Peňáz Václav

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238037

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jan, Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Peňáz Václav, Smrček Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: nástroje, hydraulického, obvod, hydraulický, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu s úsporou energie přídavným zdrojem proudu. Podstatou je, že přídavný regulační hydrogenerátor je mechanicky spojen s motorem hydrogenerátoru, přičemž hydraulicky komunikuje pomocí hydraulické větve nástroje s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes sací zpětný ventil s hydraulickým rozváděčem lisu. Účinky vynálezu se projevují zejména ve zvýšení účinnosti v práci...

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238036

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jan, Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Smrček Václav, Peňáz Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: zapojení, hydraulický, obvod, hydraulického, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu tak, aby bylo dosaženo úspory energie pomocí přenosu krouticího momentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační hydromotor je mechanicky spojen a motorem hydrogenerátoru, přičemž je hydraulicky spojen s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes zpětný ventil také s odpadní větví. Řídicí větev zmíněného regulačního hydromotoru je propojena na regulátor, který má vstup...

Hydraulický obvod pro nosník kleští kovářského manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226549

Dátum: 15.05.1986

Autori: Peňáz Václav, Havelka Zbyněk, Cupal Miloslav

Značky: obvod, manipulátoru, kleští, nosník, hydraulický, kovářského

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický obvod pro nosník kleští kovářského manipulátoru, sestávající z přímočarých hydromotorů hydraulických prvků a uzavíracího ventilu vyznačený tím, že zadní přímočarý hydromotor (1) je svým pracovním prostorem (3) na straně pístnice připojen ke zdroji (11) tlakového média jednak přes hlavní hydraulický rozváděč (6) zadního přímočarého hydromotoru (1) a regulátor (12) průtoku, jednak přes clonu (14) zadního přímočarého hydromotoru (1) a...

Zařízení pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229960

Dátum: 01.02.1986

Autori: Smrček Václav, Peňáz Václav, Špaček Jindřich, Hrdina Jan, Kosek Jiří

MPK: B21D 26/02

Značky: zařízení, hydromechanické, komoře, ovládání, režimu, tlakově, tlakového, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického zapojení zařízení pro hydromechanické tažení, u něhož tlaková komora plněná kapalinou tvoří průtažnici pro výtažek. Účelem vynálezu je rozšíření oblasti regulace při ovládáni tlakového režimu v tlakové komoře a ohledem na tvary výlisků a zlepšení energetické bilance hydraulického lisu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro ovládání tlakového režimu v tlakové komoře pro hydraulické tažení, jehož podstatou je...

Pojišťovací ventil pro vysoký tlak a široký rozsah průtoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228620

Dátum: 01.01.1986

Autori: Peňáz Václav, Kosek Jiří

MPK: F16K 17/02

Značky: pojišťovací, vysoký, ventil, rozsah, průtoku, široký

Zhrnutie / Anotácia:

Pojišťovací ventil pro vysoký tlak a široký rozsah průtoků řeší pojištěni hydraulických obvodů proti přetížení v oblasti obzvláště vysokých tlaků a širokého rozsahu průtoků, kde dosud žádné ventily neexistovaly. Pojišťovací ventil podle vynálezu, sestává z tělesa, kuželky a pístu s pružinou, kde v tělese je kromě funkčního válcového otvoru, jenž má společnou osu s vodicím válcovým otvorem, posuvně vytvořeno po délce funkčního válcového otvoru...

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225857

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hrdina Jan, Kosek Jiří, Vránek Bohuslav, Špaček Jindřich, Peňáz Václav

Značky: obvodů, tažení, zvláště, zapojení, hydraulického, hydromechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště lisu pro hydromechanické tažení plechu v tlakové komoře, jejíž prostor plněný kapalinou je připojen k převodní soustavě, obsahující alespoň jeden pístoví převodník, vyznačené tím, že ke straně většího průměru pístu pístového převodníku (12) převodní soustavy (11) je připojen hydraulicko-mechanický převodník (13) mechanicky spojený s mechanicko-hydraulickým převodníkem (15), jehož hydraulický výstup (16) je...

Uzavírací hydraulický prvek s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225947

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cupal Miloslav, Peňáz Václav, Havelka Zbyněk

Značky: prvek, pamětí, uzavírací, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací hydraulický prvek s pamětí, vyznačení tím, že sestává z telesa (1) obsahujícího vstupní kanál (10) a výstupní kanál (11), uzavíracího posuvného členu (2) opírajícího se o pružinu (3) a oddělujícího řídicí prostor (4) spojený s tlakově závislým pružným členem (6) od řídicího prostoru (5), přičemž oba řídicí prostory (4, 5) jsou vzájemně propojeny kanálem (7) se zabudovaným zpětným ventilem (8) a vyrovnávacím kanálem (9) obsahujícím...

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225608

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peňáz Václav, Kraus Josef, Hrdina Jan, Kosek Jiří

Značky: zapojení, nástroje, pracovního, obvodů, media, regulačního, lisovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu pracovního média lisovacího nástroje, sestávající z obvodu prvního stupně regulace a z obvodu druhého stupně regulace, vyznačené tím, že prvý stupeň regulačního obvodu, tvořený zdrojem (l) konstantního průtoku a elektricky řízeným ventilem (5), jenž je řízen elektrickým regulátorem (6), je trvale připojen na hlavní řídicí vstup (8) hydraulického převodníku (7) a na hydraulický rozvaděč (9), který tvoří druhý stupeň...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225270

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peňáz Václav, Vidlák Pavel, Trávníček Zdeněk

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla s kombinovaným prouděním chladicího a chlazeného média, vyznačený tím, že je tvořen dvěma závěsnými deskami (1), opatřenými v protilehlých rozích vstupním otvorem (4, 6) a výstupním otvorem (5, 7) a proti sobě pootočenými o 90°, mezi kterými jsou střídavě uloženy mezivložky (2) a lamely (3) s průchozími otvory (9) v rozích, přičemž mezivložky (2) jsou vůči sobě pootočeny o 90° a opatřeny diagonální drážkou (10), spojující...

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225384

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kraus Josef, Peňáz Václav, Kosek Jiří

Značky: obvodů, hydraulického, zapojení, pracovního, vyboulovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického pracovního obvodu vyboulovacího lisu, obsahující hydraulický multiplikátor a regulační hydrogenerátor s tlakovým proporcionálním ventilem v primární větvi, vyznačený tím, že vysokotlaká větev (8) hydraulického multiplikátoru (3) je spojena s pojišťovacím ventilem (9), jehož řídicí část (17) je propojena na primární větev (16) jednak přímo, jednak přes ovládač (10) a řídicí větev (11), přičemž ovládač (10) je elektricky...

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214153

Dátum: 15.02.1985

Autori: Peňáz Václav, Kosek Jiří, Špaček Jindřich, Hrdina Jan, Tomášek Jiří, Novotný Josef

Značky: tažení, obvodů, hydromechanické, zapojení, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu lisu pro hydromechanické tažení plechových výlisků zejména pro tažení s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře v níž je kluzně a tlakotěsně uloženo ponorné těleso, jehož horní okraj spolu se založeným plechovým přístřihem je zatěžován přidržovačem, který v průběhu hydromechanického tažení ustupuje spolu s ponorným tělesem zpět, přičemž tlak kapaliny v tlakové komoře podporuje přitom činnost hlavního válce...

Způsob hydromechanického tažení s přehrnováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218256

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tomášek Jiří, Hrdina Jan, Kosek Jiří, Novotný Josef, Špaček Jindřich, Peňáz Václav

Značky: přehrnováním, tažení, hydromechanického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s přehrnováním a s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih nejprve tlakem kapaliny z tlakové komory vtáhne do dutiny přidržovače před čelo průtažníků, načež se na dno předtažného plechového přístřihu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj předtažného plechového přístřihu tak dlouho, až se před tažný plechový přístřih přehrne hluboce do...

Způsob hydromechanického tažení s konstantním objemem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217325

Dátum: 15.02.1985

Autori: Peňáz Václav, Novotný Josef, Hrdina Jan, Tomášek Jiří, Kosek Jiří, Špaček Jindřich

Značky: kapaliny, konstantním, objemem, hydromechanického, tažení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s konstantním objemem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se snižuje energetická náročnost hydraulického lisu a stavební výška tlakové komory při dosažení stejných nebo hlubších výlisků, přičemž způsob je proveden tak, že na přidržovaný plechový přístřih pro výlisek se působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá okraj plechového přístřihu tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny plechový...

Ruční vysokotlaké čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215535

Dátum: 15.10.1984

Autori: Duchalík Jan, Hruška Miroslav, Peňáz Václav, Pilný Václav

Značky: ruční, čerpadlo, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ruční vysokotlaké pístové čerpadlo, které se používá pro speciální účely, jako například pro stahování velkých ložisek, pro zkoušení hydraulických prvků nebo cejchování snímačů. Podstatou vynálezu je, že vnější strana pístu je opřena o podkovu, utvořenou po suvně ve vedení, vytvořeném v tělese čerpadla a rovnoběžném s osou pístu a podkova má vytvořeny drážky pro posuvné uložení kamenů, které jsou současně uloženy otočně na čepech...

Zařízení pro doplňování tažné komory kapalinou u lisů pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213748

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hrdina Jan, Kosek Jiří, Smrček Václav, Špaček Jindřich, Hájek Jaroslav, Peňáz Václav

Značky: hydromechanické, lisů, zařízení, kapalinou, tažné, komory, tažení, doplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro doplňování tažné komory kapalinou u lisů pro hydromechanické tažení, při horní poloze přidržovacího beranu lisu, vyznačené tím, že sestává z nádoby (1), těsně obepínající tažnou komoru (3) u jejího horního okraje, přičemž obsahy nádoby (1) a tažné komory (3) pro kapalinu jsou spojité.

Způsob hydromechanického tažení s předtažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215684

Dátum: 15.03.1984

Autori: Novotný Josef, Peňáz Václav, Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Hrdina Jan, Tomášek Jiří

Značky: způsob, hydromechanického, předtažením, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení výlisků s předtažením a s konstantním objevem kapaliny v tlakové komoře, při kterém se založený plechový přístřih za pomoci matice vyhořené o přidržovači předtáhne přes vnější okraj tlakové komory, načež se na dno předtaženého dílu působí čelem průtažníku a v opačném směru se zvedá předtažený díl tak dlouho, až se za spolupůsobení tlaku kapaliny vtáhne zpětně předtažený díl do tlakové komory na konečný tvar podle...

Zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213629

Dátum: 01.03.1984

Autor: Peňáz Václav

Značky: zapojení, hydromotoru, kombinovaného, přímočarého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení kombinovaného přímočarého hydromotoru ve spojení s regulačním nereverzačním hydrogenerátorem při použití logických hydraulických ventilů. Podstatou vynálezu je, že zpětný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen přímo s výtlačnou větví hydrogenerátoru, rychloposuvný prostor kombinovaného přímočarého hydromotoru je spojen s výtlačnou větví hydrogenerátoru přes reversační ventil, přičemž pracovní prostor...