Petrtýl Miroslav

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 275265

Dátum: 19.02.1992

Autori: Petrtýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kloubová

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 274959

Dátum: 17.12.1991

Autori: Petrtýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: kloubová, endoprotéza

Zapojení doběhoměru pro měření doby doběhu strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242378

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petrtýl Miroslav

MPK: G01P 3/64

Značky: zapojení, měření, doběhoměru, doběhu, strojů

Text:

...měření doby doběhu, zejména při nižších ryohlostooh pohybu stroje. Kromě toho zapojení umožnuje měřit dobu doběhu strojů nsjenoms přímočsrým pohybom pracovního nástroje e. zjednodušuje instalaci na měřený stroj.Další výhody a význaky příkladneho provedení předmětu vynálezu vyplývají z popisu a výkresu, na nämž jevznázorněno blokovć sohema zapojení dobčhoměru.Doběhoměr obsahuje ovládací obvod 1 startu měření, ktorý je upovnän stavitelně...

Automatický podávač obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242374

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pospíšil František

MPK: B23B 15/00, B65G 25/00

Značky: podávač, obrobků, automatický

Text:

...je uložen ve vedení suvně. Na tělese pomocného pracovního válce ll je umístěno nosné rameno lg výkyvného elektromagnetického chapedla gg, ovládaného kulisou gł jejíž jeden konec je uchycen na volném konci pístnice gg pomocného pracovního válce ll a dru~ hý konec kulisy gl je uchycen na tělese elektromagnetického cha padla gg.určených k opracování tak, že se poslední obrobek Q ve slou pci opírá o vidlici lg druhého pracovního válce §. Uvedenŕn...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rubeš Jioa, Lubojacký Jaromír, Oezník Jan, Petrtýl Miroslav, Strnad Jioí, Pavlanský Rudolf, Trniný Jaromar, Eepický Miloš, Slavík Miroslav

MPK: C01G 51/04

Značky: výroby, kobaltu, oxidů, zmesného, spôsob

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Nástroj pro výrobu tvarovek tvářením v elastickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Wanner Jioí, Šmerda Stanislav, Grau Petr, Šamal Oldoich Brno

MPK: B30B 15/00

Značky: výrobu, elastickém, tvarovek, tvářením, prostředí, nástroj

Text:

...tvarovek tvárením v elastickém prostředí podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Ve spodní částí 2 nástjejtou vytvořena válcová vedení Q,A pro tvářecí trny § a brzdicí trny Q. Trny § jsou těsněny těsněním 1, uloženým ve spodní části 3. Do tvarovacího prostoru g ústí kanál gfnádržeÍpřípadně kanál odpadní lg. V nádrži je vytvořen ještě přívod ll a výtokový kanál lg, pro tvářecí médium lg. Celý nástrojje umístěn v pracovním prostoru lg...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav, Sláma Ivo, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav

MPK: A01D 34/24

Značky: zařízení, lišty, samohybného, zvedání, spouštění, žací, stroje, sklízení, krmiv

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 238282

Dátum: 01.06.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen dřík (3), kolem dříku (3) je vytvořen porézní obal (2). Porézní obal (2) může být příčně nebo podélně dělen.

Isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232050

Dátum: 01.04.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: isoelastická, endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen poddajný dřík. Na poddajném dříku (1) je uložena nejméně jedna spirála (2). Spirála (2) je k poddajnému dříku (1) na jednom jeho konci pevně uchycena, zatímco na opačném konci je na něm uložena kluzně. Endoprotéza bude využita v oblasti ortopedického a traumatologického lékařství.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236035

Dátum: 01.02.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Valenta Jaroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: jamka, kloubní, umělá, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umělé kyčelní kloubní jamky pro totální endoprotézu, sestávající ze styčného tělesa (l) pro fixaci kloubní jamky, které je na vnější straně opatřeno lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy. Styčné těleso (l) je v distálním směru prodlouženo ve tvaru distální opěry (2). Styčné těleso (l) je na horním konci, nad lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy, opatřeno pólovým zaobleným opěrným výčnělkem (3). Styčné těleso (l) je na...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav, Engelthaler Zdeněk

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, opatřené dříkem (l), na jehož vrcholu je vytvořena hlavice. Na dříku (1) je umístěn piokeramický plášť (2), který může být vytvořen soustavou biokeramických článků (4). Biokeramický plášť (2) může být tvořen podélnými články (5) obklopujícími dřík (1). Mezi biokeramickými články (4), uloženými na dříku (1), mohou být vytvořeny rozestupy (6), do kterých mohou být umístěny distanční vložky (7). Vynález je...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 233037

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, ke kterému je připojen dřík (1). Na dříku (1) je uložena nejméně jedna pružná podélná lamela (2). Pružná podélná lamela (2) je k dříku (1) na jednom jeho konci uchycena pevně, zatímco na opačném konci je na něm uložena posuvně.

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Motyčka Vladislav

MPK: A61F 1/03

Značky: isoelastická, poddajná, endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 224874

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní endoprotéza vyznačující se tím, že sestává jednak z konického dříku (l) na jehož konci je vytvořena hlavice (3) endoprotézy a jednak z rozpínacího pláště (2) tohoto konického dříku (l).

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227101

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: jamka, umělá, kloubní, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá hmota kloubní jamka, tvaru duté polokoule, která je opatřena na jedné straně prohloubeninou pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že sestává z vnějšího pláště /1/, který je vytvořen z kovu nebo plastické hmoty a je opatřen nejméně dvěma malými otvory /4/, ve kterých jsou uloženy vruty /8/, které jsou zašroubovány do hmoždinek /9/, uložených v kostní tkáni, a ve kterém je uložena výstelka /2/ z plastické hmoty.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227094

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kloubní, kyčelní, umělá, jamka

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá kloubní kyčelní jamka tvaru duté polokoule, vyznačující se tím, že na vnějším povrchu duté polokoule /1/, obráceném ke kosti, je vytvořena šroubovice /3/.

Kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224081

Dátum: 01.10.1984

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kyčelní, kloubní, jamka

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní kloubní jamka tvaru duté polokoule, na jejíž vnitřní straně je prohloubenina pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že na vnější straně /3/ kloubní jamky obrácené ke kosti je vytvořen nejméně jeden stabilizační výstupek /4, 5/.

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 222919

Dátum: 01.03.1984

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kýčelní endoprotéza sestávající s armovacího pružného dříku, na jehož konci je vytvořena hlavice kloubu endoprotézy. Armovací pružný dřík je v části, která se zasunuje do dřeňového kanálu, opatřen elastickým pláštěm, který má konický tvar. Průměr elastického pláště je přiměřené větší než je světlost dřeňového kanálu, aby se při zaražení armovacího pružného dříku do tohoto kanálu zajistilo spolehlivé pružné upevnění andoprotézy.