Pilát Petr

Způsob řízení biosyntézy fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270664

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kučerová Dana, Pilát Petr, Kozel Václav, Kindlová Eva, Tříska Petr, Ettler Petr

MPK: C12N 1/26

Značky: řízení, způsob, biosyntézy, fungicidinu

Text:

...in situ, přímo ve iermentoru,při zachování skutočných podmínek míchání, zádrže plynu a ostatních parametrů, které ovlivňují tvar buněk, pevnost hyf a jejich fyziologický stav. Proto je nutno pro optimální ŕízeni celého procesu pomocí zjištování tokové charakteristiky odebírat ze vsádky reaktoru representativní vzorky a ihned je bez jakékoliv časové prodlevy analyzovat při kultivaćní teplote na rotačním viskosimetru. Podle zjištěná...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bučko Michal, Smékal František, Pilát Petr, Borošová Gabriela, Hano Alexandr, Vlček Vladislav, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Plachý Jiří, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, brevibacterium, flavum

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Způsob submersní kultivace bakterií rodu Pseudomonas produkujících hydrolázu 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262502

Dátum: 14.03.1989

Autori: Plháčková Kamila, Netrval Jiří, Smékal František, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12P 35/02

Značky: beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, kyseliny, pseudomonas, způsob, bakterií, produkujících, submersní, hydrolázu, kultivace

Text:

...1,5 q.1 itr 1 živné půdy, pH 7,2, sterilizace při 120 °C a 1,2 atm 20 minut. Kultivace probíhala za stejných podmínek jako při růstu prvni generace inokula po dobu 45 hodin.V jednom litru kultivačni kapaliny bylo dosaženo produkce hydrolázy glutaryl-7-ACK 80 U při nárůstu odpovidajicimu 3,2 g suché hmoty. Specifická aktivita byla 25 U.q 1 suché hmoty buněk.40 9 kukuřičného extraktu (60 S suché hmoty) bylo suspendováno do demineralizované...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bučko Michal, Okánik Boris, Úlehlová Miroslava, Mikláš Emil, Bezděk Karel, Matelová Vlasta, Pilát Petr

MPK: C12N 1/14

Značky: f-8o12, mikroorganismu, chrysogenum, penicillium

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Způsob přípravy námelových klavinových alkaloidů se sníženým obsahem glukanů submersní kultivací saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 261951

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řeháček Zdeněk, Bárta Miroslav, Chomátová Stanislava, Homolka Ladislav, Sajdl Přemysl, Břemek Jan, Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Pažoutová Sylvie, Kozová Jaroslava, Rylko Viktor, Malinka Zdeněk, Pilát Petr

MPK: C12P 17/18

Značky: obsahem, glukanů, saprofytních, kultúr, sníženým, houby, klavinových, claviceps, submersní, námelových, alkaloidů, způsob, kultivaci, přípravy

Text:

...stupni fermentačního procesu. Tato skutečnost umožňuje racionalní řízení fermentačního procesu s navozením fysiologického stavu kultury vhodného pro intenstvní tvorbu alkaloidů Z. Řeháček, 1985 In P. N. Cheremisinoff and R. P. Ouelette Eds Biotechnology, Technomic Publ. Co, Inc, Basel, p. 565 s dokonalejším využitím produkční schopnosti průmyslového kmene za současného snížení energetické náročnosti procesu, poruchovosti a nároků na...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Netrval Jiří, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Plháčková Kamila, Pilát Petr, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 1/20

Značky: hydrolázy, pseudomonas, vysokou, mikroorganismu, kyseliny, produkci, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Břemek Jan, Homolka Ladislav, Malinka Zdeněk, Pilát Petr, Chomátová Stanislava, Bárta Miroslav, Řeháček Zdeněk

MPK: C12P 17/18

Značky: eukaryot, alkaloidy, tvořících, schopnosti, produkční, izolátů, hodnocení, způsob, mikrobiálních, námelové

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bučko Michal, Žigová Evelína, Vyskočil Pavel, Cích Vojtech, Martinček Ľubomír, Chudáčková Gabriela, Picková Dagmar, Pilát Petr, Kvetková Mária, Ettler Petr, Bertan Milan, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/20

Značky: aureofaciens, mikroorganismu, streptomyces

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malinka Zdeněk, Flieger Miroslav, Spáčil Jiří, Pilát Petr, Krajíček Alois, Řeháček Zdeněk, Kozová Jaroslava, Sajdl Přemysl, Břemek Jan, Křen Vladimír

MPK: C12P 17/18

Značky: způsob, kulturami, konverze, claviceps, imobilizovanými, agroklavinu, elymoklavin, suspenzními, houby, biologické

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mikláš Emil, Vrbová Miroslava, Bučko Michal, Okánik Boris, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Bezděk Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: f-786, penicillium, mikroorganismu, chrysogenum

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Průmyslový kmen houby Claviceps fusiformis Loveless F 27CC-4/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 253097

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krajíček Alois, Sajdl Přemysl, Chomátová Stanislava, Homolka Ladislav, Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Řeháček Zdeněk, Pilát Petr, Pažoutová Sylvie, Břemek Jan, Rylko Viktor, Spáčil Jiří, Kozová Jaroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: houby, claviceps, fusiformis, loveless, průmyslový

Text:

...chanoklavin (erg) g/l F 27 UV 1 000 4,4 71 24 3Na rotačním třepacim stroji V Erlenmayerových bankách (300 ml) s 60 ml média (Řeháček et. al. A 0 199 986).Kmen F 27 byl vyšlechtěn z prúmyslového kmene C. fusiformis W 1 (čs. A 0 000 000). Veškeré kultivace kmenú probihaly v temnu při 24 Íl °C. Spôry mateřské kultury C. fusiformis W 1,která byla kultivována 3 až 4 týdny v Endo zkumavkách na zešikmené agarové živné půdě T 2(C. Spalla, in...

Způsob dlouhodobého uchovávání spór saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 251000

Dátum: 14.05.1987

Autori: Homolka Ladislav, Ryšánová Hana, Bárta Miroslav, Břemek Jan, Pilát Petr, Řeháček Zdeněk, Chomátová Stanislava, Malinka Zdeněk, Kozová Jaroslava

MPK: C12N 1/04

Značky: houby, způsob, uchovávání, kultúr, dlouhodobého, saprofytních, spór, claviceps

Text:

...CCM F - 733 je uveden v tabulce 1. Stáří dosporulovaných kultur před lyofilizaci bylo čtyři týdny. Koncentrace spor v ochranných médiích byla před lyofilizací upravována na 3 až 4.107 spór.m 11 média. Lyofilizáty byly skladovány 12 měsíců při teplotě 4 °C.Kmen Nárůst mycelia ( plochy šikmého agarového média) C Ochranné médium koňské sérum mléko Pertot et al. dle vynálezu cp/7/SÝ 35 20 až 30 10 až 25 30 100 CCM F-733 30 25 až 30 30 až 50...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bárta Miroslav, Mikláš Emil, Bučko Michal, Bulla Ján, Okánik Boris, Pilát Petr, Zelený Karel, Matelová Vlasta, Ulbert Stanislav, Hoffbauer Henrich, Varga Vladimír, Čulík Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, penicillium, f-753, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bulla Ján, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Mikláš Emil, Hofbauer Hendrich, Pilát Petr, Varga Vladimír, Zelený Karel, Okánik Boris, Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: f-747, mikroorganismu, chrysogenum, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Okánik Boris, Ulbrecht Stanislav, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Mikláš Emil, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Zelený Karel, Varga Vladimír, Bučko Michal

MPK: C12P 37/02

Značky: penicilinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Varga Vladimír, Bučko Michal, Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Pilát Petr, Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Bulla Ján, Zelený Karel

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, penicilinů, půdy, fermentační, charkteristik, podle, reologických, výroby, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Okánik Boris, Bulla Ján, Ulbert Stanislav, Varga Vladimír, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Mikláš Emil, Pilát Petr, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Zelený Karel

Značky: způsob, výroby, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mikláš Emil, Pilát Petr, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Zelený Karel, Čulík Karel

Značky: mikroorganismu, f-713, chrysogenum, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Způsob výroby substituovaných fenylalkylamidů substituované fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240970

Dátum: 13.06.1985

Autori: Matelová Vlasta, Zrna Antonín, Ráž Jaromír, Zelený Karel, Pilát Petr, Fišera Jioí, Ulbert Stanislav

MPK: C07C 103/82, A61K 31/165, A61K 31/395...

Značky: fenylalkylamidů, fenyloctové, substituované, substituovaných, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...skupina, n~propylová skupina, isopropylová skupina, hydroxyskupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, n-propoxyskupina, isopropoxyskupina, nitroskupina nebo aminoskupina, pro R 3 atom vodiku, fluoru, chloru nebo bromu, methylová skupina, ethylová skupina,n-propylová skupina nebo isopyopyiová skupina, pro R 4 n-propylová skupina, n-butylová Skupina, n-pentylová skupina, n-hexylová skupina,methoxymethylová skupina, ethoxymethylcvá skupina,...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Čulík Karel, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Okánik Boris, Pilát Petr, Welwardová Eva, Hofbauer Henrich, Zelený Karel, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav

Značky: penicillium, mikroorganismu, f-720, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.