Piálek Josef

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Piálek Josef, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/58

Značky: ovládání, nití, zařízení, vodičů

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Piálek Josef, Klumpar Karel, Chládek Otokar, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 15/34

Značky: stroje, okrouhlého, soustava, zámková, pletacího

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Klumpar Karel, Chládek Otokar

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: pohon, zařízení, prístroje

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Protizkrucovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chládek Otakar, Klumpar Karel, Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Piálek Josef

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, protizkrucovací

Text:

...v pracovní polozeobr. 3 totéž co obr. 2, jenže klapka je v nepracovní poloze.Známy jednoválcový okrouhly pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen protizkrucovacím zařízením sestávajícím z následujících dílců. Pod známým neznázorněným jehelním válcem je na odtahovou trubku ł napojena neotočná trubka g uvnitř ní je uspořádána perforovaná trubka 3. Perforovanâ trubka 5 je poháněna známým převodem od jehelního válce. spodek trubky g...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263035

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Vladimír, Procházková Růžena, Piálek Josef, Kejnovský Bohumil, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková, pletacího, okrouhlého, stroje

Text:

...Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Chládek Otokar, Klumpar Karel, Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, pletací, zboží, výrobu, okrouhlý, punčochového

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Chládek Otokar, Piálek Josef, Klumpar Karel, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlý, pletací, stroj, jednoválcový

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kollmann Jan, Brázda Zdenik, Soueek Josef, Oliva Jioí, Piálek Josef

MPK: C08F 210/16

Značky: jednoho.alfa, alespoň, modifikovaných, ethylenu, výroby, kontinuální, kopolymerů, způsob, olefinu

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Zařízení pro zlepšení práce vytřásadel a klasových sít sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244250

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dyntar Miloš, Piálek Josef, Luoák Hynek

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, mlátiček, klasových, práce, zlepšení, zařízení, vytřásadel

Text:

...za nímž je uspořádán usměrňovač materiálu 1 na vytřásadla Ž nebo síta upravená v nosném rámu Q. Ten je na své přední čelní straně uohycen pomocí předního středového kulového kloubu lg k rámu 3 stroje. vzadu je nosný rám § vytřásadel Ž nebo sit na své zadní čelní straněopatřen zadním středním kulovým kloubem Q, kterým je uchycen k vodicímu tělesu 1.To je uloženo na jedné nebo více vodicích drahách lg, bud přímo /obr. 2/ nebo prostřednictvím...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Oliva Jiří, Kučera Jaromír, Procházková Růžena, Kovaříková Květoslava, Piálek Josef, Kollman Jan, Zoňa Jan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: pletací, stroj, jednoválcový, okrouhlý

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250993

Dátum: 14.05.1987

Autori: Procházková Růžena, Kollmann Jan, Kučera Jaromír, Piálek Josef, Oliva Jiří

MPK: D04B 15/58

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...značíobr. 1 achematicky vytvoření můstku pletacího systému se znázorněním průběhu jehel a vodiče ke kladení zasilovací nitě v pracovní poloze, obr. 2 schematicky znázornění uspořádání vodiče ke kladení zesilovací nitě v pracovní poloze jehly a můetku při přivádění nitě, obr. 3 totáž co obr. 2, jenže nit není v jehlách a jazýček je můstkam zevřen. známý jodnoválcový okrouhlý platací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřennesnázorněným...

Zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230984

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šesták Jan, Hobza Antonín, Luňák Hynek, Dusík Josef, Klusáček Miroslav, Piálek Josef, Dyntar Miloš

MPK: D04B 15/74

Značky: nastavování, automatické, zařízení, vzájemné, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy nosiče programu časovacího zařízení a rozkazovacího bubnu na startu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje krycí kulisu ovládanou od časovacího zařízení, která je přiřazena k rohatce rozkazovacího bubnu. Vynález řeší nastavování bez dalších přídavných ovládacích elementů pouze konstrukčním přizpůsobením použitých dílců. To je provedeno...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kollmann Jan, Dyntar Miloš, Piálek Josef, Kučera Jaromír, Oliva Jiří

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, pletacího, bubnu, postrkové, stroje, okrouhlého, rozkazovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hobza Antonín, Piálek Josef, Dusík Josef, Dyntar Miloš, Kopečný Miroslav, Šesták Jan, Luňák Hynek

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: jednoválcový, okrouhlý, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. rotačním chodem jehelního válce ve vazbách, zejména hladkých a chytových, se zámkovou soustavou ovládající jehly a stopry, vyznačující se tím, že chytové zámky (81, 82, 251, 253) jsou v jedněch pletacích systémech uspořádány v dráze jehel (3) a v druhých pletacích systémech v dráze stoprů (4).

Způsob výroby nových spiroderivátů pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazinového kruhového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 244916

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kueera Jaromír, Dyntar Miloš, Kadidlo Miroslav, Kollmann Jan, Piálek Josef

MPK: C07D 487/04

Značky: kruhového, nových, systému, spiroderivátů, pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazinového, výroby, způsob

Text:

...0/0 pokusných zvířatÚdaje z tabulky 1 a 2 ukazují, že hypnotický účinek sloučenin podle vynálezu je vyšší než účinek Hexobarbitalu a přibližně stejný jako účinek Ketalaru, toxiclta těchto látek je podstatne nižší, než toxicita použitých srovnávacích sloučenin.V důsledku toho je terapeutický index sloučenin, vyrobených způsobem podle vynálezu, který je hlavním ukazatelem léčebne hodnoty některé látky 2- až 3 x vyšší než index srovnávacích...