Pekár Anton

Spôsob fixácie zmesi difenylu a difenyloxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267092

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pekár Anton, Breza Milan, Dávid Ladislav

MPK: G21F 9/20

Značky: spôsob, fixácie, zmesí, difenyloxidu, difenylů

Text:

...a difenyloxidu do bitúmenov, ktoré sú plnené do vhodných obalov, napr.z bitúmenových matríc je nízka (rádovo 10- q.cm 2.deň) a takto fixovaná, kontaminodo 200 litrových oceľových sudov, je v pevnej forme (pri bežných teplotách prostredia),vhodnej pre transport a dlhodobé uloženie.Spôsob fikácie kontaminovanej zmesi difenylu a difenyloxidu, zo skladovania vyhoretých palivových článkov do bitúmenov, je vysvetlený na nasledujúcich...

Spôsob fixácie použitých dekontaminačných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264968

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekár Anton, Breza Milan

MPK: G21F 9/00

Značky: použitých, spôsob, dekontaminačných, fixácie, roztokov

Text:

...je 7 až 8 a obsah zlúčenín 85 g.dm 3 s použitým dekontaminačným roztokom v pomere 91 až 11 bezprostredne pred fixáciou takejto zrresi do bitúmenov. Hodnota pH tejto zmesi sa upravuje prídavkom hydroxidu sodného, alebo draselného tak, aby výsledná hodnota pH zmesi bola 6 až 9. Takto upravená zmes kvapalných rádoaktívnych odpadov sa dávkuje spolus bitúmenom do filmovej rotorovej odparky tak, aby obsah zafixovaných zlúčenín v bitumeneVynálezom...

Činidlo k docílení nerozpustnosti a/nebo zpevnění půd a stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244435

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pekár Anton

MPK: C09K 17/00

Značky: materiálů, nerozpustnosti, zpevnění, stavebních, činidlo, docílení

Text:

...zrn oxidu křemičitého nebo látky obsahující oxid křemičitý má velkou důležitost pro dosažcní rychlého a dokonalého rozpuätění v louhu aodnám má proto být pokud možno menší než 100 pm, s výhodou menší než 50 nm.samozřejmě je možno podle vynúlezu použít i jiných látek obeahujících oxid Hemičitý,než jsou výše zmíněně, pokud splňují podmínku potřebné rozpuatnosti.Louhem sodným, použitým pro rozpuětění oxidu křemičitěho, je výhodně...

Zapojenie rýchlopracujúceho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231785

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čáp Karel, Blažek Jozef, Pekár Anton

MPK: F02M 51/02

Značky: rýchlopracujúceho, zapojenie, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dasiahnuť vysokú spínaciu frekvenciu, dostatočnú energetickú účinnosť pri malej hmotnosti elektromagnetu. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením pracovného kondenzátora v okruhu s cievkou elektromagnetu, riadiacim tyristorom a riadiacim kondenzátorom tak, že spoločný bod medzi pracovným kondenzátorom a riadiacim kondenzátorom je cez nabíjaciu diódu spojený buď s nulovým vodičom, alebo záporným pólom napájacieho prúdu, pričom k...

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214312

Dátum: 01.06.1984

Autori: Rybár Alfonz, Pekár Anton, Dávid Ladislav, Zlatinský Emil, Martvoň Augustín

Značky: 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-fenyl-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu vzorce I izoláciou zo zmesi trans-izoméru vzorca I a cis-izoméru vzorca II tvorbou adičnej soli trans-izoméru vzorca I s aromatickou sulfokarboxylovou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že ako aromatická sulfokarboxylová kyselina sa použije kyselina 5-sulfoizoftalová, v prostredí alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4, alifatického ketónu s počtom uhlíkov 3 až 7,...