Petrášek Petr

Papierový obrúsok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3967

Dátum: 03.11.2004

Autor: Petrášek Petr

MPK: G09F 23/10, B32B 29/00, B32B 29/06...

Značky: papierový, obrúsok

Text:

...výhoda spočíva v tom, že papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia je z dôvodu reklamných dotácií z hľadiska nákladov na nižšej cenovej úrovni.Na správnu funkciu papierového obrúska tvoreného najmenej dvoma vrstvami papiera je výhodné, ak aspoň jedna vnútomá vrstva papierového obrúska je vybavená plochou s reklamným a/alebo prezentačným a/alebo propagačným textom.Papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia má najmenej...

Toaletný papier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3833

Dátum: 07.07.2004

Autor: Petrášek Petr

MPK: G09F 23/12

Značky: papier, toaletný

Text:

...svojho hlavného použitia slúži súčasne aj ako nosič reklamy.Ďalšia výhoda spočíva v tom, že toaletný papier podľa tohto technického riešenia je z dôvodu reklamných dotácií z hľadiska nákladov na nižšej cenovej úrovni.Na správnu funkciu toaletného papiera tvoreného najmenej dvoma vrstvami papiera je výhodné, ak aspoň jedna vnútomá vrstva toaletného papiera je vybavená plochou s reklamným a/alebo prezentačným a/alebo propagačným...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02J 3/12

Značky: zapojení, veličiny, změny, její, měřené, dané, polaritě, hladin, vyhodnocení

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: výkonu, stroje, zapojení, jalového, synchronního, regulaci

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přerost Miroslav, Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/28

Značky: zapojení, stroje, buzení, synchronního, regulaci

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: kontrolu, usměrňovače, rotujícího, zařízení

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: G01R 19/04, H02K 11/00

Značky: diagnostiku, sledu, impulsů, synchronního, soupravy, budicí, čidlo, stroje, bezkartáčové

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/04

Značky: soupravy, bezkartáčové, diagnostické, synchronního, budicí, stroje, zařízení

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 31/34

Značky: bezkartáčových, rotujícího, stavu, simulaci, budicích, synchronních, zapojení, souprav, strojů, usměrňovače

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06

Značky: vyhodnocení, poruch, stroje, budicí, synchronního, soupravy, zapojení, řízeného, usměrňovače

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: zapojení, regulace, stroje, synchronního, stabilizaci, buzení

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06, G01R 19/15

Značky: stroje, synchronního, proudu, jalového, zařízení, vyhodnocení

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 1/46, H02H 3/24

Značky: funkce, správné, zařízení, obvodů, proudu, omezovačů, statorového, zabezpečení, stroje, synchronního

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: regulátoru, porovnávací, synchronního, buzení, proporcionálne, integrační, člen, stroje

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06, G01R 19/06

Značky: stroje, měření, jalového, zařízení, výkonu, synchronního, činného

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24

Značky: stroje, před, zapojení, nepřípustným, synchronního, ochranu, podbuzením

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: regulátoru, stroje, buzení, synchronního, zařízení, vyhodnocení, členu, poruchy, ústředního

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/28

Značky: buzení, zařízení, regulace, stabilizaci, stroje, synchronního

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/08

Značky: obvodů, zabezpečení, správné, omezovačů, zařízení, rotorového, proudu, stroje, synchronního, funkce

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Čidlo kmitočtu vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254506

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/28

Značky: napětí, synchronního, vnitřního, čidlo, stroje, elektromotorického, kmitočtu

Text:

...statorového vinutí syn 254506 4chronního stroje. Proporcionální člen 1 s nastavitelným koefioientem přenosu je realizován potenciometrem 11, který je jedním koncem odporové dráhy připojen na vstup 7.1 proporcionâlního členu 1 s nastavitelným koeficientom zesílení.Druhý konec odporové dráhy je připojen na nulu napájecího napětí a jezdec na výstup 7 2Prvý omezovač a integrátor 14 je realizován pomocí operačních zesilovačů 1407,...

Prostředek pro odmašťování a čištění skleněných a keramických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242388

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hrzán Emil, Kubelka Vladislav, Svoboda Jioí, Petrášek Petr, Paleeek Jaroslav

MPK: C11D 3/10

Značky: keramických, prostředek, sklenených, odmašťování, čištění, předmětů

Text:

...nebo amfolytického typu.ři použití proatředku podle vynálezu je předmět ze skla i keramiky velmi dobře odmaštěn a vyčištěn, přičemž vzhledem k nižší alkalitě nedochází k napadení ani k zešednutí odmaštěného předmětu, nebot odmaštěný předmět je také dokonale smáčivý. Další výhodou prostředku podle vynálezu je skutečnost, že je možno jej použít jak pro aplikaci ponorem, tak i poetřikem v odmaštovacím a mycím zařízení ve strojírenském,...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Sladký Josef, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: před, stroje, synchronního, statorového, velikostí, ochranu, zařízení, nepřípustnou, stavu, proudu, podbuzeném

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení turboalternátoru s bezkroužkovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/16

Značky: buzení, turboalternátoru, regulace, stabilizaci, zařízení, bezkroužkovým, buzením

Text:

...prvé a druhé fáze statorového vinutí turboalternátoru s jehož Vstupy łgàł a ł§L 3 jsou spojeny vývody primárního vinutí transformátoru lgl.Měřĺcí transformátor ÄÁ proudu třetí fáze statorového vinutí turboalternátoru je realizován transformátorem lil, jehož jeden Vývod sekundárního vinutí je spojen 5 nulou napájecího napětí, druhý vývod sekundárního vinutí s výstupem § 54 měřícího transformátoru gg proudu třetí fáze statorového vinutí...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: regulaci, zařízení, buzení, synchronního, stroje

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241734

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: B65G 59/00

Značky: manipulaci, stůl, materiálem, tyčovým

Text:

...jednotlivých mezer mezi Záchytné háky musí jednotlivé ukládat. Takto provedené dopravní zarízení stolu ne-má možnost rozdělovat a rozprostírat jed notllvé tyče z celkového svazku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynälezu, kde v mezerách mezi jednotlivými rošnicemi je usporádáno výškově prestavitelné vedení rovnoběžné s-rovinou tvorenou horními hranami roštníc, na kterém je do strany prestavitelné uložen vozik, ~ jehož horní hrana...

Sedadlo, zvláště opěrák sedadla motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243690

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrášek Petr

MPK: H60N 1/02

Značky: sedadla, sedadlo, zvláště, vozidel, opěrák, motorových

Text:

...jeho snadné montáže a demontáže.Podstata sedadla podle vynálezu epočívá v tom, že nosne část obsahuje podpěru vytvořenou v jejich okrajových částech ve tvaru U-prorilu, kterým prochází rám uspořádaný mezi dnem U-profilu e vloäeným hŕehenem.vložený hřeben je opetřen bočními výatupky, zesehujícími do uchycovscích otvorů v bočních stenách U-protilu. vložený hreben je rovněž opetřen ustsvovecími žebry, přičemž rám doléhá ne uetevovací žebre e...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Skoupová Štefánia, Ramert Bohumil, Moravus Jaroslav, Voddáeek Jan, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: C08J 3/28

Značky: způsob, polymerních, syntetických, přírodních, zpracování, povrchu, polymerů, sloučenin

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06

Značky: správné, stroje, synchronního, funkce, zařízení, obvodů, zabezpečení, hlídání, podbuzení

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...