Pichrt Aleš

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mjartan Viliam, Vališová Irena, Kotyza Radomír, Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Pichrt Aleš

MPK: C09K 7/02

Značky: jílový, výplach, vrtný

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Adhezivní kompozice pro rubové povlaky plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267897

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rajkovič Jozef, Sapák Vítězslav, Markuš Stanislav, Pobišová Miroslava, Surma Karel, Pichrt Aleš

MPK: D06M 15/263

Značky: rubové, adhezivní, povlaky, plošných, kompozice, textilií

Text:

...hmotnostních. Obsah polymerních složek v adhezivní zátěrové kompozici je v rozmezí 13-25 hmotnostních, 5 výhodou 17 , přičemž složky A, B jsou zastoupeny v poměru 90-99,6 0,4 - 10 hmotnostních, s výhodou v poměru 95,74,3, nebo složky A, B, C jsou zastoupeny v poměru 90-99,60,4-50,DA-5 hmotnostních, s výhodou v poměru 95,64,30,4.Obsah termoreaktivního kopolymeru A zabezpečuje oproti současným pojivům trvalé zvýšení ohebnosti a pružnosti...

Disperzní polyfunkční hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237374

Dátum: 01.08.1987

Autori: Krejsa Jan, Pichrt Aleš, Štepita Matej, Svoboda Dalibor, Michálek Jaroslav

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: disperzní, hmota, polyfunkční

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní polyfunkční hmota je určena k provádění nátěrů nebo nástřiků na venkovní i vnitřní plochy stavebních prvků a to jak nových omítkových tak i starých po dokonalém vyspravení a očištění. Je vhodná pro sjednocování nerovnoměrných podkladů, pro rekonstrukce, sanace a údržbu stavebního fondu a pro restaurování a konzervování historických památek. Hmota má po zreagování dobrou soudržnost s podklady, vysokou kryvost, jednotný barevný a...

Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michálek Jaroslav, Krejsa Jan, Pichrt Aleš

MPK: A01F 25/22

Značky: materiál, větracího, přívod, plynů, zrnitý

Text:

...kleneb v blízkosti vstupu s výstupu čtyŕstěunćho tělaaa do kuielového dna sila, a to pro zúžený profil.Uvedené nevýhody známých zařízení odstraňuje přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že je tvořen štěrbinou mezi Spodní částí sila a výsypkou pod ní umístänou.Výhodou přívodu vätraoího plynu do sila na zrnitý materiál podle .vyndlezu je, že umožňuje rovnomerné vnikání větracího...

Způsob přípravy alkalických solí nebo amonné soli nízkomolekulární kyseliny polyakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226973

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pichrt Aleš, Dnebovský Josef, Jedlička Pavel

Značky: nízkomolekulární, polyakrylové, solí, alkalických, přípravy, amonné, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alkalických solí nebo amonné soli nízkomolekulární kyseliny polyakrylové řízenou radikálovou roztokovou polymerací ve směsném prostředí vody a izopropylalkoholu s výhodou v inertní atmosféře za přítomnosti vhodného iniciačního systému na bázi peroxesloučenin a/nebo alifatických azolátek a případně dalšího, regulátoru molekulové hmotnosti s následujícím převedením na sodnou a/nebo draselnou a/nebo amonnou sůl, vyznačený tím, že...

Hydroizolační kompozitní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214540

Dátum: 29.06.1984

Autori: Štepita Matej, Vachuda Jiří, Pichrt Aleš

Značky: hmota, hydroizolační, kompozitní

Zhrnutie / Anotácia:

Provádění hydroizolací nánosem tenkých vrstev modifikované silikátové hmoty na bázi cementu v pastovitém stavu. Podstata účinku spočívá v reakci funkčních skupin polymeru, z kterého je vytvoře na vodní disperze, s alkalickými ionty pojiva, čímž vznikají ve vodě rozpustné a nebotnající sloučeniny.

Způsob provádění hydroizolačních povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214539

Dátum: 28.02.1984

Autori: Štepita Matej, Vachuda Jiří, Pichrt Aleš

Značky: způsob, hydroizolačních, provádění, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nanášení jednotlivých vrstev z definovaných hmot za účelem vytvoření povlaku s hydroizolačními účinky. Nasákavé a vodopropustné hmoty se upravují nejdříve penetračním (impregnačním) nátěrem, který reaguje a kationty obsaženými v podkladu a vytváří nehydrolyzovatelnou kotvící vrstvou se současným zpevněním. Na tuto spojovací vrstvu se nanáší vodní suspenze, vytvořená z modifikovaného cementového pojiva, plniv a reaktivní disperze.