Pečený Otakar

Zařízení pro zakrytí ledové plochy stadiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263786

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63C 19/02

Značky: stadiónu, plochy, zařízení, zakrytí, ledově

Text:

...na obr. 6 je schématický axionometrický pohled na cele zařízení.zařízení pásu pro zakrytí ledové plochy stadiőnu v příkladném provedení podlevynalezu je tvořeno pohonným motorem 3 upevněným v jednom i druhém konci kanálu vytvořenému kratší strany ledové plochy a spojkou 5 apojenou s volnoběžkou § propojenou řetšzovým převodem lg jednak s řetězovým kolem ll lanového navíjdku 1 a jednak s řetězovým kolem5 bubnů l uložených v regulovatelných...

Sklopná sedadlová sekce výsuvné tribuny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262976

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A47C 1/12

Značky: tribuny, sedadlová, výsuvné, sklopná, sekce

Text:

...nepotřebuje žádné mechanizační prostředky, jako jsou například vysokozdvižné vozíky a tahače a rovněž nepotřebuje žádné skladovací prostory nebotvyužívá jinak nevyužitelný minimální prostor pod ochozem. 262 975 mezi jednotlivými stupni výsuvné tribuny. K jeho obsluze, která vylučuje možnost úrazu, plně postačuje jeden pracovník, nebotje ovládáno elektricky z řídíoího panelu,přičemž manipuleoe s tímto zařízením trvá několik...

Mobilní pískové doskočiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 262487

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A63B 71/02

Značky: mobilní, pískové, doskočiště

Text:

...nirys s pravým płíhradovým noslčem v základní sklopená poloze, na obr. 2 bokorys e na obr. 3 sohematlcký půdorys celkového doskočiště slołeného ze iesti dílčích mobilních doskočlłř. sestnvených vedle sebe.Mobilní pískové doskočíltě v pfíklsdném provedení pod-le vynélezu je tvořeno obdélníkovou nddobou l neplněnou pískem e opetženou sklopnýml čelníml e podélnými bočnicemi. 5, g. Po bočních stranách nádoby ł jsou upevněns vodorovná vedení g a...

Zařízení k zakrytí kanálů a okraje ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262086

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63C 19/02

Značky: zakrytí, okraje, kanálu, ledově, zařízení, plochy

Text:

...za sebou.Výhodou zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost, umožňující rýchlou a snadnou montáž i demontáž a že při demontáži jednotlivých dílů mantinelu jednak zakrývá kanál, čímž zajišťuje bezpečnost pro uživatele i obecenstvo, a jednak je jíIn chráněna hrana ledové plochy před poškozením. Další výhodou je, že svým výtvar 4ným charakterem a vhodným barevným řešením přesně ohraničuje hrací plochu, čímž působí estetický a že umožňuje...

Držák mantinelu, zejména pro lední hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261185

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63C 19/12

Značky: hokej, mantinelu, zejména, držák, lední

Text:

...na horní a dolní části sloupu je otočně uložena segmentová objímka opatřená průohozími otvory.Výhodou držáku mantinelu podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchou manlpulaci při montáži či demontáži mantinelú, včetně vlastního držáku a to i při souvislé ledové hrací ploše.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku mantinelu podle vynálezu,kde na obr. 1 je jeho průřez včetně uchyceného mantinelu a na obr. 2 jeho...