Pereira Filho Ivan Da Costa

Recipročný hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287859

Dátum: 01.12.2011

Autori: Klein Fábio Henrique, Seibel Hugo Renato, Todascat Márcio Luiz, Possamai Fabrício Caldeira, Pereira Filho Ivan Da Costa, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F16J 1/16, F04B 39/00

Značky: kompresor, hermetický, recipročný

Zhrnutie / Anotácia:

Recipročný hermetický kompresor obsahuje valec (1), v ktorom sa nachádza kompresná komora (C), a piest (10) vybavený párom radiálnych otvorov (11), v ktorých je umiestnený a upevnený jeden koniec čapu (20), ku ktorému je pripojený riadiaci mechanizmus kompresora na vzájomné pôsobenie s piestom (10) vo vnútri valca (1), pričom uvedené radiálne otvory (11) sú kompletne utesnené vo vzťahu k radiálnym otvorom (15) dosadacích plôch (10a,10b) piesta...