Petrovský Ivan

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pačák Jan, Sedláček Jaroslav, Šídlo Pavel, Holeček Jaroslav, Kaplický Josef, Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan

MPK: F01M 1/10

Značky: ochranné, soustavy, mazací, turbosoustrojí, zapojení

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Způsob regulace dodávky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266824

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F04D 27/00

Značky: dodávky, způsob, tepla, regulace

Text:

...současně charakteristiku vstupního výparníku, tj. závislost tlaku páry v sání na objemu páry V sání, případně tlaku páry v sání na nasávané hmotnosti na sání kompresoru. Odtud též vyplýva, že pro dva shodné prípady návrhových stavů, ale jiné průběhy strmosti této vstupní charakteristiky může dojít i k nezbytnosti návrhu dvou odlišných strojů.Z těchto skutečnosti vyplývají základní poznatky pro regulaci termokompresoru. Z rozboru použití...

Zařízení na výrobu páry z horké vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265849

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šípek Jaromír, Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F22B 3/00

Značky: páry, výrobu, zařízení, horké

Text:

...napaječů, přivádějících horkou vodu z tepelného zdroje do místa výroby páry. zapojení uvolňovačů a uspořádání jednotlivých zařízení v qstěmu závisí na parametroch hprké vody, dodávané naPaâečem 8 na Poměrü tepelných výkonu, současně dodávaných v. páře a horké vodě. Při malém podílu spotreby tepla v pare psa tačí zapodení jednoho uvolňovače. Pri vysokých podílech spotreby tepla v pare je výhodné zchlazovat horkou vodu v sőriovč spojených...

Uložení statoru turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262245

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šídlo Pavel, Bezpalec Vojtěch, Petrovský Ivan, Bezdíček Josef

MPK: F01D 25/16, F16C 35/00, F16C 35/067...

Značky: turbokompresoru, statoru, uložení

Text:

...upravenými kolmo k ose statoru a první patky statoru jsou uloženy na horní ploše druhého ložlskového stojanu s možností dilatace v horizontální rovině, přičemž oba ložiskové stojany jsou opatřeny držáky, v nichž jsou uložena svislá pera.Základní výhoda uložení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje autokompenza 4ci teplotních deformací a omezení vlivu vysoké provozní teploty na práci ložisek při provozu, zejména tehdy, kdy provozní teploty...

Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan, Matějů Pavel, Jelínek Alexander, Zima František, Just Jan, Bláha Jaroslav, Kaplický Josef, Vlček Jaroslav

MPK: F04B 39/06

Značky: zařízení, využitím, pracovních, zapojení, technologických, regulovaného, odpadního, tepla, teplonosného, okruhu

Text:

...256 284ťzn. že teplota media na výstupu z posledního chladiče muže V dostatečnêm rozsahu kolísat. Obr. 2 pak znázorňuje zapojení,při jehož použití je žádoucí, aby teplota dopravovanêho média podoohlazení byla regulována na technologicky předepsanou teplotu.Do výtlačnêho potrubí 1 kompresoru před doohlazovač Ě je zařazen přídavný výměník Ž tepla, který je jednak součástí technologickêho okruhu kompresoru. a jednak součástí...

Spôsob získavania dezinfekčného prostriedku a/alebo dezinfekčného komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244560

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sedláeek Vlastimil, Fleischmann Jaroslav, Palán Blahoslav, Tovaryš Zdenik, Petrovský Ivan, Kováo Valter, Neischl Jaroslav Rdd, Šimunek Václav, Vanik Milan, Kropáeek Jaroslav

MPK: A01L 2/13

Značky: spôsob, dezinfekčného, získavania, komponentu, prostriedku

Text:

...teplote 45 C za zníženého tlaku 10 kPa a množstvo ziskaného kumylfenolu 93 0/0 rei. 4-ku.my 1 fen~o 1 ii a 7 0/0 rei. 2-kumylfenolul sa zváži. Dosiahnuté výsledky, teda absolútne percento ziskaného kumylientaiu, pcčitané na iýohodiskovü fenolovú smolu v závislosti od teploty extraktívnej kryštalizácie, sú uvedené V tabuľke 1.Množstvo získanêho Čistota získanéhokumylfenoiu, počítané kumyltenoiu na hmotnost 0/0 fenolovej smoly 0/0 hmot. 6,9 §...

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F04D 29/58, F28C 3/08

Značky: komprese, průběhu, minimální, plynů, energie, způsob, mechanické, páry, spotřebou

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...

Tester produktivních obzorů v hlubinném vrtu s ponorným proudovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246141

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrovský Ivan, Vrána Bohuslav

MPK: F04F 1/00

Značky: tester, čerpadlem, ponorným, proudovým, hlubinném, obzorů, produktivních

Text:

...přítlačnou maticí L. Tryska g, závitově upevněná ve výstupu § ejekčního obloultu 2, je tvarově upravena pro dosedúní na čelo 51 směšovací trubice gg upevněné na víku 23. směšovací trubice Q je výškově nastavitelná pomocí vnějšího závitu 12 a zajiätovací matice já a opatřena výěkoměrnou ryskou 51.Před zapuätěním testeru podle vynálezu do hydrogeologickěho vrtu l se nasadí do ponornáho proudového čerpadla 2 tryska Q a směšovací trubice 28 o...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michalička Ladislav, Anderle František, Petrovský Ivan, Fleischmann Jaroslav, Nepejchal Jan, Havelka Zdeněk, Šídlo Pavel, Svoboda Vlastimil

MPK: F25B 29/00

Značky: přeměnu, technologickou, topnou, páru, horké, zapojení, okruhu

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223793

Dátum: 01.07.1984

Autori: Petrovský Ivan, Fleischmann Jaroslav

Značky: zpětný, kuličkový, oleje, ventil, akumulátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje, vhodný zejména pro stroje pracující ve vysokých tlakových hladinách, které jsou vybaveny zásobníkem oleje, např. pro turbodmychadla na dálkovou dopravu zemního plynu, sestávající z tělesa ventilu, ve kterém je uloženo dno ventilu s několika otvory, opatřené nálitkem se středovým kanálkem a kuličkou, umístěnou mezi kuželovým dolním sedlem na nálitku dna ventilu a horním sedlem, vytvořeným v dutině...