Pelegrin Eduárd

Zariadenie pre prísun pruhových polotovarov do manipulačného priestoru nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260298

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B21D 43/00

Značky: zariadenie, pruhových, polotovarov, manipulačného, přísun, nakladača, priestoru

Text:

...podpery .polotóvaru a. zadné podpery polotovaru sú vysúvateľně pod a nad úroveň vozíkov.Použitím zariadenia .podľa vynálezu sa dosiahne kontinuálny prísun polotovarov do manipulačnéhopriestoruanakladača bez potreby použitia paliet, a tým bez .potreby zastavenie linky pri výmene paliet.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa prihlášky vynálezu je na prípojenom výkrese, kde obr. 1 je pohlad na zariadenie z boku a na obr. 2 je pôdorys.Zariadenie...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef

MPK: B23Q 7/04

Značky: zdvihoch, konštantnou, krajnou, klieštinový, podávač, rôznych, polohou

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander, Pelegrin Eduárd

MPK: F16H 57/12

Značky: posuvného, zariadenia, uloženiu, zariadenie, pohybovej, tělese, matice

Text:

...že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v...

Zariadenie obojstranného klieštinového podávača s možnosťou zdvojnásobenia kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257487

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pelegrin Eduárd, Čepeľ Ján, Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef

MPK: B21D 43/18

Značky: klieštinového, možnosťou, podávača, kroku, zdvojnásobenia, zariadenie, obojstranného

Text:

...V tom, že o pohyblivé sane je uchytené teleso pneumatického valca,ktorého piestnica je uchytená o pohyblivé klieštiny.Týmto usporiadanim sa dosiahne to, že vzdialenosť medzi poháñanou pohyblivou klieštinou na jednej strane podávača a medzi pohyblivou klieštinou na strane druhej je zavzdušnenim pneumatického valca menitelná počas chodu podávača. Takto usporiadaný klieštinový podávač je schopný zdvojnásobit krok pravej pohyblivej klieštiny,...

Zariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254019

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bauernfeind Peter, Čepeľ Ján, Pelegrin Eduárd

MPK: B30B 15/02

Značky: hlavne, tvárniacich, strojov, nástroja, výměnu, zariadenie

Text:

...tohto riešenia je, že obsahuje veľký počet valivých teliesok, vyžaduje zvláštne prevedenie stolov strojov, neumožňuje dodatočnú montáž. Pre každý stroj je nutné kompletné zariadenie. VVyššie uvedená »nedostatky sú odstránené zariadením na výmenu nástroja podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené konzolami prichytenými k bokustroja, na ktorých sú prichytené lišty, na ktoré dosadajú svojimi valivými telieskami...

Zariadenie zadného dorazu u ohýbacích strojov s mechanickou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252716

Dátum: 15.10.1987

Autori: Slanina Alexander, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B21D 43/26

Značky: dorazu, zadného, pamäťou, mechanickou, ohýbacích, zariadenie, strojov

Text:

...prestavenia priečky pri zmene výrobného programu a tým vyvolané .ne presn-osti pri opakovanom nastaveni priečky.Túto nevýhodu odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, na ktorú je pomocou areüačného kolika a skrutiek pripevnená lišta nesúca sadu odstupñovaných náražiek. Lišta je aretovaná so základnou doskou a je možné ju odložiť pre prípad opakujúcej sa výroby ako mechanickú...

Zariadenie na tlmenie spätného rázu naklápaných brzdných lamiel brzdy mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252522

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ilanovský Ivan, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: B30B 15/10

Značky: brzdných, spätného, tlmenie, mechanického, zariadenie, naklápaných, rázů, brzdy, lamiel

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že spätný -ráz uvyvolaný pružinaani zachytáva-ücimi brzdný moment brzdných lamiel je prenášaný prostredníctvom opierky pod výčnelkami brzdných lamiel na tlmiace pružiny podopreté podložkou a maticou, pri 4čom celý tento reťazec je nasunutý na tŕň prechádzajúci pomedzi výčnelky brzdných lamiel a uchytený o ram stroja.Tým dochádza ku kľudnému chodu celého zariadenia, predlženiu životnosti celeho uzla a...

Ohýbací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Veiser Jozef, Ilanovský Ivan

MPK: B21D 5/16

Značky: ohýbací, stroj, plech

Text:

...reze vedenom jeho čelu-stami a obr. 2 znázorňuje schematicky usporiadanie pohonu obidvoch ohýbacích čelustí.Postranice stroja 5 pevne prepojené dolnou čelustou 3 nesú po-suvne uloženú hornú prítlačnú čelust 4. Dolná ohýbacie čelustl a horná ohýbacie čeľust 2 sú prestavitelné uložené vo výkyvných ramenách dolnej čeluste B a hornej čeľuste 7. Pri ohýbani plechu smerom nahor »dolnou čelusto-u 1 je sila vyvoxdenâ hydromotormi 11 p~renášanä...

Způsob výroby ethylen-propylen-dienových terpolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245050

Dátum: 16.03.1987

Autori: Stanik Vladimír, Rybáeek Jaroslav, Slanina Alexander, Galba Vladimír, Rajdl Jioí, Szarvasy Ladislav, Šrámek Oldoich, Bosák Miroslav, Kocman Vlastimil, Lustig Jioí, Ružieka Zdenik, Mrázek Jan, Pelegrin Eduárd, Vanžura Jan

MPK: CO8L 23/16

Značky: terpolymeru, způsob, výroby, ethylen-propylen-dienových

Text:

...miky s chladící lázní e níchodlem, odkud sa odstraní vzduch u vlhkost čistým dusíkem, se vloží 2 1 čerstvé deatilovnného n-heptmu o ochladí se nn 10 °C. Rozpouätědlo se neaytí probubláváním směsi ethylenu n propylenu (släo má molární poměr 60/40, je uváděno v množství 250 1/h po 20 minut). Po noaycnní rozpouätědlo se přidává po 30 minut kontinuálně dávkovocí pumpou V 0 C 13 (0.5 mel/l) A 12(C 2 H 5 l 33 l 3(m 01 poměr Ill/V 91) a dienová omša...

Ohýbacia čelusť ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249481

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ilanovský Ivan, Szarvasy Ladislav, Pelegrin Eduárd, Slanina Alexander

MPK: B21D 5/06

Značky: ohýbačky, ohýbacia, čeľusť, proti, plech, preťaženiu, zariadením

Text:

...polohy. Tým je poistné zariadenie automaticky pripravené k ďalšej činnosti.zariadenie zvysuje produktivitu prace, nie je treba opakované zoriaďovanie stroja.Príklad vyhotovenia ohýbacej čeľuste ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu podľa predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje ohýbaciu čelust tak, že Iavá strana ohýbacej čeľuste je v nepretaženom stave a prava strana znázorňuje stav...

Antineoplasticky účinné estery kyselin 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242050

Dátum: 22.08.1985

Autori: Pelegrin Eduárd, Šošško Ladislav, Hrádocký Ladislav, I1anovský Ivan

MPK: C07D 239/47

Značky: 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových, účinné, antineoplasticky, estery, kyselin

Text:

...v dávce 50 mg/kg p. o. zmenšil velikost nádoru S 37 o 17 a v dávce 100 Ing/kg p. o. o 15 0/0.Ethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-butyl-3,el-dihydropyrimidln-S-ylpentanove v dávce 200 mg/kg p. o. snížil velikost nádoruKr 2 o 360/0 aSTEo 320 ÁLMethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-pentyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl pentanoVé V dávce 200 Ing/kg p. 0. snížil velikost nádoru STE o 39 0/0. V dävce 100...