Petersen Uwe

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285223

Dátum: 14.08.2006

Autori: Haller Ingo, Schenke Thomas, Bremm Klaus-dieter, Metzger Karl Georg, Philipps Thomas, Krebs Andreas, Petersen Uwe, Endermann Rainer, Grohe Klaus

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: látky, chinolónkarboxylovej, kyseliny, obsahujúce, použitie, liečivá, deriváty, naftyridónkarboxylovej, tieto, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v popisnej časti, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie na výrobu antibakteriálnych činidiel.

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Petersen Uwe, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Schenke Thomas, Grohe Klaus, Bremm Klaus-dieter, Philipps Thomas, Haller Ingo, Krebs Andreas

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: liečivá, chinolónkarboxylovej, čisté, naftyridónkarboxylovej, kyseliny, obsahujúce, spôsob, enantiomérne, deriváty, výroby, látky, tieto, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Liečenie bakteriálnych ochorení dýchacích orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8584

Dátum: 28.01.2004

Autori: Petersen Uwe, Endermann Rainer, Newton Ben, Labischinski Harald, Ladel Christoph

MPK: A61K 9/14, A61K 31/496, A61K 9/00...

Značky: dýchacích, liečenie, ochorení, orgánov, bakteriálnych

Text:

...EP-B 49 355 uvádza tablety, dražé, kapsuly, pilulky, granulát, čapíky, roztoky, suspenzie a emulzie, pasty, masti, gély, krémy, lotiony a spreje. Pokiaľ ide o ciproiloxacín, V súčasnosti sú na trhu tablety, suspenzie, očné aušné kvapky a roztoky vhodne na intravenóznu infúziu.WO 0 l/32 l 44 A opisuje inhalovateľný prípravok vo forme suchého prášku, ktorý obsahuje dialebo tripeptidy, pričom ciprofloxacin je menovaný ako príklad látky...

Kyselina 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8- yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová, jej použitie a liečivá túto zlúčeninu obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 283223

Dátum: 28.02.2003

Autori: Petersen Uwe, Schenke Thomas, Bartel Stephan, Matzke Michael, Baasner Bernd, Schaller Klaus, Werling Hans-otto, Labischinski Harald, Himmler Thomas, Jaetsch Thomas

MPK: A61K 31/47, A61P 1/04

Značky: liečivá, zlúčeninu, túto, použitie, obsahujúce, 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8, yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina 8-kyano-1-cyklopropyl-6-fluór-7-(2-oxa-5,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8- yl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová a jej farmaceuticky použiteľné hydráty a/alebo soli, ich použitie na výrobu liečiv na terapiu infekcií spôsobených Helicobacter pylori a ním asociovaných gastroduodenálnych ochorení a liečivá túto zlúčeninu obsahujúce.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282971

Dátum: 09.12.2002

Autori: Schenke Thomas, Haller Ingo, Petersen Uwe, Philipps Thomas, Grohe Klaus, Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer, Krebs Andreas, Metzger Karl Georg

MPK: C07D 471/04, C07D 498/04, A61K 31/33...

Značky: kyseliny, chinolónkarboxylovej, deriváty, naftyridónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I). Spôsob ich výroby, antibakteriálne prostriedky a prídavky do krmív obsahujúce uvedené látky a medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín.

Deriváty 7-izoindolinyl-chinolónu a 7-izoindolinyl-naftyridónu, spôsob ich výroby, medziprodukty tohto spôsobu, použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282274

Dátum: 05.11.2001

Autori: Krebs Andreas, Bartel Stephan, Schenke Thomas, Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Mielke Burkhard, Phillipps Thomas, Endermann Rainer

MPK: C07D 401/04, C07D 209/44, A61K 31/435...

Značky: 7-izoindolinyl-naftyridónu, deriváty, spôsobu, medziprodukty, použitie, spôsob, 7-izoindolinyl-chinolónu, tohto, prostriedok, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty chinolónu a naftyridónu, ktoré sú v polohe 7 substituované parciálne hydrogenovaným izoindolinylovým kruhom všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na liečenie bakteriálnych infekcií.

Uhľohydrátmi modifikované cytostatiká, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281785

Dátum: 28.05.2001

Autori: Baumgarten Jörg, Weichel Walter, Sperzel Michael, Von Dem Bruch Karsten, Piel Norbert, Lerchen Hans-georg, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter, Antonicek Horst-peter

MPK: C07D 401/04, C07D 487/04, A61K 31/02...

Značky: použitie, modifikované, cytostatiká, liečivá, uhľohydrátmi, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané uhľohydrátmi modifikované cytostatiká všeobecného vzorca (I), v ktorom k znamená nesubstituovaný alebo regioselektívny modifikovaný uhľohydrátový zvyšok, Sp znamená substituovanú arylénovú alebo alkylénovú skupinu, L znamená skupinu všeobecného vzorca (a) alebo (b), AA1 a AA2 znamenajú aminokyselinový zvyšok v D- alebo L-konfigurácii alebo priamu väzbu, C znamená cytotoxický zvyšok alebo zvyšok cytostatika alebo derivátu cytostatika a...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej, spôsob ich výroby, medziprodukt na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279221

Dátum: 05.08.1998

Autori: Grohe Klaus, Schenke Thomas, Endermann Rainer, Metzger Karl Georg, Krebs Andreas, Bremm Klaus-dieter, Himmler Thomas, Zeiler Hans-joachim, Petersen Uwe

MPK: A61K 31/47, C07D 215/56, C07D 401/04...

Značky: použitie, chinolónkarboxylovej, výroby, kyseliny, farmaceutický, prostriedok, spôsob, obsahujúci, tieto, deriváty, výrobu, medziprodukt, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, ich farmaceuticky použiteľné hydráty a adičné soli s kyselinami, ako i soli s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom. Uvedené zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Spôsob výroby uvedených zlúčenín, antibakteriálne prostriedky a prísady do krmív obsahujúce tieto zlúčeniny.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Endermann Rainer, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Schenke Thomas

MPK: C07D 209/02, C07D 209/44, A61K 31/33...

Značky: použitie, spôsob, chinolónkarboxylovej, deriváty, liečivá, obsahujúce, kyseliny, látky, tieto, naftyridónkarboxylovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.