Pijak Pavol

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4985

Dátum: 05.02.2008

Autor: Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, biologické, zariadenie, čistenie

Text:

...sedimentačnej (dosazovacej) nádrži je súčasne umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponorným čerpadlom, ktorého výtlak je zaústený do vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie. Uzatváracie ar 10matúry vypúšťania sedimentu, vypúšťania nádrží a vyčistenej vody sú pritom umiestnené v podzemnej šachte. Riešenie neumožňuje regeneráciu kalu, čím má zníženú ekonomickú efektivitu a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284673

Dátum: 29.07.2005

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: B01F 3/04

Značky: vertikálně, miešanie, zariadenie, prevzdušňovanie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín v ich úpravniach a najmä čistiarňach odpadovej vody. Takéto zariadenie má na hladine prevzdušňovanej a/alebo miešanej kvapaliny umiestnený nosný plavák (8) spojený so zdola otvoreným zvonovitým telesom (7), v ktorom je osadené nosné teleso (9), ponorný elektromotor (1) s hriadeľom, na ktorom je umiestnené obežné teleso s axiálnymi lopatkami (2), pričom v nosnom telese...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3651

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, čistenie, odpadových

Text:

...zariadenia a vonkajším povrchom aktivačného čístiaceho reaktora do aspoň jedného miesta technicky značne uľahčuje odber usadeného kalu z usadzovacej nádrže. Uvedené skutočnosti pritom výrazne vplývajú na zníženie realizačných a prevádzkových nákladov na čistenie odpadových vôd podľa technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad konštrukcie zariadenia podľa technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených...

Stierané hrablice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3650

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 11/00, C02F 1/40

Značky: stierané, hrablice

Text:

...hrablice podľa technického riešenia zabezpečujú oproti doterajšiemu stavu techniky jednoduchšiu a účinnejšiu separáciu plávajúcich a väčších nerozpustených látok V odpadovej vode s následným odvodnenim zhrabkov mechanickým lisovaním v jednom zariadení vo forme mechanického predčistenia čistenej kvapaliny, čo v spojitosti s jeho jednoduchou konštrukciou a obsluhou bráni poškodzovaniu nádrží vodami i čistiamí komunálnych a...

Zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3649

Dátum: 04.11.2003

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 11/12

Značky: sušenie, odvodňovanie, zariadenie, kalov

Text:

...je konštrukčne jednoduché a málo nákladné. Pracuje s veľkým výkonom a malými nárokmi na obsluhu vodárni a čistiamí komunálnych i priemyselných vôd bez nutnosti použitia elektrickej energie na pracovnú činnosť zariadenia. Zariadenie je málo poruchové a vyžaduje len minimálnu údržbu. Navyše takéto diskontinuálne gravitačné zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov vyžaduje len malý záber pozemku a nevyžaduje náklady na vytvorenie...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3298

Dátum: 10.09.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: odlučovač, ropných, látok

Text:

...Údržba takéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadení. Sústredením všetkých nádrži a technológií do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investičným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOdlučovač ropných látok na veľké prietoky odpadových vôd podľa technickéhoriešenia, ktorý je...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3288

Dátum: 06.08.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: látok, ropných, odlučovač

Text:

...riešenia sa dosiahnevysokej účinnosti odlučovania ropných látok u zariadenia sveľkými prietokmi. Údržbatakéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadeni. Sústredenlm všetkých nádrži a technológii do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investićným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3246

Dátum: 04.06.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 3/00, C02F 3/12

Značky: čistenie, zariadenie, odpadových

Text:

...umiestnené ponomé čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vnútomej recirkulácie denitriñkácie - nitritikácie s výtlakom na začiatok aktivačného čistiaceho reaktora. V dosadzovacej jednotke je umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponomým čerpadlom ovýtlaku do vonkajšieho medzikmžia. Riešenie3 neumožňuje regeneráciu kalu, čím sa mu znižuje jeho ekonomická efektivita a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a z aktivačného...