Pavlusik Peter

Žlabový perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 269207

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 17/16

Značky: mlýn, perlový, žlabový

Text:

...obyčajná ucpávka. Celé mlecí zařízení je hermeticky uzavřeno a může být ŕeäeno i jako přetlakové.Na výkresoch je znázorněn příkled provedení žlabového perlového mlýna podle vynálezu, kde značí obr. 1 pohled na celkovou sestavu, obr. 2 pohled v řezu na půdorys nlecího žlabu, obr. 3 řez v bokorysu mlecího llabu, obr. 4 řez bokorysem mle cího žlabu se sítem.Žlabový perlový mlýn podle vynálezu se skládá z rámové konstrukce ll. na které v...

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: plechových, drcení, sudů, zařízení, obsahu, pryskyřice, otvírání

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Pulzační objemová plnička sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263252

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlusik Peter, Hrabal Petr

MPK: G01F 11/04

Značky: objemová, pulzační, sudů, plnička

Text:

...lg, která je suvně držena v rameni 35 na stojanu gg. Plnící hubice lg se nastavuje do polohy pomocí zvedače lg a uzavírá pneumatickým uzávěrem lg. Koncové vypínače ll jsou káblom spojené s počítačem impulsů ll a tento dále se solenoídovým ventilem lg, který je potrubím spojený s pneumatickým válcem g, tento svou pístnící přes kulisu s čtyřcestním ventilem 1.Plnění nátěrové hmoty do sudu gg, uloženého na paletě ll se provádí spuštěním...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balcar Miroslav, Glasser Vladimír, Blažková Dana, Pavlusik Peter, Lešek František

MPK: C02F 11/18

Značky: louhových, kalů, způsob, likvidace

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Zařízení pro mytí kontejnerů pomocí ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261985

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B08B 3/12

Značky: zařízení, mytí, ultrazvuku, pomocí, kontejneru

Text:

...pružné po 4.trubí 7 spojené s čerpadlem B, ,ponořené v zásobní nádrži 9. Ultrazvuková sonda je zavěšená pomocí ZáVěSu 5 na zvedá-k 6. Spojovací trubka z je v horní čá-sti opatřená kabelovým vývodem a spojovacím kajbelem 12,který je napojený na generátor ultrazvuku 11. Nad zásobní nádrží a je umístěný kontejner 10.Ultrazvuková sonda se pomocí zvedáku i spustí do kontejneru 10. Příruba 3 dosedne na hrdlo -kontejneru a spustením čerpadla l se do...

Kombinovaný filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238505

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B01D 29/26

Značky: filtr, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku filtrace nátěrových hmot a jiných kapalin. Kombinovaný filtr pro filtraci nátěrových hmot a jiných kapalin se skládá z válcového tělesa opatřeného přírubami, do kterých jsou uchycené horní a spodní víko se vstupním a výstupním hrdlem. Do tělesa jsou vloženy filtrační svíčky osazené do spodní desky a v horní části do vybrání horní desky a prstence, do kterých je současně připevněný koš a osazené kroužky filtračního...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245199

Dátum: 15.10.1987

Autori: Müller Vladimír, Reinhold Josef, Zamboj Jozef, Pavlusik Peter, Rybín Jioí, Mosorjak Štefan

MPK: C08F 2/22, C08F 2/24

Značky: kopolymerů, disperzí, přípravy, vodných, způsob, akrylových

Text:

...do předloženě kapaliny v reaktoru, nebo může být postupně přidáváno v roztoku iniciátoru polymerace.Voda v polymeračním systému je jednak voda v semikontinuálním procesu předložená V reaktoru a jednak voda použitá k přípravě emulze a roztoků iniciátorů. Množství vody předložené v reaktoru nemá na velikost částic kopolymeru podstatný vliv, ani na množství mikrokoagulátu v disperzi, je-li zachován poměr vody předložené v reaktoru a vody použité...

Filtrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238322

Dátum: 01.10.1987

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B01D 29/10

Značky: zařízení, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený pro obor výroby nátěrových hmot. Vynález řeší problematiku filtrace nátěrových hmot a jiných kapalin. Filtrační zařízení se sáčkovým filtračním členem pro filtrací nátěrových hmot a jiných kapalin, se skládá z válcového tělesa opatřeného klenutým dnem a uzavřeného víkem, v horní části opatřeného vstupním hrdlem, ve spodní výpustným hrdlem. Do tělesa filtru je osazena příruba s košem, do kterého je zasunutý sáček s kroužkem...

Žáruvzdorné feritické oceli pro tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239627

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pavlusik Peter, Trojan Miroslav, Cach Jioí, Zbooílek Aleš

MPK: C22C 38/28

Značky: tváření, žáruvzdorné, feritické, tepla, oceli

Text:

...plánů při válcování a rovněž i způsob ochlazování materiálu po válcování. Tyto způsoby omezuji následky obtížné tvářitelnosti, avšak neřeší přičinu spočívající v pevnosti a jakosti hranic zrn, zejménaUvedené nevýhody odstraňuje feritická žáruvždorná ocel podle vynálezu, která obsahuje v hmotnostnich množstvích 0,01 až 0,2 uhliku, Štopy až 1,0 manqanu, stopy až 2,0 kře míku, 13 až 28 chromu, případně stopy až 1,5 8 hliníku a stopy až...

Hydraulický hmotnostní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248364

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pavlusik Peter

MPK: G01G 5/04

Značky: snímač, hydraulický, hmotnostní

Text:

...spojená s plošinou 3 npatíonou Vudítky g a patkami Q. Plošina g je dále spojená do rámu l kolfky Ž a opatřenaVáłcová pouzdra lg, opatřená připojovacími hrdly ll, jsou potrubím Q spojena s ro 2 vod~ kon Lg, přes uzavírací ventil ll s hydraulickým akumulátorem lg, dále plnícún ventilem lâ,manometrem 1 a snímacĺm čidlem Q, které je káblem spojene s digitálním ukazatelem gg.HYdLàUliCkÝ hmotnostní snímač pracuje na základě stlačování kapaliny,...

Kontejner s pružným zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234670

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pavlusik Peter

Značky: zásobníkem, pružným, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru skladování a přepravy. Řeší problematiku skladování a přepravy sypkých materiálů. Týká se kontejneru s pružným zásobníkem vloženým do kovového rámu, určeným pro přepravu a skladování sypkých materiálů v horní části uchycený mezi dvojici trubek a fixovaný výplni, ve spodní části opatřený otočným uzávěrem uchyceným v kostre uzávěru, horní část kovového rámu je vyplněná plechovým krytem s plnícim hrdlem uzavřeným víkem....

Pulzační perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233757

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 15/00

Značky: pulzační, perlový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Pulzační perlový mlýn se používá při dispergaci suspensí až na koloidní jemnost při výrobě nátěrových hmot a jiných substrátů. Pulzační perlový mlýn řeší problematiku intenzivní dispergace nátěrových hmot. Podstata řešení spočívá v tom, že mlýn je tvořen nádrží s kolečky, do které je vložená mlecí nádrž, která tvoří mezikruží a je na vnitřním obvodě opatřena dutými tyčemi a do které je vložen rotor tvořený trubkou, která je po vnitřním i...

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224407

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: vypouštění, kapalin, ventil, nádrží, šoupátkový

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží pojízdných nebo stabilních, opatřený přírubou pro uchycení do nádrže a šroubením na výpusti, vyznačující se tím, že ve ventilovém tělese (1) je těsně vestavěné pístové šoupě (2), opatřené na obvodě vybráním a horním těsněním (3), v dolní části těsněním (5), do vodicí plochy pístového šoupátka (2) jsou upevněné čepy (4) procházející vybráním ve ventilovém tělese (1) a usazené ve vidlici (6),...

Stroj na sázení bulev řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224709

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: stroj, sázení, bulev, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sázení bulev řepy, u něhož se vybírají bulvy řepy ze zásobníku vertikálním dopravníkem s pružnými kasami, které nabírají řepu v jakékoliv poloze a dopravují ji do skluzu, vyznačující se tím, že na skluz (6) je připojen překlápěč (18), v jehož spodní části je uchycen vertikální pružný zásobník (7) ukončený dvojitým uzávěrem (13) spojeným s ozubenou tyčí (26), která zapadá do posouvače (8).

Hmotnostní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225257

Dátum: 01.07.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: snímač, hmotnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Hmotnostní snímač podle vynálezu může být použit pro snímání hmotnosti náplně míchacích nádrží nebo jiných stabilních nádrží. Hmotnostní snímač řeší problém snímání mezních hodnot hmotnosti od minima do maxima a zpět. Předmětem vynálezu je hmotnostní snímač pod míchací nádrže nebo jiné stabilní nádrže pozůstávající z pružného lůžka opatřeného na obou koncích šrouby pro uchycení do patek nádrže. Na jedné z patek je přichycený permanentní magnet,...

Plnička nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 221865

Dátum: 15.06.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: nátěrových, plnička

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku plnění nátěrových hmot nebo jiných tekutin a past, jak mechanicky, tak i ručně. Předmětem vynálezu je plnička nátěrových hmot nebo jiných tekutin a past, pozůstávající z pevného válce, opatřeného ve spodní části uzávěrem a výpustí, na který jsou pevně uchycené pneumatické válce, kterých pístnice jsou spojené s volným válcem, který zapadá ve spodní části do pevného válce a v horní části je nasunutý na nástavec spojený...

Zařízení pro mechanickou výměnu cívek na cívečnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 216609

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pavlusik Peter

Značky: cívečnici, mechanickou, zařízení, cívek, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený pro obor textilní. Řeší problematiku nasazování cívek plných na odvíjecí trny cívečnice a snímání prázdných cívek z cívečnice a jejich manipulaci. Zařízení pro mechanickou výměnu cívek na cívečnici pozůstává z posuvného dopravního žlabu, který má sklopné bočnice uchycené v závěsech a spojené pákou se sklápěcími pneumatickými válci a ve spodní ní části je po delé délce opatřen sklopnými zarážkami. Nad dopravním žlabem jsou na...