Petr Jiří

Mechanismus pro posuv clony ve směru osy x, y u elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270255

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petr Jiří, Vojtech Zdeněk

MPK: H01J 37/20

Značky: mikroskopu, posuv, elektronového, směru, clony, mechanismus

Text:

...velký rozsah jemného mikroposuvu, mechanická pevnost, tuhost a odolnost vůči chvění.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém je uveden v osovém rezu praktický příkled provedení.Základom mechanizmu je nosné trubka . s vakuotěsnou přírubou 13 přiléhající k tělesu mikroskopu. Nosnou trubkou 1 v podélnćm smeru prochází pouzdro g spojené- s prvním ovladacím knoflíkem i. Druhý konec pouzdra i je vakuotěsně spojan s trubkoułprvním těsnicím...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268225

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klíma Jaroslav, Tůma Lubomír, Petr Jiří

MPK: H01J 37/153, H01J 37/21

Značky: stigmátor, elektromagnetický, osmipólový

Text:

...bj O, podlo~vynálezu, Jchož podstatou Jo, že osy čtvořioo do křiže uspořúdnnýclz oívek leží v první rovinč, zatimco osy čtveřico zbývajicich cívok leží v druhá rovinč, přičemž vzdálenost prvni roviny od druhé roviny je menší nož průměr oivky.Výhoda osmipőlového elektromagnetického stignâtoru podle vynňlezu spoöivú zejména vo zvýšení účinnosti stigmátoru.vynález je dále podrobněji popsán podle výkrosů, kde nu obr. I je v přodním pohledu a v...

Přenosný rastrovací elektronový mikroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 267642

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melkes Josef, Klíma Jaroslav, Vrátníček Emil, Petr Jiří, Tůma Lubomír

MPK: H01J 37/04, H01J 37/06

Značky: mikroskop, elektronový, prenosný, rastrovací

Text:

...xąklodnidcsce, která je opatřcna Ve své střodovó části na průzor nnvazujioím otvorom n nu svéspodni plošo prvním vakuoýnntčsnčním, obcpínajicim otvor, Výhodné itom jo, jostličc zákla ui doska jc opatřcna stavěcimi šrouby a/nebo jestližo komora je opatřonu pohybovými šrouby. Výhodné přitom rovněž je, jcstližc tento mikroskop je opntřcn sndou zůkludxúch dcsck, 2 nichž každú má svou spodní plochu u prvni vnkuovć těsnění velikosti 3 tnrcm...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: rotačních, magnetického, zařízení, dílů, obvodů, spojení

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266183

Dátum: 13.12.1989

Autori: Petr Jiří, Tůma Lubomír, Klíma Jaroslav

MPK: H01J 37/153

Značky: elektromagnetický, stigmátor, osmipólový

Text:

...s velkýmUvedenou nevýhodu dosavadního stavu do značné míry odstraňuje osmípôlový elektromagnetický stigmátor, Lvořený osmi civkami, jejichž osy jsou kolmé na osu elektronově Optické soustavy, přičemž průměty os cívek do roviny kolmé na osu elektronově optické soustavy se paprskovitě shíhají v ose elektronově optické soustavy s pravidelnými úhlovými rozestupy 45 °, podle vynálezu, jehož podstatou je, že cívky jsou opatřeny jádry z...

Nastavitelný držák clony elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265627

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tůma Lubomír, Petr Jiří, Klíma Jaroslav

MPK: H01J 37/21

Značky: mikroskopu, clony, držák, elektronového, nastavitelný

Text:

...mikroekopu podle vynálezu spočívají zejména V tom, že umožňuje libovolné nastavení vertikální polohy clon, takže polohu clon jemožno optimalizovat pro každý režim elektronového mikroskopu.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženeho výkresu, na němž je znázorněno příkladné provedení nastavitelného držáku clony elektronového mikroskopu podle vynálezu.Držák clony je V příkladném provedení tvořen trubkou l clony, která je ve...

Zařízení ke spojení dvou částí tubusu elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265285

Dátum: 13.10.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: spojení, zařízení, mikroskopu, částí, tubusu, elektronového

Text:

...dílů. Lze použít na příklad závitové spojky umístěné vně tubusu. Tyto spojovací součástí vyžadují při manipulaci uvolnění závitové spojky o několik otáček,což při požadavku rychlé rozebíratelnosti dvou dílů je zdlouhavéTyto dosavadní nevýhody odstraňuje zařízení ke spojení dvou částí tubusu elektronového mikroskopu, jehož podstatou je, že první spojovaná část tubusu je opatřena čepem, na kterém je šroubem zajištěn excentŕ s ovládacím...

Aretační zařízení stolku preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265283

Dátum: 13.10.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/20

Značky: stolku, preparátu, aretační, zařízení

Text:

...expozice ke znemožnění některého 2 pohybů, což během expozice není na závadu, ale provoz a obsluha se tim poněkud zkomplikuje.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje aretační zařízení stolku, jehož podstatou je, že v základní desce je rovnoběžně.-2 preparátu uspořádána pevná čelist rovnořené nosem na jednom konci páčky,přičemž na druhý konec páčky dosedá 0 ádaný přes těsnicí kroužek v základní proti nosu otočné če se svislým posuvem stolku běžně...

Zařízení pro ovládání detektoru sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264673

Dátum: 14.08.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 1/28, H01J 37/20, G02B 21/32...

Značky: zařízení, detektoru, elektronů, ovládání, sekundárních

Text:

...s detektorem sekundárních elektronů za provozu a při vyčer CS 264 673 B 1pané komoře elektronového mikroskopu. Posuvné elementy lze za provozu přibližovat a oddalovat vzhledem k preparátu a jednoduchým mechanickými prostředky upevňovat v nastavené poloze.Vynĺtlt-z l)lĺŽ( objttsttí přilnžctiý výkres, nn klerćtn je na obr. l V osovćtlt ľezu naznačelt příklad praktického provedení zařízení a na obr. 2 je naznačen detail spojení pouzdra...

Ovládací převod mikrospínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261616

Dátum: 10.02.1989

Autori: Petr Jiří, Vojtek Zdeněk

MPK: F16K 51/02, H01J 41/00

Značky: ovládací, převod, mikrospínače

Text:

...je volně, s přesahem, zasunuta spínací hřídelka, jejíž druhý konec prochází víkem ke spínacímu systému mikrospinače,přičemž hřídelka je mezi základním tělesem a víkem zalita ve välci z pružné hmoty,například lukaprenu.Hlavní předností vynálezu je zejména vy 4řešení spolehlivého pružoého níechanického sílověho převodu z tlakového prostředí silovalce na jemný přechod k spínacímu systêmu mikrospínače.Vynález blíže objasní přiložeiíý...

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 3/02, G01T 3/00, G21K 1/08...

Značky: měření, energií, neutronů, proporcionální, spektra, komůrka, středních, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...