Pech Jaromír

Zariadenie na preverovanie pravosti bankoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 736

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mundl Jiří, Dolek Jiří, Pech Jaromír, Přikryl Lubomír

MPK: G06K 9/82, G07D 7/00

Značky: preverovanie, pravosti, zariadenie, bankoviek

Text:

...monitora, čím automaticky po priložení akejkoľvek bankovky pred otvor pre snímanie detailu, dôjde k prepnutiu vstupu monitora na výstup kamery pre snímanie detailu. Na zvý raznenie kresby detailu na monitore sa javí ako účelně pred staviť pred zdroj smerového žiarenia kolimátor.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa lepšie pochopí pomocou výkresu, na ktorom obr.1 schematicky znázorňuje základné vyhotovenie zariadenia na...

Zapojení elektronického počítadla pro výdejní stojany pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 270049

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svoboda Ivan, Dolek Jiří, Buráň Vojtěch, Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: G01F 11/00

Značky: elektronického, stojany, pohonných, počitadla, výdejní, zapojení

Text:

...ruleníuvynález bude dále podrobnäjí popedn podle přípcjeného výkreeu, ne kterém je znázor 2 cs 270 049 31něno blokové schéma příkledného provedení spojení elektronického počítadlo pro výdejní stojany pohonných hmot podle vynélezuozapojení v příklsdném provedení obsohuje nésobíčku ł, apojenou svým prvním vstupom 9 prvním výstupom řídící jednotky g míkroprooesoru, svým druhým vstupom e prvním výstupem dvojítého enímeče 5 a s prvním vatupem...

Zapojení elektronického počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270048

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dolek Jiří, Buráň Vojtěch, Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Svoboda Ivan

MPK: G01F 11/00

Značky: počitadla, elektronického, zapojení

Text:

...tvořeno blokom l přopínscích obvodü,spojeným svými prvnímí porty s porty snímače g poukázek, svými dmhými porty s porty centrální ovládací jednotky 1, svými třetími porty s porty jednotlq i předvolby, svými čtvrtými porty s porty řídící jednotky 5, počítadla, svmi pátými porty s porty přídavné jednotlq g a svým výstupom s prvním vstupom spínaoí jednotky Q, která je spojená svým druhým vstupom s prvním výstupom řídící jednotky i počítadla a...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Švéda Miroslav, Pech Jaromír, Dolek Jiří

MPK: G01F 11/00

Značky: poměru, kontroly, průběžné, oleje, obvodů, benzinu, zapojení

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: reakcí, anilinu, regenerace, difenylguanidinu, připraveného, výroby, recirkulace, odpadních, chlorkyanem, způsob

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/10, A01N 25/02, A01N 25/04...

Značky: preparátu, účinných, látek, moření, povrchu, obsahem, pojivo, směsi, používaných, zakotvení

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Nevhodný prostředek pro zakotvení preparátu nebo směsi preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 258811

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/34

Značky: preparátu, povrchu, nevhodný, látek, směsi, moření, prostředek, používaných, zakotvení, účinných, obsahem

Text:

...provedených s pojidlem s obsahem fenolformaldehydové pryskyříce typu novolak rozpuštěné ve směsi etanolu s dichloretanem v poměru 41, přičemž koncentrace pryskyřice byla 17 i hmot. a do pojidla byla přidána kysele reagujíciKysele reagující látka Vzešlé rostlivy 2 50 semenkyselina fenyloctová o ,4 42 4 10 V zo ,s 1 , 6 45 4 1 o ~ 17 ,7 5,0 49 1 14 A 36,2 kyselina 2-chloretylfosfonová 0,4 48 1 16 36,6 1,6 47 3 10 29,9 5,0 47 2 11 27,2 kyselina...

Automat na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 254867

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ergens Kamil, Svoboda Ivan, Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Buráň Vojtěch

MPK: G07F 13/00, G07F 15/00

Značky: pohonných, poukázky, automat, výdej, zejména, odběrní

Text:

...obvodu, svými třetími portys porty ovládacího obvodu výdejního místa a svým vstupem s výstupem synchronizačního obvodu.Výhody automatu na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot, podle vynálezu,spočívají ve zvýšení propustnosti stanic, v zajištění nepřetržitého provozu bez přítomnosti obsluhy v bezhotovostním provozu a zejména v tom, že zaručují bezpečnost proti vloupání,poněvadž automatem znehodnocení odběrní poukázky nelze...

Způsob získávání monosacharidů z hlíznatých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246081

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaromír, Švéda Miroslav

MPK: C13K 11/00

Značky: získavání, způsob, monosacharidů, rostlin, hlíznatých

Text:

...a/nebo mango-ldu vodou, psdrobí ultrafiltracl při teplotě alespoň 10 °C, po které se provede okyselení permeátu ionexem ve votdĺkouém cyklu při teplo-tě alespoň 1 U °C. Získa se tak přímo téměř čistý sirup invertnílmo. cukru, který se pak může pradrobit o sobě známé krystalizaci.Oba dva shore uvedené způsotby se provádějí prakticky stejně a lze tedy způsob podle vynálezu souhrnně ciharakterizovat talkto. Předmětem vynálezu je způsob...

Způsob výroby na farmaceuticky přijatelném nosiči, uložené soli piroxicamu s bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 246078

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvorský Radko, Pech Jaromír

MPK: A61K 31/44, A81K 31/425

Značky: způsob, piroxicamu, bázi, výroby, přijatelném, farmaceutický, nosiči, uložené

Text:

...s výhodou pak od 10 1 do 25 1. Hmotnostní poměr rozpouštědla vůči nosiči se normálně pohybuje v rozmezí od 11 do 1,5, s výhodou od 1 1,2 do 1 3.Stupeň b způsobu podle vynálezu spočíva v granulaci produktu získaného ve stupni a). P-oužívaný výraz granulace má svůj normální obvyklý význam běžný ve standardní farmaceutické praxi. V podstatě jde o postup, při němž se individuální častice materiálu vyrobeného ve stupni a shlukuji na aglomeraty....

Závěsná konstrukce pro variabilní uchycení svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248159

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vaverka Dalibor, Pech Jaromír

MPK: F21V 21/14

Značky: konstrukce, svítidla, variabilní, uchycení, závěsná

Text:

...této závěsné konstrukce pozůstává z jezdce tvaru U, jehož středem kolmo prochází svorník, přičemž jezdec je pevně spojen se svorníkem, který prochází rovinou určenou rovinami základen úhelníkü.Výhodou závěsné konstrukce podle vynálezu je velmi jednoduchý způsob uspořádání této závěsné konstrukce při možnosti variabilního uspořádání závěsů ke stropní konstrukcí a variabilního uchycení svítidel.Na připojených výkresech je na obr. l...

Zapojení obvodu detekce porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247514

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buráň Vojtěch, Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: G01F 1/00

Značky: zapojení, porušení, pohonných, detekce, obvodů, přenosové, odměru, cesty

Text:

...porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot podle vynálezu je na obrázku vytvořena počítadlem L odměru kapaliny spojeným svým prvním vstupem přes první inkrementální snímač 3 průtoku kapaliny s prvním výstupem objemového měřiče 2 průtoku kapaliny a svým druhým vstupem přes druhý inkrementální snímač A prútoku kapaliny s druhým výstupem objemového měřiče Š průtoku kapaliny, Počítadlo 1 odměru kapaliny je přitom tvořeno výpočetní...

Způsob polokontinuální přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233673

Dátum: 01.07.1986

Autori: Formánek Leopold, Mrázek Jaroslav, Pech Jaromír

MPK: C08F 222/14, C08F 218/08, C08F 2/30...

Značky: polokontinuální, vodných, přípravy, kopolymerů, dialkylmaleináty, disperzí, vinylacetátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty, které poskytují filmy se sníženou lepivostí a nasákavostí ve vodě a které jsou vhodné zejména pro aplikace při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví, v textilním a papírenském průmyslu a jako lepidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do specifikovaného reakčního prostředí obsahujícího vodu, neionogenní povrchově aktivní látky, regulátory pH, ochranné...

Fungicidní směs k moření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schutzner Kamil, Gertner Stanislav, Pech Jaromír, Šafař Josef, Makeš Mojmír, Líčeník Jan, Frgala Jiří

Značky: moření, fungicidní, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní směs se používá k moření osiva ozimé pšenice a žita s účinky proti sněti mazlavé pšeničné a fusariózám. Dosavadní používané prostředky buď nejsou dostatečně účinné nebo jsou příliš drahé nebo toxické. Fungicidní směs podle vynálezu je na bázi 2(2-furyl)benzimidazolu, jehož obsahuje určité množství. Mimoto obsahuje určité množství bis-8-hydroxichinolátu mědnatého a tenzidu a oleje a inertního plniva.

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246080

Dátum: 13.02.1986

Autori: Krumphanzl Vladimír Elen Korespondent Esav, Eermák Jan, Eižinská Simona, Pech Jaromír, Havlín Vladimír Roztoky U Prahy

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: derivátů, výroby, způsob, piperazinu

Text:

...tj. hydroxyskupina je esterifik-ována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl, hexyl, oktyl,dodecyl a podobné. Tento vynález tedy zahrnuje jak sloučeniny obecného vzorce I, které jsou estery, tak farmaceutický přijatelné soli těchto sloučenin.Piperazin-o skupina představuje nasyce.ný šestičleąnný kruh obsahující dva atomy dusíku .následujícího vzorceSloučeniny podle predloženého vynálezu jsou ,pojmenovzávny podle nomenklatury...