Pešík Lubomír

Zařízení k omezení vibrací navíjecího rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270636

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pešík Lubomír, Hanzl Jaroslav

MPK: B65H 54/54

Značky: zařízení, vibrací, navíjecího, omezení, rámu

Text:

...uložen na ćepu třeoího kamene navíjeeího rámu, oož je výhodná z hlediska konstrukčního. Velikost třeeí síly prídavného třeoího kamene při náhlém pohybu navíjené eívky od navíjecího válce lze zvýši setrvaćnou hmotou připojenou k jeho závěeu. Zmenou polohy setrvsčná hmoty na závěsu prídavného třeoího kamene lze měnit velikost třecí síly a tím ůčinnost omezení vibrací navíjeoího rámu.Na výkreeumje. uveden příklad provedení zařízení k omezení...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčík Oldřich

MPK: F16M 7/00

Značky: jedné, alespoň, pneumatické, polohy, zařízení, objektu, uloženého, regulaci, pružině

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Zařízení pro regulaci statické polohy skupiny objektů uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269430

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčí Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04, F16F 9/04

Značky: polohy, objektu, uložených, pružinách, skupiny, pneumatických, regulaci, statické, zařízení

Text:

...uložen na dvou pryžových pružinàch § na podloži 5. Na straně přirazu je tkaci stroj 3 uprostřed uložen na podloži 5 na pneumatické pružinê 5. Na tkacim stroji 2 je upevněn automatický polohový regulátor Q, jehož kyvnà ovlàdaci páka Z je tàhlan § spojene s podložim 5.Přivodem 2 je připojen ke zdroji 19 stlačeného vzduchu. Vývodem 11 je připojen k pneumatickým pružinám § skupiny tkacich strojů g.Všechny tři tkaci stroje 2 jsou stejnú a jsou...

Pneumatický základ stroje na rázové zkoušky výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265900

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: rázové, pneumatický, výrobků, stroje, základ, zkoušky

Text:

...který zde má podobu redukčního ventilu ll připojeného přes uzavírací ventil 13 k přivodu stlačeného vzduchu. V každé přípojce 3 je škrcení 19. V provedení podle obr. 4 mají vždy dvě pneumatické pružiny 2 přípojky Z ke spotečnému regulátoru § tlaku vzduchu, který zde má podobu automatického regulátoru 12 stálé statické výšky s tělesem li, kyvnou ovládací pákou 12a s táhlem 13. V každé přípojce Z je škrcení lg. Oba automatické regulatory lä...

Vibroizolační podepření objektu s jednostranně proměnlivou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 265358

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: jednostranně, proměnlivou, objektu, hmotnosti, podepření, vibroizolační

Text:

...redukčni ventil. Na obr. 3 je vibroizolačni podepření torzně tuhěho stroje vytvořené dvěma pneumatickými pružinami,které jsou ke zdroji stlačeného vzduchu připojeny přes automatický regulátor stálé statické výšky a přes redukční ventit.Na obr. 1 je víbroizolačni podepřeni objektu 1 , který představuje zde neznázorněná nástavba třínápravového vozidla. zdvojená náprava E tvořená střední nàpravou 2 a zadní nápravou lg je na straně nástavby s...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ševčík Ladislav, Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: uložení, vibroizolační, objektu

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Automatický regulátor výšky hladiny elektricky vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262918

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pešík Lubomír

MPK: G05D 9/12

Značky: hladiny, elektricky, automatický, regulátor, vodivé, kapaliny, výšky

Text:

...běžně dostupných elektronických prvků a elektrickou vodivost vody.Na obr. 1 je základní elektroda l pripojená k jednomu pólu g, zde kladnému, zdroje Ž stejnosměrnáho elektrického napětí Dolní snímací elektroda 5 je připojena k bázi Ž tranzistoru Q,V tomto případě typu n p n, který je svým kolektorem Z spojen s jedním pólem g, zde kladným, zdroje Ž stejnosměrného elektrického napětí. Horní snímací elektroda § je pripojene k řídící...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: statické, uložení, vibroizolačního, ústrojí, stálé, pneumatického, výšky, regulační, objektu

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Pneumatická pružina pro nesouosé zatěžování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259981

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pešík Lubomír

MPK: F16F 9/04

Značky: nesouosé, pružina, zatěžování, pneumatická

Text:

...příčné silovó účinky vyvolané zntěžovncí silou, působící mimo osu kloubového nebo čopového spojení a popřĺpadě také mimo osu pneumatické pružiny, Jsou v tomto případě kloubovým nebo čepovým spojením zachycovány.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení pneumatické pružiny pro nesouosé zatěžování podle vynálezu.neumatícká pružina je tvořcna elastickým pryžovym měcheml. In obou stranách elasticxćhcwpryžového měchu 1...

Pružicí podstavec s nůžkovým mechanismem, zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255791

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: B60N 1/02

Značky: řidiče, nůžkovým, pružicí, vozidla, zejména, motorového, sedadlo, mechanismem, podstavec

Text:

...s nůžkovým mechanismem zejména pro sedadlo řidiče motorového vozidla,podle vynálezu. Na obr. l je pružící podstavec e nůžkovým mechanismem,u něhož je do nůžkového mechanismu«vřazena jedna regulovaxelná nosná pneumatické pružina připojená k zařízení pro regulaci zvolené statické výšky pružicího podstavce, které je provedeno jako ručně ovládaný dvojcestný ventil, a jedna tlečná šroubovitě vinutá ocelová regulační pružina připojená k...

Vibroizolační uložení tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255750

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejčír Oldřich, Ševčík Ladislav, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: vibroizolační, uložení, tkacího, stroje

Text:

...výrazně rozdílné tíhy, je možno horizontální polohy dosáhnout a případné nakrucování rámu stroje odstranit stavěcím šroubem s maticemi nebo přídavnými tuhými podložkami u pružných členů. Jsou-li pružné členy svisle, alespoň přibližně, pod osou osnovního válu, snižují se podélné náklony stroje za provozu.Na priložených výkresech je schematicky znázorněn príklad provedení víbroizolačního uložení tkacího stroje podle vynálezu. Na obr. 1 je boční...

Pneumatický pružicí panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233610

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pešík Lubomír, Tobiáš Robert, Krejčír Oldřich, Silber Oldřich

MPK: F16F 9/54

Značky: panel, pneumatický, pružicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický pružicí panel je určen pro ukládání strojů velkých hmotností s rázovými a vibračními účinky. Je tvořen alespoň jednou pneumatickou pružinou mezi dvěma rámy, které mají podélníky s příčníky a mohou být spojeny nejméně jedním tlumičem kmitů. Horní rám má nosnou plochu alespoň jednoho horního čelního příčníku s nejméně jedním čepem pro uchycení tlumičů kmitů vytvořenou alespoň na jednom horním podélníku. Dolní rám má alespoň na jednom...

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 236600

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04, F16F 9/04

Značky: regulovatelnou, pneumatická, pružné, uložení, tuhostí, opora

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opora s regulovatelnou tuhostí pro pružné uložení hmot je tvořena nejméně dvěma pneumatickými pružinami. Jsou proti sobě na úchytech mezi vzájemně pružně uloženými hmotami. Alespoň jedna pneumatická pružina je připojena k automatickému regulátoru zvolené statické výšky a alespoň jedna protilehlá pneumatická pružina je připojena k zařízení pro nezávislou regulaci tlaku vzduchu. Pneumatické pružiny mohou mít také vertikální nebo...