Pavlík Oldřich

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pekárek Oldřich, Havlín Vladimír, Havlíček Antonín, Procházka Jaroslav, Jaňour Miloš, Pavlík Oldřich, Sovová Helena, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Kiefmann Josef

MPK: G01N 29/02

Značky: kapalin, diaperze, zařízení, podílu, fázi, objemového, měření

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Hladký Jan, Divák Břetislav, Varta Jiří, Hošek Jan, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Hromek František, Šigut Ivan, Peška Rudolf, Slouka František, Fiala Jaroslav

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, kombinované, trysky, horní, výrobe, kyslíkových, konvertorech, hlavice, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matějka Čestmír, Raška Pavel, Varta Jiří, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Slováček Jiří, Kuběna Slavoj, Jasinský Zdeněk, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Hromek František, Hošek Jan

MPK: C21C 7/04

Značky: plynů, prachových, proudu, taveniny, agregátu, způsob, látek, směsi, dmýcháním, výroby, hutnickém, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Slonka Oto, Kabeláč Oldřich, Hohn Josef, Kupka František, Pavlík Oldřich

MPK: C21B 11/00

Značky: vsázky, výroby, reaktoru, surového, železa, způsob, pevně, šachtovém

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Raška Pavel, Hladký Jan, Hromek František, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Slouka František, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Varta Jiří

Značky: uzáver, hutnických, panví, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Hromek František, Raška Pavel, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Divák Břetislav

Značky: zkujňování, železa, zařízení, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Varta Jiří, Hošek Jan, Šigut Ivan, Hladký Jan, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Slouka František, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Hromek František, Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav

Značky: límce, vyzdívky, způsob, hrdla, konvertoru, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Varta Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Chvojka Jan, Řehoř Josef, Bohuš Jiří, Matějka Čestmír, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Raška Pavel, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj

Značky: způsob, výroby, konvertoru, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hladký Jan, Jekl Jiří, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Raška Pavel, Hill Eduard, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Hromek František, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Záviský Jaromír, Kodrle Luděk

Značky: lázně, látek, tekutin, tryska, dmýchání, roztaveného, hladinu, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.