu (60 S suché hmoty) bylo suspendováno do demineralizované...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Okánik Boris, Pilát Petr, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Bezděk Karel, Mikláš Emil, Úlehlová Miroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, f-8o12, penicillium, chrysogenum

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Způsob přípravy námelových klavinových alkaloidů se sníženým obsahem glukanů submersní kultivací saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 261951

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Břemek Jan, Rylko Viktor, Krajíček Alois, Kozová Jaroslava, Sajdl Přemysl, Pilát Petr, Homolka Ladislav, Pažoutová Sylvie, Spáčil Jiří, Řeháček Zdeněk, Chomátová Stanislava

MPK: C12P 17/18

Značky: glukanů, klavinových, přípravy, claviceps, způsob, kultivaci, houby, saprofytních, alkaloidů, submersní, námelových, kultúr, sníženým, obsahem

Text:

...stupni fermentačního procesu. Tato skutečnost umožňuje racionalní řízení fermentačního procesu s navozením fysiologického stavu kultury vhodného pro intenstvní tvorbu alkaloidů Z. Řeháček, 1985 In P. N. Cheremisinoff and R. P. Ouelette Eds Biotechnology, Technomic Publ. Co, Inc, Basel, p. 565 s dokonalejším využitím produkční schopnosti průmyslového kmene za současného snížení energetické náročnosti procesu, poruchovosti a nároků na...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Netrval Jiří, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Plháčková Kamila

MPK: C12N 1/20

Značky: beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, vysokou, kyseliny, mikroorganismu, pseudomonas, hydrolázy, produkci

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Břemek Jan, Homolka Ladislav, Malinka Zdeněk, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Řeháček Zdeněk, Chomátová Stanislava

MPK: C12P 17/18

Značky: tvořících, produkční, alkaloidy, izolátů, hodnocení, způsob, mikrobiálních, schopnosti, námelové, eukaryot

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Martinček Ľubomír, Pilát Petr, Bertan Milan, Mikláš Emil, Bučko Michal, Žigová Evelína, Chudáčková Gabriela, Ettler Petr, Vyskočil Pavel, Kvetková Mária, Cích Vojtech, Picková Dagmar

MPK: C12N 1/20

Značky: aureofaciens, streptomyces, mikroorganismu

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pilát Petr, Krajíček Alois, Řeháček Zdeněk, Flieger Miroslav, Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Břemek Jan, Kozová Jaroslava, Křen Vladimír, Sajdl Přemysl

MPK: C12P 17/18

Značky: imobilizovanými, kulturami, claviceps, suspenzními, biologické, způsob, agroklavinu, konverze, elymoklavin, houby

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pilát Petr, Vrbová Miroslava, Matelová Vlasta, Mikláš Emil, Bezděk Karel, Bučko Michal, Okánik Boris

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, f-786, chrysogenum, mikroorganismu

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Průmyslový kmen houby Claviceps fusiformis Loveless F 27CC-4/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 253097

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kozová Jaroslava, Pažoutová Sylvie, Spáčil Jiří, Rylko Viktor, Homolka Ladislav, Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Řeháček Zdeněk, Pilát Petr, Krajíček Alois, Chomátová Stanislava, Břemek Jan, Sajdl Přemysl

MPK: C12N 1/14

Značky: fusiformis, claviceps, průmyslový, loveless, houby

Text:

...chanoklavin (erg) g/l F 27 UV 1 000 4,4 71 24 3Na rotačním třepacim stroji V Erlenmayerových bankách (300 ml) s 60 ml média (Řeháček et. al. A 0 199 986).Kmen F 27 byl vyšlechtěn z prúmyslového kmene C. fusiformis W 1 (čs. A 0 000 000). Veškeré kultivace kmenú probihaly v temnu při 24 Íl °C. Spôry mateřské kultury C. fusiformis W 1,která byla kultivována 3 až 4 týdny v Endo zkumavkách na zešikmené agarové živné půdě T 2(C. Spalla, in...

Způsob dlouhodobého uchovávání spór saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 251000

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kozová Jaroslava, Chomátová Stanislava, Břemek Jan, Bárta Miroslav, Homolka Ladislav, Pilát Petr, Řeháček Zdeněk, Malinka Zdeněk, Ryšánová Hana

MPK: C12N 1/04

Značky: dlouhodobého, uchovávání, spór, claviceps, způsob, saprofytních, kultúr, houby

Text:

...CCM F - 733 je uveden v tabulce 1. Stáří dosporulovaných kultur před lyofilizaci bylo čtyři týdny. Koncentrace spor v ochranných médiích byla před lyofilizací upravována na 3 až 4.107 spór.m 11 média. Lyofilizáty byly skladovány 12 měsíců při teplotě 4 °C.Kmen Nárůst mycelia ( plochy šikmého agarového média) C Ochranné médium koňské sérum mléko Pertot et al. dle vynálezu cp/7/SÝ 35 20 až 30 10 až 25 30 100 CCM F-733 30 25 až 30 30 až 50...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Pilát Petr, Čulík Karel, Okánik Boris, Bulla Ján, Bučko Michal, Varga Vladimír, Hoffbauer Henrich, Matelová Vlasta, Bárta Miroslav, Zelený Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, penicillium, f-753

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Okánik Boris, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Varga Vladimír, Bulla Ján, Bučko Michal, Mikláš Emil, Pilát Petr, Zelený Karel, Bárta Miroslav, Hofbauer Hendrich

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, mikroorganismu, chrysogenum, f-747

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bučko Michal, Matelová Vlasta, Mikláš Emil, Ulbrecht Stanislav, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Pilát Petr, Bulla Ján, Zelený Karel, Čulík Karel, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/02

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Okánik Boris, Pilát Petr, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Bulla Ján, Bučko Michal, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: řízení, způsob, podle, reologických, charkteristik, výroby, fermentační, penicilinů, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Varga Vladimír, Pilát Petr, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Bulla Ján, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Zelený Karel

Značky: způsob, penicilinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čulík Karel, Pilát Petr, Bučko Michal, Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Mikláš Emil

Značky: penicillium, f-713, chrysogenum, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Způsob výroby substituovaných fenylalkylamidů substituované fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240970

Dátum: 13.06.1985

Autori: Zrna Antonín, Matelová Vlasta, Zelený Karel, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Ráž Jaromír, Fišera Jioí

MPK: C07C 103/82, A61K 31/395, A61K 31/165...

Značky: fenylalkylamidů, způsob, kyseliny, substituovaných, fenyloctové, výroby, substituované

Text:

...skupina, n~propylová skupina, isopropylová skupina, hydroxyskupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, n-propoxyskupina, isopropoxyskupina, nitroskupina nebo aminoskupina, pro R 3 atom vodiku, fluoru, chloru nebo bromu, methylová skupina, ethylová skupina,n-propylová skupina nebo isopyopyiová skupina, pro R 4 n-propylová skupina, n-butylová Skupina, n-pentylová skupina, n-hexylová skupina,methoxymethylová skupina, ethoxymethylcvá skupina,...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Zelený Karel, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Pilát Petr, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Welwardová Eva, Čulík Karel, Matelová Vlasta, Mikláš Emil

Značky: chrysogenum, f-720, penicillium, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.