Phillips Theresa Rachel

Deriváty hydroxybenzamidu a ich používanie vo funkcii inhibítorov HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13964

Dátum: 13.04.2006

Autori: Congreve Miles Stuart, Woodhead Andrew James, Woolford Alison Jo-anne, Phillips Theresa Rachel, Carr Maria Grazia, Murray Christopher, Frederickson Martyn, Chessari Gianni, Navarro Eva Figueroa, Downham Robert, O'brien Michael Alistair

MPK: A61K 31/438, A61K 31/403, A61K 31/439...

Značky: funkcií, hsp90, hydroxybenzamidu, inhibítorov, deriváty, používanie

Text:

...Src (c-Src) je kináza tyrozínu receptora, požadovaná pre mitogenézu viacerými receptormi rastového faktora, vrátane receptorov pre epidermálny rastový faktor(EGFR), receptor rastového faktora odvodený od krvných doštičiek (PDGFR), stimulačný faktor kolónie l (CSF-IR) a základný rastový faktor fibroblastu (bFGFR). C-Src je takisto obsiahnutý vo vysokom množstve a aktivuje sa v mnohých rovnakých ľudských karcinómoch ktoré obsahujú EGFR a...

Hydroxybenzamidové deriváty a ich použitie ako inhibítorov Hsp90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17824

Dátum: 13.04.2006

Autori: Downham Robert, O'brien Michael Alistair, Carr Maria Grazia, Navarro Eva Figueroa, Congreve Miles Stuart, Woodhead Andrew James, Murray Christopher, Woolford Alison Jo-ann, Frederickson Martyn, Chessari Gianni, Phillips Theresa Rachel

MPK: A61K 31/439, A61K 31/438, A61K 31/403...

Značky: deriváty, použitie, inhibítorov, hsp90, hydroxybenzamidové

Text:

...faktory,naznačujú, že regulácia Hsp 90 môže byť potenciálne užitočná ako protirakovinová terapia.0008 Klientské proteíny Hsp 90 proteinkinázy zapojené do proliferácie aprežitia buniek zahŕňajú nasledovné0009 Bunkový Src (c-Src) je receptorová tyrozínkináza potrebná na mitogenézu vzbudenú receptormi viacnásobného rastového faktora, vrátane receptorov receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR). C-src je tiež nadmerne exprimovaný...