Pikna Eduard

Zvárací prášok pre automatické zváranie pod tavivom nelegovaných a nízkolegovaných konštrukčných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258629

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pikna Eduard

MPK: B23K 35/34

Značky: tavivom, zváranie, nízkolegovaných, oceli, automatické, nelegovaných, zvárací, konštrukčných, prášok

Text:

...od 45 do 65 hmotnostných kysličníka hlinitého, od 10 do 27 hmotnostných kremičitého piesku, od 6 do 19 hmotnostných mangánovej rudy, od 6 do 16 9/0 hmotnostných fluoridu Vápenatého alebo fluoridu barnatého, od 0,2 do 5 hmotnostných uhličitanu vápenatého. je výhodné ešte do suchej zmesi pridat od 10 do 18 hmotnostných vodného skla sodného alebo draselného, od 0,5 do 3 hmotnostných feromangánu alebo ferosilícia.Zvárací prášok podľa...

Zvárací prášok pre elektrotroskové zváranie hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258628

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikna Eduard, Guldan Pavol

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: zváranie, elektrotroskové, prášok, hliníka, zvárací

Text:

...tavív za to isté obdobie bol prírastok 26 hmot. Pri zváraní zváracím práškom vzniká menšie množstvo splodín horenia, pričom vzhľadom na zloženie je znížený únik toxických splodín počas zvárania. Zložením taviva sa dosiahla optimálna elektrická vodivosť nutná pre vyvolanie elektrotroskového procesu a to aj výborná schopnosť rozpúštať vrstvy oxidov. Uvádza né vlastnosti zváraného prášku zabezpečujú pri elektrotroskovom zváraní dobré...

Zvárací prášok pre automatické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255368

Dátum: 15.03.1988

Autor: Pikna Eduard

MPK: B23K 35/34

Značky: prášok, automatické, zvárací, zváranie

Text:

...tvorenie zápalov i pri zváraní zvýšenými rýchlostami. Hlavnou prednosťou zváracieho prášku je vysoká odolnosť proti pörovaniu húsenic i pri zváraní V extrémnych podmienkach,napr. pri zváraní kútových spojov s použitím nízkych prúdových zaťažení a zvýšenej rýchlosti chladnutia vznikajú krajne nepriaznivé podmienky pre odplynenie zváracieho kúpeľa a tým i vznik pórovitosti. Vzhľadom na priaznivý pomer bázických zložiek ku kyslým sa dosahujú s...

Zvárací prášok pre zváranie pod tavivom do úzkého úkosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228354

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pikna Eduard

Značky: prášok, úkosu, úzkeho, tavivom, zváranie, zvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši chemické zloženie zváracieho prášku, ktorý má vhodné technologické a formovacie vlastnosti. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení zváracieho prášku, ktorý je pripravitelný pretavením suchej zmesi, obsahujúcej podľa hmotnosti 2,5 až 8 % kremičitého piesku, 24 až 34 % kysličníka hlinitého, 5 až 12 % zirkónového koncentrátu, 9 až 19 % uhličitanu vápenatého, 25 až 34 % kazivca, 2 až 4...

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222071

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pikna Eduard

Značky: pásovými, naváranie, oblúkové, zvárací, prášok, elektródami, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie vysokolegovanými chróm-niklovými elektródami, pripraviteľný pretavením zmesi, obsahujúcej 20 až 28 % hmot. kremičitého piesku, 21 až 28 % hmot. páleného magnezitu, 12 až 21 % hmot. fluoridu vápenatého, 8 až 14 % hmot. fluoridu barnatého, 4 až 8 % hmot. mangánovej rudy a nízkouhlíkatého feromangánu spolu, 9 až 16 % hmot. kysličníka hlinitého, 1 až 4 °% hmot. potaše, 0,2 až 3 % hmot. kysličníka...

Zvárací prášok pre zváranie vysokolegovaných austenitických chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218069

Dátum: 15.06.1984

Autor: Pikna Eduard

Značky: austenitických, oceli, zváranie, zvárací, prášok, chrómniklových, vysokolegovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodného zváracieho prášku pre zváranie vysokolegovaných austenitických chróm-niklových ocelí, najmä jeho zlepšené technologické a metalurgické vlastnosti pri zvýšení produktivity práce. Zvárací prášok je pripraviteľný pretavením z nasledujúcej zmesi: 1,5 až 5 % hmotnostných kremičitého piesku, 25 až 38 % hmotnostných kysličníka hlinitého, 1,5 až 7 % hmotnostných mangánovej rudy...

Spôsob zvárania nehrdzavejúcich ocelí pod tavivom do úzkeho úkosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218068

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mosný Ján, Ehrenstein Elemír, Pikna Eduard

Značky: spôsob, zvárania, úzkeho, oceli, tavivom, úkosu, nehrdzavejúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zváranie nehrdzavejúcich ocelí pod tavivom do úzkeho úkosu s ekonomickým využitím tejto technológie pri zváraní materiálov väčších hrúbok. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že na zváranom materiáli sa upravia úkosy tak, že zvarové hrany majú sklon najviac 2°, pričom sa zvára pod tavivom, ktoré je pripravené pretavením zo zmesi: 1,5 až 5 % hmot. kremičitého piesku, 25 až 38 % hmot. kysličníka hlinitého, 1,5 až 7 % hmot. mangánovej...