Petkov Georgi

Nástroj pro přesné a dokončovací obrábění profiltrovaných válcovitých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 255855

Dátum: 15.03.1988

Autori: Netzov Nikola, Botev Botyo, Petkov Georgi, Bankovski Dimiter

MPK: B23B 27/12, B23B 35/00

Značky: dokončovací, přesné, obrábění, profiltrovaných, válcovitých, nástroj

Text:

...zadní objímky 5 a řezacího věnce Ä, deformační část Q a zadní vodicí část 1. V tělese ł nástroje je vyvrtána axiální slepá díra 3, jež je spojena prostřednictvím první řady radiálních kanálů g s deformační částí Q a zadní plochou řezacího věnce 5. Zadní objímka 3 je zkosena a tvoří obtokovou drážku lg spojenou prostřednictvím druhé řady radíálních kanálů ll s axiální slepou dírou 3 a se škrtícími otvory lg vytvořenými podél čelní plochy zadní...

Hydraulický zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 251936

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mitrev Trendafil, Petkov Georgi, Trevněnski Ivan

MPK: B66F 3/24

Značky: hydraulický, zvedák

Text:

...nunnnnpa 2 c noMemeHHuMH 5 HSM nopmHeM 3 H ynopou 4. UHHHHHP 2 oxnarunaercx KODUYCOM 5, omopnnenumm n BHnerañKH.n cnoeü nepxueň qacru H Huemmmu rnesno, B xowopou ycwanonnen c pauanbumw sasopou nepxHHů Koneu uHnHHnpa 2. B Huneň uacTH Kopnyca 5 oóopuneua pesnöa, nocpecrnou Kowopoň npHKpenneH ou K ocuosannm 1. Memny HHKHH Konuou unnnupa 2 H 0 CHOBaHHeM 1 nomxpawa nocraaneno ynnornenne 6,a Mexy pauanbnum sa 5 opoM uHnHHpa 2 H uenrpänbmu nmcrynon...

Zařízení k hydraplastické konečné úpravě trubkových polotovarů výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251927

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petkov Georgi, Davidkov Petr

MPK: B21D 19/10

Značky: polotovarů, hydraplastické, úpravě, zařízení, konečné, výbuchem, trubkových

Text:

...nopmua cnenaua npoónnnposaunoň. AKorna Heoöxonno, qwoóu oöe noaepxnocmu Tpyöqawoü aarowosxn óunn npoąunnponauummu, ncnonbsymrca onoapençuuo paóounň uucrpyueur c snemueň npoůnnnposanuoň nosepxnocrbm H noannuů unnunnpnuecxnň nopmeua c npoànnupoaanuoü nnyrpenneñ nogepxnocrbm. . npewnymecwaapycrauonxu cocroar 5 TOM, qro A- nocpecT 5 oM awoů Koucrpyxuum pacmnpaercn npnnehenue Bspmauoñ oópaöofxu B oőnacru runponnacruuecxoň rnanxbň H...