Petrus Teodor

Tenzid na báze alkylénoxidovaných alkanolamidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256198

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kráľ Bohumil, Šimůnek Jaroslav, Petrus Teodor, Čulák Ladislav, Kovář Pavol, Mondočko Jozef, Glevitzký Edmund, Paulovič Milan

MPK: C11D 3/32

Značky: alkylénoxidovaných, alkanolamidov, tenzid, kyselin, mastných, báze

Text:

...č. 1.Postupom popísaným v príklade 1 a zloženia východzich mastných kyselín repkového oleja taktiež podľa príkladu 1 sa pripravi tenzid so 6 móimi etylénoxidu tak, že sa 1120 g monoetanolamídu repkových mastných kyselín postupne oxyetyluje s 860 gramy etylenoxidu. Vzniklý tenzid je kvapalina, ktorá má pri 30 °C index lomu 1 4742 hustotu 997,3 kg. m 4 viskozitu 153 mPa . s. 89,3 hmot. produktu tvoria deriváty alkanolamidov mastných kyselín s...

Zařízení na řezání ředkví a podobných plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petrus Teodor

MPK: A01D 23/04

Značky: plodin, podobných, ředkví, zařízení, řezání

Text:

...hyglenickým předpisům. Podle vynálezu je účelne, když je na motoru upraven spínač a u dolního konce vedení doraz,s výhodou výškově nastavitelný k vypínání spínače. Při tomto provedení se zařízení samočinně vypne po skončeném řezäní. Podle dalšího význaku vynálezu je vedení umístěno V rämovém stojanu nádoby k zachyco-vání rozřezané ředkve, která je s výhodou zasouvatelná do stojanu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkrese, kde...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bakarov Christo, Novák Ladislav, Streicher Rolf, Petrus Teodor, Macho Vendelín, Paulovie Milan

MPK: F26B 17/00, F26B 3/08

Značky: produktů, sušení, chemických, kontinuálního, fluidního, způsob

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Tenzidy so stabilizačnými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253432

Dátum: 12.11.1987

Autori: Paulovič Milan, Petrus Teodor

MPK: C11D 1/66

Značky: tenzidy, účinkami, stabilizačnými

Text:

...katalyzátorov, najčastejšie alkalických, pod atmosférou inertného plynu.Pri príprave produktov podľa tohoto vynálezu sa postupuje tak, že na reakciu s alkylenoxidom sa do reakčného systému nadávkuje zmes fenylalkylfenolu s druhou hydroťóbnou zložkou, ako na.pr. vyššie mastné alkoholy, alkylfenoly, vyššie mastné kyseliny, vyššie mastné amíny, polypropylénglykoly.Ako alkylfenoly sa doporučujú predovšetkým priemyselne vyrábané produkty, ako sú...

Nízkopeniací prací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulovič Milan, Novák Ladislav, Petrus Teodor, Králik Milan, Niepel Viliam

Značky: nízkopeniací, prostriedok, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkopeniací prací prostriedok, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 10 až 75 % hmot. aspoň jednej zlúčeniny všeobecného vzorca R-O(C2H4O)x(C3H4O)yH a/alebo R-O(C3H6O)y(C2H4O)xH pričom relatívna molekulová hmotnosť hydrofóbnej časti je pod 600 a 25 až 90 % hmot. látky všeobecného vzorca R-O(C2H4O)xH kde R je alkyl a/alebo alkylaryl s počtom atómov uhlíka v alkyle 6 až 18, y predstavuje číslo 1 až 7 a x má hodnotu 1 až 20.

Spôsob výroby tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225024

Dátum: 15.02.1986

Autori: Glevitzký Edmund, Novák Ladislav, Petrus Teodor, Paulovič Milan, Polievka Milan, Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Kubička Rudolf, Čulák Ladislav, Kúnovský Jozef, Macho Vendelín

Značky: tenzidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tenzidov polyadíciou alkylénoxidu a/alebo kopolyadíciou alkylénoxidov alebo zmesi alkylénoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka na organické oxyzlúčeniny obsahujúce aktívny vodík vo forme hydroxylových skupín pri teplote 10 až 220° C, spravidla za prítomnosti katalyzátora alebo zmesi katalyzátorov, prípadne ďalšou úpravou produktov polyadície, vyznačujúci sa tým, že olefínoxid alebo zmes olefínoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka sa polyaduje...

Fungicidní, růstově regulační a baktericidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244127

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sigotský Milan, Nemeok Peter, Petrus Teodor

MPK: A01N 43/653

Značky: růstově, fungicidní, baktericidní, prostředek, regulační

Text:

...skupinu nebo butylovou skupinu. Význačně účinky vykazudi následující sloučenínySloučenmy podle přadložanâho vynálazu ao vyznačují obzvláätö fungicidníni účinky,současně sa ale u řdy kulturních rostlin prodevuja růatovä regulační efekt.Vždy podla druhu rostliny a aplikovanłho množství sa prodevuda taka harbicidní efekt. ~Vzhledem k tomu, že sloučeniny podle predloženého vynálezu zpúaobudí .jak kvalitativní a kvantitativní znlny u...