Pepinsky Blake

Polymérne konjugáty neublastínu a spôsoby ich využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288123

Dátum: 30.08.2013

Autori: Borjack-sjodin Paula Ann, Sah Dinah, Miller Stephan, Pepinsky Blake, Rossomando Anthony

MPK: A61K 39/00, A61K 47/48, A61K 38/18...

Značky: neublastínu, konjugáty, spôsoby, využitia, polymérne

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný variant polypeptidu neublastínu, v ktorom je zavedené miesto na pripojenie polyalkylénglykolu. Ďalej sú opísané: fúzny proteín obsahujúci tento variant polypeptidu neublastínu nukleová kyselina kódujúca tento variant polypeptidu neublastínu vektor, ktorý ju obsahuje hostiteľská bunka obsahujúca takýto vektor spôsob prípravy uvedeného variantu polypeptidu neublastínu, konjugát tohto variantu polypeptidu neublastínu alebo fúzneho...

Kompozícia obsahujúca glykozylovaný interferón beta-1a, farmaceutická kompozícia, použitie kompozície, in-vitro spôsob predĺženia účinnosti interferónu beta-1a a použitie polymérovej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: 287918

Dátum: 27.02.2012

Autori: Hochman Paula, Brickelmaier Margot, Pepinsky Blake, Whitty Adrian, Runkel Laura

MPK: A61K 38/19, A61K 38/21, A61K 39/395...

Značky: interferon, spôsob, účinnosti, použitie, farmaceutická, in-vitro, polymérovej, kompozície, beta-1a, kompozícia, predĺženia, interferonu, obsahujúca, glykozylovaný, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kompozícia interferónu-ß-1a obsahujúca glykozylovaný interferón-ß-1a spojený s polymérom nevyskytujúcim sa v prírode na N-konci interferónu-ß-1a, pričom polymér obsahuje polyalkylénglykolovú časť, použitie kompozície na liečenie nádorov rakoviny, autoimunitných stavov, vírusových ochorení alebo angiogénnych ochorení, in-vitro spôsob predĺženia účinnosti interferónu-ß-1a v in-vitro systéme.

Sp35 protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16370

Dátum: 09.01.2008

Autori: Mi Sha, Miklasz Steven, Garber Ellen, Shao Zhaohui, Graff Christilyn, Pepinsky Blake

MPK: A61K 39/395, A61K 31/70, A61K 38/16...

Značky: protilátky, použitie

Text:

...proteín, aminokyselinový reťazec alebo akékoľvek iné výrazy používané na označenie reťazca alebo reťazcov dvoch alebo viacerých aminokyselín a termín polypeptid sa môže použiť namiesto alebo zameniteľne s niektorým z týchto termínov. Termín polypeptid je určený na označenie produktov postexprimačných modiñkácií polypeptídu, okrem iného vrátane glykozylácie, acetylácie,íosforylácie, amidizácie. derivatizácie pomocou známych...

Protilátky SP35 a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15277

Dátum: 07.07.2006

Autori: Pepinsky Blake, Mi Sha, Shao Zhaohui, Graff Christilyn

MPK: A61P 25/00, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: využitie, protilátky

Text:

...Pre MS sú dostupné rôzne liečby modifíkujúce chorobu pre MS, vrátane používania kortikosteroidov a imunomodulátorov ako je interferón beta a Tysabri®. Okrem toho, v dôsledkucentrálnej úlohy oligodendrocytov a myelínácie v MS, boli vyvinuté úsilia na rozvoj liečby na zvýšeniepočtu oligodendrocytov alebo na posilnenie myelinácie. Pozrite si napríklad publikáciu Cohn et al. , U.S.Pat. No. 5,574,009 Chang et al., N. Engl. .l Med, 346 165-73...

Varianty neublastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7697

Dátum: 18.08.2005

Autori: Silvian Laura, Rossomando Anthony, Pepinsky Blake

MPK: A61K 38/00

Značky: varianty, neublastínu

Text:

...polypeptid obsahujúci aminokyseliny 15-113 zo SEQ ID NO 5. V niektorých formách polypeptidové aminokyseliny 10-113 zo SEQ ID N 025. V niektorých formách polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 5.Tento vynález tiež zahŕňa kcmjugáty obsahujúce polypeptid popísaný v tomto dokumente konjugovaný na polymér nevyskytujúci sa prirodzene. Príkladom takéhoto polyméru je syntetický polymér rozpustný vo vode, napríklad polyalkylén...

Liečenie stavov, ktoré zahŕňajú demyelinizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12964

Dátum: 24.06.2005

Autori: Mi Sha, Pepinsky Blake, Mccoy John

MPK: A61K 39/00, A61K 38/17, A61K 31/7088...

Značky: zahŕňajú, liečenie, stavov, demyelinizáciu

Text:

...sa ošetrovali s LlNGO-1-Fc (C) alebo kontrolným Fc (D) 4 týždne. Označené je štruktúra Ranvier uzol. Pásik oznaćujúci velkosť má 1.5 m.0022 Obrázky 10 E a 10 F - Myelinizácia kokultúr, ktoré boli infikované s FL-LlNGO-1, DN-LINGO-1 a kontrolným lentivirusom dva týždne. MBP bunky sa spočltavali prostrednictvom imunofiuorescencie (E). Westem bloty z kultúr infikovaných s F L-LINGO-1 , DN-LBMGO-1 a kontrolným lentivirusom sa analyzovali na MBP...

Väzbový proteín viažuci NOGO receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18713

Dátum: 17.03.2004

Autori: Pepinsky Blake, Mccoy John, Lugovskoy Alexey, Mi Sha, Lee Daniel

MPK: C07K 14/705, A61K 38/00, C07K 14/47...

Značky: receptor, väzbový, viažuci, proteín

Text:

...C-koniec bázického regiónu Sp 35 k LRR doméne, a (iii) C-koniec imunoglobulínovej (lg) domény Sp 35 k bázickémuregiónu a (b) polypeptid nemá transmembránovú doménu. LRR doména Sp 35 môže obsahovať karboxy-koniec LRR (LRRCT), amino-koniec LRR (LRRNT) alebo obidva konce. V niektorých prípadoch opisu nemá kódovaný polypeptid Sp 35 cytoplazmatickú doménu. V niektorých prípadoch kódovaný polypeptid Sp 35 obsahuje aminokyselinové zvyšky 34 - 532...

Proteín viažuci sa na Nogo receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8248

Dátum: 17.03.2004

Autori: Mccoy John, Pepinsky Blake, Mi Sha, Lee Daniel, Lugovskoy Alexey

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61K 38/17...

Značky: viažuci, receptor, proteín

Text:

...v tomto opise kódovaný Sp 35 polypeptid nemácytoplazmatíckú doménu. V niektorých prípadoch v tomto opise kódovaný sp 35 polypeptid obsahuje aminokyselinove zvyšky 34-532 zo SEQ ID NO 2 a chýbajú mu aminokyselínové zvyšky 533-614.0010 Predložený opis zahŕňa aj nukleovú kyselinu kódujúcu polypeptid, ktorý zahŕňa Sp 35 lg doménu a ktorý neobsahuje Sp 35 LRR doménu, Sp 35 zásaditú oblasť,transmembránovú doménu, ani cytoplazmatickú...

Polymérové konjugáty mutovaného neublastínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16054

Dátum: 02.02.2004

Autori: Pepinsky Blake, Sah Dinah Wen-yee, Miller Stephan, Rossomando Anthony, Silvian Laura, Boriack-sjodin Paula Ann

MPK: A61K 47/48, C07K 14/475

Značky: konjugáty, neublastínu, mutovaného, polymérové

Text:

...28, G na pozícii 29, L na pozícii 30, G na pozícii 31, E na pozícii 36, F na pozícii 40,R na pozícii 41, F na pozícii 42, C na pozícii 43, G na pozícii 45, C na pozícii 47, C na pozícii 80, C na pozícii 81, R na pozícii 82, P na pozícii 83, F na pozícii 91, D na pozícii 93, S naFRFC motív, QPCCRP motív a SATACGC motív. Dímér obsahuje aspoň jednu aminokyselinovú substitúciu (s ohľadom na SEKV ID Č. l), ktorá poskytuje vnútomé miesto konjugácie...

Zmutovaný neublastín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8273

Dátum: 02.02.2004

Autori: Sah Dinah Wen-yee, Miller Stephan, Pepinsky Blake, Rossomando Anthony, Boriack-sjodin Paula Ann, Silvian Laura

MPK: C07K 14/475

Značky: neublastín, zmutovaný

Text:

...zvyšok lyzínu (RaaK kde aa predstavuje číslo aminokyseliny na základe SEQ ID č. l) a náhradu zvyšku asparagínu za zvyšok lyzínu(NaaíłK) alebo zvyšok aspanátu (NaaD). Špecifické príklady takejto náhrady sú R 14 K, R 39 K, R 68 K, N 95 D,a N 951( (číslovanie založené na SEQ ID č. l). Náhradou môže byť N 951( TN 95 K.Tento vynález poskytuje polypeptid neublastinu, ktorý je minimálne na 80 identický s aminokyselinami 8-1 13 SEQ ID č.21 a ktorý...

Polyalkylénové polymérne zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20670

Dátum: 17.01.2003

Autori: Petter Russell, Baker Darren, Chen Ling Ling, Lin Edward, Pepinsky Blake, Hess Donna, Lin Kochung

MPK: A61K 47/30, A61K 39/29, A61K 38/31...

Značky: použitie, polymérne, polyalkylénové, zlúčeniny

Text:

...PEG pre zlúčeniny,kde je žiaduca menšia hydrolytická reaktivita V zodpovedajúcich esterových derivátoch. Pozri všeobecnú publikáciu PCT W 0 Ol/46291.Jedným faktorom obmedzujúcim užitočnosť proteínových zlúčenín na aplikácie V zdravotníckej liečbe je to, že pri parenterálnom podaní sú tieto látky z tela v krátkom čase vylúčené. K tejto eliminácii môže dôjsť následkom degradácie proteázami alebo pomocou clearance s využitím bežných dráh...