Peremský Pavel

Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bojda Břetislav, Vondrášek Otakar, Čada Oldřich, Vlastník Jiří, Mec Karel, Zvoníček Josef Csc, Václavek Miroslav, Peremský Pavel

MPK: B32B 15/08

Značky: materiál, účinkem, zvukoizolačním, zvýšeným, vrstvený

Text:

...třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zvoníček Josef, Mec Karel, Peremský Pavel, Bojda Břetislav, Vondráček Otakar, Václavek Miroslav, Vlastník Jiří, Čada Oldřich

MPK: E04B 1/84, B32B 15/08

Značky: zvukoizolační, tvarovateľný, materiál

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Hmota pro tlumící vrstvené kovové materiály zejména vrstvené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254508

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlastník Jiří, Mec Karel, Peremský Pavel, Čada Oldřich, Zvoníček Josef, Vondrášek Otakar, Bojda Břetislav

MPK: B32B 15/00

Značky: kovové, hmota, zejména, tlumící, materiály, plechy, vrstvené

Text:

...sestavy nizkouhlíkový ocelový plech tlouštky 1 mm, samolepící fólie tlouštky 0,5 mm, druhý stejný ocelový plech. Fólie PVC ze 60 hmotnostních plněná mikromletým vápencem. Lepidlo 2-etyl-hexyl-akrylát v nánosu po 40 g.m 2 na obou stranách fólie. Vyrobeno lisováním při 23 °c, tlak 1,0 MPa. Koeficient vnitřního tlumení při 25 °c 60 s, při 50 °c 45 0.složení sestavy ocelový hlubokotažný plech tlouštky 0,3 mm, samolepící fólie tloušłky 0,5 mm,...

Vinylový nebo vinylkovový laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Čada Oldřich

MPK: B32B 15/08

Značky: vinylový, laminát, vinylkovový

Text:

...patří variebilnost způsobd jejich výroby. E-polykaprolakton lze totiž použít ve formě roztoku nebo taveniąy nebo fólie. Fólii je dále možno aktivovat teplom nebo rozpouštědly,čímž se zkráti dobe potřebné ke spojení jednotlivých vrstev.I( bližäímu objasnění podstaty vyndlesu slouží následující příklady. Adheze laminovaných matriáld byla vyhodnocována stanovením pevnosti ve emyku dle ČSN 668510 a pevnosti v odlupovdni ČSN 668516....

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238942

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Peremský Pavel

MPK: C09J 3/14

Značky: vinylkovových, přípravu, tavné, lepidlo, laminátu

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů obsahuje 100 hmotnostních dílů kopolymeru etylenvinylacetátu s obsahem vinylacetátu 10 až 50 % hmotnostních, 120 až 150 hmotnostních dílů modifikační pryskyřice, kterou formaldehydová nebo fenolpropanformaldehydová nebo difenolpropanformaldehydová pryskyřice modifikovaná kalafunou směsného esteru glycerinu a aduktu pryskyřičných kyselin s anhydridem dikarboxylové kyseliny, glycerinesteru nebo...

Vrstvený plošný samolepicí materiál s vysokou adhezí ke kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237616

Dátum: 16.02.1987

Autori: Novák Jaromír, Václavek Miroslav, Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: plošný, vrstvený, vysokou, materiál, samolepicí, adhezí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pevnosti v odlupování z kotoučku při odvíjení plošných samolepicích materiálů před aplikací za současného zachování nebo zvýšení adheze ke kovovému podkladu při aplikaci. U vrstveného, plošného,samolepicího materiálu podle vynálezu je na nosné polymerní folii o tloušťce 0,2 až 1,2 mm, nanesena samolepicí vrstva tloušťky 0,1 mm, až 0,4 mm o hmotnostním složení: 30 až 60 dílů butylkaučuku o obsahu nenasycených složek...

Kombinovaná hydroizolační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237564

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podešva Milan, Peremský Pavel

MPK: B32B 25/04

Značky: kombinovaná, fólie, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kombinovaná hydroizolační fólie, sestavená ze dvou vrstev, z nichž spodní je citlivá na teplo. Vynález řeší stavbu fólie a způsob jejího spojení s podkladovým materiálem. Hydroizolační fólie je tvořena horní krycí a zároveň nosnou vrstvou, vyrobenou na bázi kaučuků, odolných proti povětrnostnímu stárnutí a spodní lepivou termoplastickou vrstvou, která zajišťuje adhezi k podkladovým materiálům a je opatřena snímatelnou...

Způsob nanášení samolepící butylkaučukové směsi s vysokou adhezí ke kovu na nosnou fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233848

Dátum: 01.07.1986

Autori: Valášek Jiří, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Čada Oldřich, Peremský Pavel

MPK: B05D 5/10, B29D 9/02

Značky: nanášení, adhezí, butylkaučukové, nosnou, samolepicí, vysokou, směsi, fólií, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie nanášení samolepících směsí, určených k aplikaci na kov, na nosné fólie. Vysoká adheze ke kovu, která je žádoucí při aplikaci, představuje překážku při zpracování samolepících směsí na bázi butylkaučuku. Dosud se používalo buď technologie nanášení za vysokých teplot (nad 150 °C), jejichž nevýhodou je náročnost energetická i na za zařízení (koextruze), ale rovněž tepelné namáhání materiálu nosné folie...