Pietraszek Leon

Tepelný tunel škrabákového dopravníku dehtouhelné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270765

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pietraszek Leon, Pastrňák Josef, Kosek Jiří

MPK: C10B 7/02

Značky: tunel, škrabákového, dopravníku, dehtouhelné, směsi, tepelný

Text:

...dopravníku. Tunel, podle rozpětí, může býtdimenzován jako samonosný nebo je uložen na nosné moetové konstrukcí.vynález je v příkledu provedení znázornšn na připojených výkresoch, kde na obr. l je zjednodušený příčný řez tunelem s na obr. 2 je půdorysný pohled na ploěnou výseč ochozu tunelu.Tunel je tvořen eoustavou přepážek vyztužených pstními vszníky l, přičemž každá taková přepážks aestává ze dvou svislých nosníků 3, které jsou...

Svěrná čelist spodního úchytu tažného řemene kladiva pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270469

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: kladiva, tažného, pěchovacího, čelisť, úchytu, řemene, spodního, stroje, svěrná

Text:

...neuspokojivá. Ve snezs eliminovat napłisnivý průbih tshovdho napětí v tkeninů łemene jsou prováděny dodatečné úpravy tvaru příložné čelisti spočívsjící v tom, že horní hrana volné pŕíložky čelisti i horní hrana elastické podložky vkládaná mezi tažný řsmen e vclnou pžíložku jsou obloukovitě vytvarovány tak, že äikmé boky elastické podložky svirají ostrý úhel s horizontální cenovou tkaniny řemene. Přes toto opatření však dochází k přetrženi...

Sběrač elektrického proudu venkovního trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269157

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 41/04

Značky: venkovního, proudu, elektrického, trolejového, vedení, sběrač

Text:

...je tvořeno sběr-nou deskou lichoböžníkovehc průřezu e její ohŕevncu prizmatickou nástavbou v jejíž podélne ose je vytvoŕen kenálek kruhověho průřesu v němž je uloženo elektrické topne teleso. V půdorysnćm pohledu má sběrná deska sběreče lichobäžníkový tvar.Tvarová ŕelení telesa sběreče e jeho ohřev umožňují účinné odstraňovení námrazy s kluzné plochy troleje. Liehcbiiníková zkosení sbčrná desky jednak usnsdňuje seřezávání nánrazy s jednak...

Zařízení pro čištění ochozu koksové strany koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268215

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kouřil Jiří, Czerner Vitold

MPK: C10B 43/04

Značky: koksové, baterie, zařízení, ochozu, strany, koksárenské, čištění

Text:

...výaypky je vyústěn vynášecí žlsh, který je připevněn ke spodní části řetězového doprsvníku.Zařízení pro čištění ochozu podle vynálezu je jednodušší s méně nákladné oproti průběžným hřeblovým dopravníkům, vyžaduje méně času s prostředků vynakládnných nn údržbu a v provozu má vyšší spolehlivost a životnost.Zařízení podle vynálezu je ve schematickám pohledu znázorněno na přiloženém výkresu. .Ke konstrukci vodicího vozu 1 je nosníkem g připevněna...

Mlecí lišta rotoru odrazového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267825

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Záruba Miroslav

MPK: B02C 13/26

Značky: mlýna, odrazového, lišta, mlecí, rotoru

Text:

...přídavnâ napětí v materiálu způsobené místním ohřevem.Uvedené nedostatky odstraňuje podle předloženého vynálezu mlecí lišta rotoru odrazového mlýna a podstata vynálezu spočívá v tom, že mlecí lišta je vytvořena jako profil obdélníkového tvaru, jehož kratší strany jsou opatřeny pravoúhlým zámkovým vybráním jehož hloubka je rovna polovině tlouštky mlecí lišty.Mlecí lišta zhotovená ve tvaru podle vynálezu má oproti dřívějším konstrukčním...

Zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267236

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kouřil Jiří, Czerner Vitold

MPK: C10B 43/04

Značky: koksu, baterie, ochozu, koksárenské, odstraňování, zařízení

Text:

...ústí se periodicky vypouští do hasící~ ho vozu. Kromě zřejmých přednoetí je nevýhodou tohoto zařízení nákladnost a nezbytné opravy a údržba jeho etrojních částí.Uvedený nedostatek odstraňuje zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksové strany koksárenské baterie, nesené vodícím vozem a podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno náeypkou sestä~ vající z kratší náeypné části a delší výsypné části, jíž je násyp~ ka eklopně uspořádáne...

Zapojení analogově-číslicového převodníku s logickou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242626

Dátum: 01.05.1988

Autori: Srovnal Jioí, Pietraszek Leon

MPK: H03M 1/00

Značky: převodníku, zapojení, logickou, analogově-číslicového, sítí

Text:

...obvodu spojen s prvním vstupom třetího hradla 51. Druhý vstup tohoto hradla 5 je spojen s výstupom jodonáctého hrodla głł. Výstup 5 čtvrtého komparátoru 51 je uvnitř integrovaného obvodu spojen s prvním vstupom čtvrtého hredla gg. Druhý vstup tohoto hradla 55 je spojon s výstupom dvanáctého hradlo głg. Výstup 2 pátého komparátoru gž jo spojen s prvním vstupom pátého hrodla 55. Druhý vstup tohoto hradlo 52 je spojen s výstupom...

Bis (trijodid) tetra (trifenylfosfánoxid) železnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245880

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosek Jioí, Pietraszek Leon

MPK: C01G 49/00

Značky: železnatý, tetra, trifenylfosfánoxid, trijodid, přípravy, spôsob

Text:

...za 50 min. Po odfiltrovałní nezreagovaného slralnu železitého FeS 03 pridával sa 100 O/o-ný nadbytok a vylúčeného síranu draselného K 2,S 0 a E 6203 z flltrátu vykryštcalizovala zlúčenina Fe(Ph 3 POI 32, bistri jodid tetriaí trifenylfosfánoxid J železnetý. iZískané kryštály sa po filtrácii opláchli acetonitrllom, prípadne sa prekryštalizovali a vysušilí pri laboratórnej teplote. (Jistota pripravovaného komplexu sa zisťovala elementárnou...

Zapojení hydraulických zdrojů a rozvodů hydroinjektážního zařízení koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248387

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pietraszek Leon, Kocich Stanislav, Kosek Jiří, Komínek Jiří, Sikora Václav

MPK: C10B 31/00

Značky: zařízení, baterie, hydraulických, zapojení, koksárenské, rozvodu, hydroinjektážního, zdrojů

Text:

...něj ke kavitaci, v rozvodu hydroinjektáže je zajištěn stálý pretlak,který se dosahuje bez dodatečné energetické potřeby zapnutím čerpadla hydroinjektáže otevŕením uzavíracího ventilu hydroinjektážní trysky a vlastní hydroinjektáž se uskutočňuje pouze ovládâním uzavíracích ventilů na základě skutečně vzniklého prütoku a omezením délky chodu hydroinjektážního čerpadla dochází k podetatnému zvýšení jeho životnosti a doprovodné úspory elektrická...

Přitlačný kozlík pecních dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 223242

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pietraszek Leon, Tesarčík Václav

Značky: pecních, přítlačný, dveří, kozlík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného kozlíku pecních dveří komor koksové baterie a řeší zvýšení jeho přítlačné funkce. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje přítlačný kozlík pecních dveří vytvořený jako odlitek s přírubou a opěrnou patkou, které jsou zpevněny výztužným žebrem, který je podle vynálezu opatřen na koncích všech tří ramen opěrné patky průchozími otvory a spodní rovinná plocha opěrné patky přítlačného kozlíku je v místě průchozích...

Spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221365

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Jankiel Jiří

Značky: volně, roštnice, úložnou, roštového, otáčivé, príruby, třídiče, hřídeli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o spojení volné příruby s čelem otáčivé roštnice roštového třídiče, který se používá při hrubém třídění koksu vyráběného v hutních a důlních koksovnách. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče, kde jsou podélně k úložné hřídeli přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče, uložené ve vrcholech sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny...

Spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221364

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kosek Jiří, Jankiel Jiří, Pietraszek Leon

Značky: roštového, hřídele, roštnicí, třídiče, úložné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje úložné hřídele a její volné příruby s roštnicí rotačního roštového třídiče, který je určen k hrubému třídění koksu na přípravnách uhelné vsázky na koksovnách. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče, u něhož jsou roštnice svou středovou dírou tvaru sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka nasunuty na kruhové tyče, přivařené podélně v rozteči 120° k úložné hřídeli a...

Přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220701

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pietraszek Leon, Jankiel Jiří, Kosek Jiří

Značky: roštového, hřídele, úložné, třídiče, přírubový, otáčivou, roštnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního spojení, úložného hřídele volné příruby a krajního dílu otáčivé roštnice roštového třídiče, používaného pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu. Vynález řeší přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče, kde na úložné hřídeli jsou podélně přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče zapadající do vrcholů sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny roštnice a podstata...

Roštnice pro roštové třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220500

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Jankiel Jiří

Značky: roštové, roštnice, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštnice pro roštové třídiče s otáčivými roštnicemi, používané pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu a řeší u ní spojení pracovního těla roštnice s hřídelí. Ve vynálezu se popisuje roštnice pro roštové třídiče sestávající z několika dílů navlečených na společnou hřídel, kde volný prostor mezi hřídelí a vnitřní dírou roštnice je vyplněn betonovou zálivkou a podstatou vynálezu je to, že k hřídeli jsou podélně...

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Pietraszek Leon, Burda Karel

Značky: pecních, těsnicí, komory, koksovací, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem (1) průřezu Z, který je svou opěrnou přírubou (4) ukončenou lemem (2) uložen na osazení (12) rámu (13) pecních dveří a hranou své těsnící příruby (3) je opřen o dosedací plochu (14) ochranného pecního rámu (15), přičemž před ohybovou hranu těsnící příruby (3) je k horní ploše opěrné příruby (4) při pevněn svou stojinou (6) úhelník (5).

Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpěného uhlí a mokrých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219078

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pietraszek Leon

Značky: uhlí, vozů, substrátů, samovýklopných, železničních, čištění, mokrých, zařízení, ulpěného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se vnitřní povrch samovýklopných železničních vozů očišťuje od zbytků ulpělého uhlí a jiných sypkých, zejména vlhkých substrátů. Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpělého uhlí a mokrých substrátů prováděné rotujícím bubnovým kartáčem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kartáč je otočně uložen v rámu, jenž je zavěšen na jednom kanci lana uloženého v převáděcích kladkách a na...

Kombinovaná vodní tryska pro bezdýmé obsazování koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214357

Dátum: 01.06.1984

Autori: Reindl Kamil, Kosek Jiří, Pietraszek Leon

Značky: bezdýmé, komory, tryska, vodní, kombinovaná, koksovací, obsazování

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná vodní tryska pro bezdýmé obsazování koksovací komory koksárenské baterie, tvořená vodní tryskou pro chlazení plynu, sestávající z nízkotlakého přívodního potrubí tangenciálně zaústěného do vířivé komůrky, opatřené ve své horní části válcovou vysokotlakou komorou, do níž je zaústěno vysokotlaké přívodní vodní potrubí a v jejíž spodní části je neotočné uložena vířivá vložka, vyznačující se tím, že vířivá vložka /10/ je těleso...