Petöcz Lujza

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gacsályi István, Hegedüs Mária, Fekete Márton, Rózsa László, Petöcz Lujza, Szirt Enikö Kiszelly

MPK: A61K 31/395, C07D 273/01

Značky: způsob, d,g, nových, 1,3,6, dioxazocinu, aminoalkanoyl-dibenzo, výroby

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grasser Katalin, Bankó Pál, Petöcz Lujza, Bátori Sándor, Messmer András, Szirt Enikö, Hajós György, Pallos László

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, derivátů, způsob, as-triazinu, nových, kondenzovaných

Text:

...í-edidla (například vodu, ethanol, propylenglykol nebo glycerol atd.).Parenterální prostředky mohou obsahovat fax-maceutick-y vhodná rozpouštědla (například sezamový olej, podzemnicový olej, vodný propylenglykol, dimethylíormamid, atd.) nebo vodu, v případě, že se používa vodorozpuetných účinných příead. Vodné roztoky mohou byt tlumeny vhodným roztokom puíru nebo mohou být ieotonizovany pomocí vhodného kapalné ho ředidle....

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264333

Dátum: 12.07.1989

Autori: Petöcz Lujza, Messmer András, Benkó Pál, Szirt Enikoe, Hajós György, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Pallos László

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, přípravy, nových, způsob, derivátů, kondenzovaných

Text:

...na účinnosti použité účinné přísady. Způsobu podávání a stavupacienta. Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícimi testy. 1. Akutní toxicita na myšíchTest se provádí na samcich a samicích bílých myší kmene CFLP o hmotnosti 18 až 22 g. Zkoušená sloučenina se podává orálně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině,na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. zvířata se...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264269

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szirt Enikö, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Messmer András, Pallos László, Hajós György, Benkó Pál

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, derivátů, nových, as-triazinu, způsob, kondenzovaných

Text:

...přísad. Vodné roztoky lIHOhOU být tlumeny vhodným vroztokem pufru nebo mohou být isotonizo~ ivány pomoci vhodného kapalného ředidla Inapříklad roztoku chloridu sodného nebo iglukózyľ. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro int-rianvenózní, intrxamuskulárnĺ ineho intraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známýlmi způsoby.Denní dávka účinné prísady oubecného vzorce I může kolísat v šlr-okých mezi-ch a lzávisí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264268

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szirt Enikö, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Hajós György, Petöcz Lujza, Benkó Pál, Pallos László, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, způsob, as-triazinu, přípravy, derivátů, nových

Text:

...roztoky sou obzvláště vhodné vpro intravenósní, intramuskulánní nebo lntraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravcují -o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísacly obecného vzorce I může kolísat v šinokých mezich .a závisí na několika faktorech, zejména. na účinnosti použité účinné přísady, způsobu podávaní a stavu pacienta.Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícími tes ty.1. Akutní...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264267

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Hajós György, Szirt Enikö, Pallos Lázsló, Benkó Pál, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, derivátů, způsob, nových, přípravy

Text:

...tetrabenazinové ptosi na myších a krysách po.skupinám 10 myší se orálně podá zkoušená siouřenina, načež se jim po 3 D minutách intiwaperitoneálině podá 50 mg/kg tetrabenazinu a v každé skupině se po 30, B 0, 90 .a 120 minutách spočítají zvířata vykazujíci ptosi padání Vĺ|Ček.Výsledky se vvyhodnocuijí taktoNa základě všech naměřený-ch dat se v každé skupině vypočíta průměnnä .ptose .a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří v ...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264265

Dátum: 13.06.1989

Autori: Furdyga Éva, Hajós György, Benkó Pál, Szirt Enikö, Kosóczky Ibolya, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, derivátů, kondenzovaných, přípravy, as-triazinu

Text:

...tlumeny vhodným roztoškem put ru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roza toku chloridu srodnéhuo nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro intravenózvní, íntramuskulární nebo intraperitoneální podávání. Sterilní VÚČÍJHĚ roztoky se připravují o sołbě známymi zjpůsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat v širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména Ina...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264264

Dátum: 13.06.1989

Autori: Benkó Pál, Pallos László, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Hajós György, Messmer András, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, způsob, kondenzovaných, přípravy, derivátů

Text:

...s tetrabutylamoniumbromidem.Výchozí látky obecného vzorce l jsou no.vé sloučeniny, jejichž způsolb výroby je chráněn v. lčs. patentu č. 264 262.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že se jim mohou sloučeniny obecného vzorce I připravit v jednom stupuni ve výborném výtěžku.Nové sloučeniny obecného vzorce Ipodovbně ako i známé sloučeniny obecného vzorce I, je možno zpracovávat na farmaceutické prostředky, které jako účinnou složku obsahují...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264262

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Szirt Enikö, Pallos László, Grasser Katalin, Benkó Pál, Messmer András, Petöcz Lujza, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, přípravy, způsob, kondenzovaných, nových, as-triazinu

Text:

...se vyhodnocují taktoNa základě všech .naměřených dat se v každé skupině vylp-očítá průměrná ptose a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří V 0/0 inhibicel Z takto získaných dat se vypočítají hodnoty ED 50.Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce Il.Zkoušená sloučenina Myši Ther. index Krysy EiDso mg/kg EDso Ing/kg slouvčenina A 0,15 3 667 7,0 referenčni sloučenina D 3,2 188 5,6 Amitriptylin 12,00 19 11,503....

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264261

Dátum: 13.06.1989

Autori: Petöcz Lujza, Bátori Sándor, Messmer András, Pallos László, Hajós György, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Grasser Katalin

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, as-triazinu, kondenzovaných, derivátů

Text:

...ll, kde R 3 představuje methylskupinu. Alkanol se přednostně odštépuje za zahřívání v tavenivně. Přednostně se přitom pracuje při teploté 80 až 150 °C.Při uvedených reakcích se .může používat jen r-ozpouštědel s tiakovou bazicitou, .aby nevázaly anion.Reakční směs se může zpracovat o sobě známými způsoby například extrakcí, odpařením, fíltrací, atd..Výchozí látky obecného vzorce II jsou nové SŤOUČGHÍHYVH jejích transformace na sloučeniuy...

Způsob výroby opticky aktivního 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12H-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262681

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szirt Enikö, Gigler Gábor, Rózsa László, Petöcz Lujza, Tömpe Péter

MPK: A61K 31/395, C07D 273/01

Značky: výroby, opticky, způsob, 1,3,6, dioxazocinu, aktivního, 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12h-dibenzo, d,g

Text:

...1,3,6 dioxazocin v op-ticky aktivní formě nebo jeho farmaceutický přijatelnou adiční sůl s kyselinou a farmaceutický přijatellný nosič nebo několik farmaceutický přijatelnych nosičů.Farmaceutický prostředek se připravvuje smíchánim opticky aktivního 2-ch 1 or-12-3-dímethylamino-Z-methyllpropyl -12 H-dibenzod,g 1,3,6-dioXazoc 1 nu nebo jeho farmaceutický přija-telné adičuní soli s kyselinou s farmaceutický přijatelným nosičem nebo...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259541

Dátum: 17.10.1988

Autori: Furdyga Éva, Grasser Katalin, Bátori Sándor, Hajós György, Benkó Pál, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Messmer András, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, kondenzovaných, as-triazinu, derivátů, způsob

Text:

...plniva, sterilní vodné roztoky nebo netoxicka organické rozpouštědla. Tablety vhidné pro orální podávání mohou obsahovat sladidla a/nebo jiné pomocné látky Ilčipříklad škrob, přednostně bramborový škrob), pojiva například polyvinylpyrroílidon, želatinu), lubrikanty například stearan hořečnatý, natriunílauryisulíát nebo mastek nebo jiné přísady například citran sodný, uhličitan vápenatýą střední fosforečnan vápenatý, atd. 1.Vodné suspenze...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259533

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajós György, Grasser Katalin, Furdyga Éva, Bátori Sándor, Benkó Pál, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Petöcz Lujza, Messmer András, Kosóczky Ibolya

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...18 až 22 g. Zkoušená sloučenlna se podáva oralně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině, na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. Zvířata se chovají v kleci z plastické hmoty o rozměrech 39 X 12 X 12 cm na rozřezaném odpadním papíru při teplotě místnosti, Myši dostávají standardní stravu a vodovodní vodu od libitum. Data toxicity se určuji Lichtfield-Wilcoxonovou metodou.Zkoušené sloučeniny se...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259531

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Furdyga Éva, Benkó Pál, Hajós György, Kosóczky Ibolya, Grasser Katalin, Messmer András, Szirt Neé Kiszelly Enikö

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, způsob, kondenzovaných, přípravy, as-triazinu

Text:

...roztokem puíru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro íntravenózní, íntramuskularní nebo intraperiíoiíeální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat V širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména na ú 6činnosti použité účinné přísady,...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259522

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajós György, Szirt Neé Kiszelly Enikö, Grasser Katalin, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor, Kosóczky Ibolya, Furdyga Éva

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, způsob, přípravy, derivátů, as-triazinu

Text:

...mohou obsahovat fwaxrmaceuticky vhodná nozpouštědlta například sezamový olej, podzemnioový olej,vodný pmpylenglykol, dimethylformamid, a tak dále), nebo vodu, v případě, že se používá vodorozpustných účinných přísad. Vodné roztoky mohou být tlumeny vhodným roztokem pufru nebo mohlo-u být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roztoku chloridu sodného nebo glukózy. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodne pro lntravenózní,...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tömpe Péter, Hartai Éva, Berényi Edit, Petöcz Lujza, Pallos László, Varga László, Kovács Ágnes, Ladányi László

MPK: C07D 215/46

Značky: derivátů, výroby, chinolinu, způsob

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zauer Károly, Hornyák Gyula, Bartha Ferenc, Huszthy Péter, Doleschall Gábor, Berényi Edit, Grasser Katalin, Feller Antal, Nyitrai József, Fetter József, Orr Zsuzsanna, Simig Gyula, Lempert Károly, Pjeczka Etelka, Szirt Enikoe, Petöcz Lujza

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, substituovaného, výroby, způsob

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grasser Katalin, Lempert Károly, Szirt Enikoe, Fetter József, Bartha Ferenc, Orr Zsuzsanna, Nyitrai József, Pjeczka Etelka, Doleschall Gábor, Berényi Edit, Huszthy Péter, Zauer Károly, Simig Gyula, Petöcz Lujza, Hornyák Gyula, Feller Antal

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, způsob, výroby, derivátů, substituovaného

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fetter József, Simig Gyula, Pjeczka Etelka, Doleschall Gábor, Szirt Enikoe, Zauer Károly, Orr Zsuzsanna, Huszthy Péter, Hornyák Gyula, Feller Antal, Berényi Edit, Nyitrai József, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Lempert Károly, Bartha Ferenc

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: výroby, způsob, 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, substituovaného

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Zapojení pro měření napětí obou polarit jednopolaritním analogově-číslicovým převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244875

Dátum: 14.08.1987

Autor: Petöcz Lujza

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, analogově-číslicovým, polarit, měření, jednopolaritním, převodníkem, napětí

Text:

...členu É.zapojení podle vynálezu měří vstupní napětí obou polarit. V prvém kroku, který nastávâ pouze v případě, že došło ke změně polarity vstupního napětí, dojde ke změně polarity zesílení zesilovače i s řiditelnou polaritou zesílení v takovém smyslu, aby na vstupu gł ednopolaritního analogově-číslicového převodníku 3 bylo napětí správné polarity. V druhém kroku se uskuteční vlastní měření napětí.V zapojení podle vynálezu je využíván...

Způsob výroby nových derivátů dihydro-as-triazino[5,6-c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221293

Dátum: 15.01.1986

Autori: Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Berényi Edit, Görög Péter, Petöcz Lujza, Kovács Ágnes

Značky: způsob, výroby, derivátů, nových, dihydro-as-triazino[5,6-c]chinolinů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby nových derivátů dihydro-as-triazino(5,6-c(chinolinů obecného vzorce I (str. 17), ve kterém R, X1, X2 a X3 mají význam uvedený v opisné části, přičemž jedna z X1, X2 a X3 skupin tvoří spolu se Z chemickou vazbu, s výhradou, že značí-li X1 atom vodíku, pak jeden ze substituentů X2 a X3 nevytvářející spolu se Z chemickou vazbu, má jiný význam než atom vodíku, a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami,...

Způsob výroby N-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241533

Dátum: 22.08.1985

Autor: Petöcz Lujza

MPK: A61K 31/71, C07H 17/08

Značky: způsob, výroby, n-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu

Text:

...možno jako ředidlo užít například propylenglykol, diethylkarbonát, glycerol, sorbitol apod. Prostředek může obsahovat také pufry, hyalunonizádu, místní znecitlivující látky a anorganické soli k dosažení žádnoucího farmakologického účinku. Sloučeninu, získanou způsobem podle vynálezu, je možno mísit také s různými, z farmaceutického hlediska přijatelnými inertními nosiči, které mohou být pevné, dále může jít o vodná prostředí, netoexicka...

Způsob výroby derivátů acylovaného pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219267

Dátum: 15.07.1985

Autori: Koványi Györgyi, Sigmond Mária, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Timár Judit, Toncsev Hrisztoné, Szirt Enikö, Kosóczky Ibolya, Görög Péter

Značky: acylovaného, derivátů, výroby, způsob, pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů acylovaného pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu obecného vzorce I kde R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, furylovou skupinu, pyridylovou skupinu, fenylovou skupinu substituovanou 1 až 3 stejnými nebo různými substituenty ze skupiny, zahrnující halogen, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu, hydroxylovou skupinu, alkylovou...

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217979

Dátum: 15.01.1985

Autori: Görög Péter, Kosóczky Ibolya, Grasser Katalin, Kónya Aranka, Budai Zoltán, Petöcz Lujza, Kiszelly Enikö, Mezei Tibor

Značky: cykloalkanonoximetherů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů obecného vzorce I ve kterém znamená A alkylenovou skupinu obsahující 2 až 6 atomů uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem, R a R1 každý představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo tyto substituenty tvoří společně s přilehlým dusíkovým atomem heterocyklický kruh se 4 až 7 atomy uhlíku a popřípadě s atomem dusíku jako dalším heteroatomem, a uvedený kruh je popřípadě substituován alkylovou...

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Mezei Tibor, Grasser Katalin, Lay Aranka, Petöcz Lujza, Budai Zoltán, Kosóczky Ibolya

Značky: etherů, způsob, bazických, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...

Způsob výroby aminoizochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216218

Dátum: 15.12.1984

Autori: Petöcz Lujza, Gelléri András, Szirt Enikö, Hajós György, Kosóczky Ibolya, Pallos László, Görög Péter, Grasser Katalin, Messmer András, Benkó Pál

Značky: aminoizochinolinových, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětný vynález se týká způsobu výroby nových aminoizochinolinových derivátů a směsí, které obsahují uvedené sloučeniny. Vynález se zejména týká způsobu výroby nových sloučenin o obecném vzorci (I).