Perner Bohumil

Laserová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 273003

Dátum: 12.02.1991

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: H01S 3/02

Značky: laserová

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Perner Bohumil, Zikmund Jan, Autrata Rudolf, Blažek Karel, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: yttrito-hlinitého, výrazně, granátu, ionty, aktivovaného, potlačeným, iontů, ceričitých, temperace, monokrystalů, obsahem, způsob, ceritými

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bouček Ivan, Košelja Michal, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Blažek Karel

MPK: C30B 29/24, C30B 29/22

Značky: způsob, vysokým, perovskitu, průměrným, přípravy, lasery, yttritohlinitého, výkonem

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Horák Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/16, C30B 29/20

Značky: materiálů, strukturních, optických, oxidových, pěstování, sníženým, způsob, defektu, monokrystalů, obsahem

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: přípravy, laserových, hlinitého, také, způsob, granátu, ionty, dotovaných, případně, monokrystalů, yttrito, chromu, neodymu

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Kvapil Josef, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, dotace, stabilní, cerem, monokrystalů, proti, teplot, způsob, aktivovaným, formě, ionty, pěstování, redukci, taveniny, granátu, odolné, hlinito-yttritého, vysokých, především

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Zikmund Jan, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/20

Značky: erbia, laserových, dotovaných, hlinitého, yttrito, perovskitu, způsob, ceru, monokrystalů, přípravy, neodymu, ionty

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Holas Miroslav

MPK: C30B 29/16, C30B 35/00

Značky: zařízení, vysokotajících, pěstování, oxidových, monokrystalů, taveniny

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 17/00

Značky: kyropoulovou, pěstování, růstových, metodou, podmínek, safíru, způsob, úpravy, modifikovanou

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: přípravy, neodymem, absorpčním, yttritohlinitého, způsob, aktivovaného, granátu, nízkým, pozadím

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Perner Bohumil, John Václav, Kvapil Josef, Škoda Václav, Košelja Michal, Kvapil Jiří

MPK: C30B 17/00, C30B 15/20

Značky: monokrystalů, světla, směrem, výbrusů, přípravy, zhotovení, orientovaným, výhodné, průchodu, způsob

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Košelja Michal, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, absorpcí, způsob, monokrystalů, nízkou, přípravy, saturovatelnou, aktivovaného, yttritohlinitého, neodymem

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Košelja Michal, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20, C30B 29/32, C30B 29/30...

Značky: způsob, monokrytalů, yttritohlinitého, perovskitu, absorpcí, saturovatelnou, zvýšenou, přípravy, neodymem, aktivovaného

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Škoda Václav, Perner Bohumil

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: dielektrickými, elektronů, scintilační, záření, nízkoenergetického, detektor, vrstvami

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: detekci, nízkoenergetického, hlinitoytritého, povrchu, perovskitu, granátu, hlinitoytrického, záření, monokrystalů, úpravy, způsob

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: monokrystalů, dotace, způsob, ytritohlinitého, železa, perovskitu, ionty

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Blažek Karel, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/28

Značky: neodymem, lasery, granátu, zpracování, přípravy, způsob, aktivovaného, ytritohlinitého, následného

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: vlastnostmi, monokrystalů, způsob, neodymem, přípravy, ytritohlinitého, spektrálními, aktivovaného, stálými, perovskitu

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Stabilizovaný klíčovaný laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 258825

Dátum: 16.09.1988

Autori: Košelja Michal, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: H01S 3/14, H01S 3/08

Značky: klíčovaný, laser, stabilizovaný

Text:

...destiček, skloněných pod Brewsterovým úhlem. Tento princip lze využít rovněž přímo u čelních plech paaívních uzávěrek, které jsou skloněny pod úhlem blízkym ůhlu Brewsterovu. Též platí pro jednu nebo obě čelné plochy laserové tyče.stabilizovaný klíčový laser podle vynálezu umožňuje využít jednoduchým způsobem spektrálně-generační vlastnosti monokrystalů yttritohlinitého perovskitu při generaci krátkych pulaů a to i při vyšších opakovacích...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balounek Vratislav, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Perner Bohumil, Mejzlík Jiří

MPK: G01T 1/185

Značky: perovskitu, monokrystalů, detektoru, způsob, granátu, ionizujícího, přípravy, hlinitoyttritého, záření

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mánek Břetislav, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/08

Značky: laserová, perovskitu, hlinitoyttritého

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob orientovaného dělení křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245231

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skoíeil Jaroslav, Perner Bohumil

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíkových, desek, dělení, orientovaného, způsob

Text:

...na ocelové destičky. Po vykroužení nelze bezprostředně provádět kontrolu kvality. Při vykružování dochází k zatékání brusné suspenze do mezery mezi ustavovacími kolíky a odpovídajícímiJ,j 245 231 otvory v podložce. Opotřebením dochází ke snižování přesností orientace. . 1 Uvedené nevýhody odstraňuje způsob dělení křemíkovýchdesek ultrazvukovýmvrtáním podle vynálezu, jehož podstate spočívá V tom, že sklo s natmelenou kŕemíkovou deskou je...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kvapil Josef, Hendrich Zdeněk, Perner Bohumil, Bouček Ivan, Kvapil Jiří

MPK: C01F 7/02

Značky: hlinitého, oxidů, hrubozrnného, způsob, hydratovaného, přípravy

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Mikroprocesorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 244660

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrzán Emil, Kvapil Jioí, Stuchl Petr, Šolc Jioí, Cimala Ivo, Jankuj Jioí, Šolc Zdenek, Perner Bohumil, Mleoch Petr, Kvapil Josef

MPK: G06F 15/46

Značky: systém, mikroprocesorový

Text:

...Q prvního kombinačního logického obvodu g a řídící výstup LZ pro zápis do periferie je spojen s pátým vstupom 32 prvního kombinačního logického obvodu j. Výstavba mikroprocesoru | je provedena tak že jeho výstupu L 1, L 2, 16, 1 I může být za logického stavu H pouze jediný výstup.Pamět g obsahuje řídící vstup 31 pro čtení a řídící vstup 22 pro zápis. Řídicí vstup a pro čtení je spojen s prvním výstupom 54 druhého kombinačního logickéhc obvodu...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: aktivovaného, tavenina, perovskitu, ionty, trojmocnými, yttritohlinitého, vzácných, zemin, pěstování, monokrystalů

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Způsob zvýšení optické jakosti výrobků z monokrystalů niobičananu lithého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255047

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Košelja Michal, John Václav, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/30

Značky: výrobků, niobičananu, optické, zvýšení, způsob, lithého, monokrystalů, jakosti

Text:

...dokonce ani.při kličováni, uvedený materiál nedegraduje. Je třeba podotknout, že je-li jako zdroj světla použit laser emitujici záření o vlnové délce 1070 až 1150 nm,dojde k stabilizaci, respektive pronikavému zlepšení jakosti výrobků z monokrystalů niobičnanu lithného přímo v použitém zařízení na počátku jeho používání.Způsobem podle vynálezu lze zlepšit využitelnost monokrystalů niobičnanu lithného běžně dostupné čistoty a složení pro účely...

Spôsob rafinácie aspoň obmedzene vodorozpustných polyéterov a/alebo kopolyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241409

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kvapil Jioí, Hošek Josef, Fiala Václav, Tichý Jan, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C08G 65/30, C08G 65/06

Značky: rafinácie, polyéterov, aspoň, spôsob, obmedzene, vodorozpustných, kopolyéterov

Text:

...nízka energetická náročnosť rafinácie.Realizácia spôsobu rafinácie.podľa tohto vynâlezu si nevyžaduje nákladné zariadenie a možno ho uskutočňovať kontinuálne,diskontinuálne alebo polokontinuálne.Pri konkrétnom uskutočňovaní spôsobu podľa tohto vynálezu je možné použiť viac variantov, ktoré môžu byť podľa okolností vhodné pre toho-ktorého výrobcu alebo používateľa polyéterov ale. bo kopolyéterov. Pod pojmom polyéter alebo polyéterdiol až poly...

Gumový vak kriesiaceho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246860

Dátum: 15.01.1988

Autor: Perner Bohumil

MPK: A61M 16/00

Značky: gumový, kriesiaceho, prístroja

Text:

...veľkosti vytlačovaného objemu pri zmenšovaní vonkajších rozmerov vaku. Snahy po zväčšovaní vytlačovaného objemu viedli prevažne k zväčšovanlu rozmerov vaku. Takto riešený vak sa však jednou rukou ťažko Vyprázdňoval.Popĺsané nevýhody gumového vaku ručných kriesiacich prístrojov sú odstránené vekom s vnútornými výstuhami podľa vyná 4 lezu, ktorého podstata spočíva V tom, že vak je po obvode vnútornej strany steny v pozdlžnom smere opatrený...

Způsob výroby tepelně izolačních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240885

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kvapil Josef, Potueek Pavel, Blažek Karel, Zahrádka Jan, Perner Bohumil, Babka Vlastimil

MPK: B28B 7/38

Značky: tepelně, izolačních, způsob, panelu, výroby

Text:

...směsi obsahující v sušině 40 hmotnostních dílů esteru kyseliny kokosového tuku se sacharosou, 40 hmotnostních dílů mono 5 diglyceridů kyselín kokosového tuku, 15 hmotnostních dílů draselného mýdla karboxylových kyselín s 8 - 16 uhlíky v řetězci a 5 hmotnostních dílů výchozích nezreagovaných surovín.Po zaschnutí se forma vypění hmotou Sibafén. Tím se vytvorí lsendvičový panel, kde plochy 2 hmoty Sibafén (nezakryté plechovým pláštěm) jsou...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/24

Značky: způsob, perovskitovou, strukturou, hlinitanu, yttria, pěstování, lantanidů, monokrystalů

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236165

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kvapil Jiří, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Svoboda Vratislav

MPK: C30B 29/00

Značky: perovskitu, způsob, krystalické, formě, hlinitoyttritého, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě jako materiálu pro detekci ? záření, se zvýšenou účinností a stabilitou, kde cíle je dosaženo tím, že tavenina, sestávající ze směsi oxidů hliníku, yttria, ceru a lanthanu při molárním poměru (Y + Ce) : Al = 1,005 až 1,080 a poměru Ce : (Y + Ce)= 0,05 až 0,0005 a koncentraci lanthanu 0,1 až 1.10-4 hmot. % se přehřeje po dobu 0,5 až 3 h na teplotu 1950 až 2100°C, přičemž tavení...

Hydromechanická skupina s vysokou priepustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Perner Bohumil, Rychnovský Michael

MPK: F16H 41/00

Značky: skupina, priepustnosťou, hydromechanická, vysokou

Text:

...kolesá, ktoré sú na spoločnom výstupnom hriadeli, okrem posledného ozubeného kolesa, sú na ňom uložené na jednosmerných predstihových spojkách a komplexné hydrodynamioké meniče, okrem posledného hydrodynamického meniča, sú blokované jednosmernými predstihovými spojkami. Základný vynález neurčuje vzájomnú orientáciu hydrodynamických meničov.Pri použití dvoch hydrodynamických meničov optimálne konštrukčné podmienky vy 4tvára uloženie...