Petzoldt Karl

Způsob výroby opticky aktivních (—)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268841

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petzoldt Karl, Dahl Helmut

MPK: C07D 307/93, C12P 17/04, C12P 31/00...

Značky: způsob, —)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů, výroby, opticky, aktivních

Text:

...ztrlt na výtiłku při krynta 112101. se dílo uvedený pontup nooovčdčzłąPři postupu podle přadložonáho vynálezu ao důloni provadi na stupni racoaických Jocqcyloxy-GA-hvdroxyaathyl-z-oxabicyklo 3.3.0 oktan-a-ono vzorce (g-u anzyaatickýa zaýdolněnin. ktoré voda ko aaioi produkto. zo ktara ao aohou židanó aloučoniny vzorca (-)-1 ziakat bud oxtrakci nebo z vodná fáze.výchozi látky ao daji vyràbět pootupca podle britského patantovóho apiau E. I 579...

Způsob výroby opticky aktivních esterů bicyklo/3,3,0/oktandionkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268543

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skuballa Werner, Petzoldt Karl

MPK: C07D 319/08, C07D 321/02, C07C 69/757...

Značky: opticky, výroby, esterů, kyselin, aktivních, způsob

Text:

...X znamená přímou nebo rozvětvenon alkylenovou skupinu 3 1 až T atomy uhlíku, pak se takovou skupinou rozumí následující skupinySymboly R 3 a R 4 ve významu přímých nebo rozvětvených alkylových skupín a 1 až10 atomy uhlíka popřfpadě 3 1 až 7 ntomy uhlíku znamenaj( skupinu nethylovou, skupinuEnzymy používané podle vynálezu mohou být použfvány v rozpuštěně nebo suspendované formě, nebo také imobilizoŕány, například na sepharose aktivovaně...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů (+)-bicyklo(3,3,0) oktanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268542

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skuballa Werner, Petzoldt Karl, Dahl Helmut

MPK: C12P 17/02, C07D 319/08

Značky: oktanolu, způsob, výroby, opticky, +)-bicyklo(3,3,0, derivátů, aktivních

Text:

...oktan-7-onu, které jsou teprve vhodné pro výstavbu Á» aću-řetězců typických pro analogy karbacyklínu.Novější publikace popisuje použití derivátů cís-bícyk 1 c 3,3,Caoktan-37 ~dionu k syntéze opticky aktivních karbacyklinů. Kojíma a další popisují v Chem. Pharm. Bull. ll, 2688 (1985) způsob, který zahrnuje dělení diastereomerních solí racemické 7,7-ethylendíoxy-3 A~hydroxy-cis-bicyk 1 oĺ 3,3,doktan-2-karboxylové...

Způsob mikrobiologické výroby 15 alfa-hydroxyprostacyklinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258141

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dahl Helmut, Petzoldt Karl, Skuballa Werner

MPK: C07D 317/72, C07D 307/935, C12P 31/00...

Značky: alfa-hydroxyprostacyklinových, výroby, mikrobiologické, způsob, meziproduktu

Text:

...Vzdušnění submerzní kultury. Potom se ke kulturánl pridá substrát rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle nebo s Výhodou ve formě emulze a provádí se fermentace, až se dosáhne maximální přeměny substratu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgaci substrátu lze provést například tak, že se V mikronizované formě nebo rozpuštěný V rozpouštědle...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: čerpadel, kontrolu, zapojení, vstřikovacích, obvodů, měřicích

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Moser Hans, Schmitt Hans-georg, Stanek József, Petzoldt Karl, Halász Edit, Wedemeyer Karlfried

MPK: C07D 491/056

Značky: 1-alkyl-6, kyselin, 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových, způsob, výroby

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231200

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Laurent Henry, Annen Klaus, Petzoldt Karl, Albring Manfred, Wiechert Rudolf

Značky: způsob, výroby, 6a-methylhydrokortisonu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ib spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfa-methylhydrokortison-17-acylát obecného vzorce Ia v poloze 21 esterifikuje alkan-karboxylovou kyselinou se 2 až 6 atomy uhlíku, nebo reaktivním derivátem takové kyseliny.

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231199

Dátum: 15.06.1986

Autori: Annen Klaus, Wiechert Rudolf, Wendt Hans, Laurent Henry, Petzoldt Karl, Albring Manfred, Hofmeister Helmut

Značky: 6a-methylhydrokortisonu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ib spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfamethylhirdrokortison-21-acylát obecného vzorce V v poloze 11 etherifikuje trialkylsilylovou sloučeninou nebo esterifikuje derivátem silně kyselé kyseliny monokarboxylové, potom se poloha 17 acyluje chloridem kyseliny karboxylové nebo anhydridem kyseliny karboxylové v přítomnosti 4-dimethylaminopyridinu a ochranná skupina v poloze 11 se...

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231198

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiechert Rudolf, Annen Klaus, Wendt Hans, Albring Manfred, Hofmeister Helmut, Petzoldt Karl, Laurent Henry

Značky: způsob, derivátů, 6a-methylhydrokortisonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methyl-hydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se 6alfamethylhydrokortison-21-acylát obecného vzorce V přesmykne na příslušný 17-acylát.

Způsob výroby derivátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231197

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiechert Rudolf, Albring Manfred, Hofmeister Helmut, Petzoldt Karl, Annen Klaus, Wendt Hans, Laurent Henry

Značky: výroby, způsob, 6a-methylhydrokortisonu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-methylhydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se hydrolyzuje ester kyseliny 6alfa-methylhydrokortisonorthokarboxylové obecného vzorce IV.

Způsob výroby dervátů 6a-methylhydrokortisonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231188

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiechert Rudolf, Albring Manfred, Wendt Hans, Hofmeister Helmut, Annen Klaus, Laurent Henry, Petzoldt Karl

Značky: 6a-methylhydrokortisonu, dervátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 6alfa-metylhydrokortisonu obecného vzorce Ia spočívá podle vynálezu v tom, že se derivát 6alfa-metylsteroidu obecného vzorce II nebo obecného vzorce III při pH 4,0 až 7,0 fermentuje houbovou kulturou rodu Curvularis.

Způsob výroby 11ß-hydroxysteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220330

Dátum: 15.11.1985

Autori: Annen Klaus, Laurent Henry, Petzoldt Karl

Značky: 11ß-hydroxysteroidů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 11?-hydroxysteroidů podle vynálezu spočívá v tom, že se při hydroxylaci vychází z 11-desoxysteroidů a tyto se fermentují kulturou hub druhu Curvularia. Vynález spadá do oblasti chemie steroidů.

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244654

Dátum: 31.08.1985

Autori: Weber Karl-heinz, Hofmeister Helmut, Walther Gerhard, Annen Klaus, Laurent Henry, Petzoldt Karl, Schneider Claus, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Hinzen Dieter, Floyd David Mack

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: substituovaných, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinu, derivátů, poloze, výroby, způsob

Text:

...vzorce I. Struktura geometrických isomerů je znázorněna obecnými vzorci IA aStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloučeninách znázorněných v reakčnim schěmatu A mají obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, jejich farmaceuticky vhodných solí, hydrátů,opticky aktivnich a geometrických isomerů, jakož 1 stereoisomerü a tautomerů spočivá podle vynálezu v tom, že se nechá sloučenina obecného...