Petříková Vlasta

Filtračná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1131

Dátum: 08.05.1996

Autori: Püschel Petr, Trýzna Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta, Formánek Zdeněk

MPK: B01D 39/10, C01B 37/00

Značky: filtračná, látka

Text:

...uvedené nedostatky rieši ñltračná látka podľa predloženého technického riešenia, obsahujúca zlúčeniny kremíka, hliníka, železa, vápnika a ďalších prvkov,vzniknutá spaľovaním uhlia pri teplote minimáhie 800 °C. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ñltračná látka obsahuje minimálne 0,5 hmoüi. uhlíka,minimálne 3 hmotu. P 8303, maximálne 65 hmotu. SiO a minimálne l 5 hmotu.A 130 v sušine ajej koeficient rozpusmostí je minimáhie...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Trýzna Pavel, Formánek Zdeněk, Petříková Vlasta, Püschel Petr, Maloch Jan

MPK: B01J 20/28, B01J 20/22, B01J 20/30...

Značky: fixáciu, toxických, látok, rádioaktívnych, znečisťujúcich, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Způsob zúrodnění čerstvých nebo dosud nezvětraných důlních odvalů z hlubinných dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267578

Dátum: 12.02.1990

Autor: Petříková Vlasta

MPK: A01C 21/00

Značky: způsob, dolů, důlních, hlubinných, čerstvých, zúrodnění, nezvětraných, dosud, odvalů

Text:

...využití celá její produkce, bývá kejda likvidována nedovoleným způsobem, což značné poškozuje životní prostředí (znečištění vod, apod.). využitím kejdy na náhradních plochách- důlních haldách se tak přispivá ke zlepšení životního prostředí dolní oblasti a to dvojím způsobem - urychlené ozeleněni held - omezení likvidace kejdy.Příklady provedení. Příklad 1. Fokus 1. Modelový vogetační pokus v malém množství substrátu.Do skleněných pokusných...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiala Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta

MPK: C02F 11/12, C02F 3/04

Značky: biologických, čištění, odpadů, tekutých, způsob, zahušťování

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci důlních výsypek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231213

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maloch Jan, Filouš Ladislav, Petříková Vlasta, Škarda Milan, Chour Vladimír, Čmejla Květoslav

MPK: C05F 3/00

Značky: výroby, substrátů, způsob, rekultivaci, výsypek, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátů pro rekultivaci důlních výsypek, vyznačující se tím, že se popílek o pH od 4 do 10 vrství do jámy s výhodou odvodněné ve výšce od 30 do 100 cm, prosytí se kejdou prasat a/nebo skotu a/nebo důrbeže o obsahu N od 0,01 do 1,5 %, P od 0,005 do 0,8 %, K od 0,01 do 1,2 %, při sušině od 0,5 do 18 % hmotnostních v dávce od 0,5 do 120 t na 10 t popílku a převrství se těžbou zeminou z výsypek nebo z ornice o obsahu nejméně 50%...

Způsob biologické rekultivace důlních výsypek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231203

Dátum: 15.06.1986

Autori: Filouš Ladislav, Škarda Milan, Maloch Jan, Petříková Vlasta, Čmejla Květoslav

MPK: C05F 3/00

Značky: výsypek, biologické, rekultivace, způsob, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické rekultivace důlních výsypek o obsahu N od 0,02 do 0,15 %, P od 5 do 20 mg, K od 100 do 400 mg.kg-1 při pH od 5 do 7,8 popřípadě povezených ornicí a nebo popílkem, vyznačující se tím, že se výsypky hnojí kejdou prasat a nebo skotu anebo drůbeže s obsahem 0,01 až 1 5 % N, 0,005 až 0 8 % P a 0,01 až 1,2 % K při sušině 0,5 až 18 % hmotnostních v dávce od 50 do 1 000 t.ha-1 a ihned se na výsypkách pěstují kulturní plodiny.

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226892

Dátum: 01.10.1985

Autori: Škarda Milan, Petříková Vlasta, Maloch Jan

Značky: způsob, substrátů, neúrodných, výroby, rekultivaci, pozemků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro rekultivaci neúrodných pozemků z popílku o pH 4 až 10 a kejdy vyznačující se tím, že se popílek sytí kejdou prasat a/nebo akotu a/nebo drůbeže, popřípadě fekáliemi a/nebo kanalizačními kaly o obsahu N od 0,01 do 1,5% P od 0,005 do 0,8% a K od 0,01 do 1,2% a sušiny od 0,5 do 18% hmotnostních, přičemž kanalizační kaly obsahují Zn do 10 000, Cu do 3 000, Ni do 500, Cr do 1 000, Ph do 1 000, Cd do 25, Hg do 25, Co do 50...

Způsob biologické rekultivace složišť popílku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225905

Dátum: 01.07.1985

Autori: Škarda Milan, Petříková Vlasta, Maloch Jan

Značky: složišť, popílku, rekultivace, způsob, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické rekultivace složiště popílku o pH 4 až 10 vyznačující se tím, že se vrstva popílku prosytí kejdou prasat a nebo skotu a nebo drůbeže, popřípadě i fekáliemi o obsahu dusíku od 0,01 do 1,5%, fosforu od 0,005 do 0,8%, draslíku od 0,01 do 1,2% a sušiny od 0,5 do 18% hmotnostních v dávce od 20 do 4.000 tun na 1 ha, popřípadě se doplní o minerální živiny průmyslovými hnojivy na obsah dusíku v rozsahu od 0,1 do 1,5%, fosforu od 20 do...