Pheneger Jed

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Celeste Laura, Gross Stefan D, Zhao Qian, Lyssikatos Joseph, Allen Shelley, Munson Mark, Jackson Leila, Marmsater Fredrik, Schlachter Stephen, Davis Gregg, Delisle Robert Kirk, Pheneger Jed, Rast Bryson, Hicken Erik James, Greschuk Julie Marie, Topalov George, Robinson John, Kallan Nicholas, Wright Dale

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: zlúčeniny, inhibitory, triazolopyridínové, kinázy

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...