Pavlík Oldřich

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pekárek Oldřich, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Kiefmann Josef, Pavlík Oldřich, Havlíček Antonín, Jaňour Miloš, Sovová Helena

MPK: G01N 29/02

Značky: objemového, měření, fázi, kapalin, podílu, diaperze, zařízení

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Jan, Šigut Ivan, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Hromek František, Kodrle Luděk, Slouka František, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Sobek Oldřich

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, trysky, hlavice, oceli, horní, kombinované, konvertorech, výrobe, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Kluževič Milan, Hromek František, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Hladký Jan, Záviský Jaromír, Hošek Jan, Slováček Jiří, Pavlík Oldřich, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Matějka Čestmír

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, taveniny, hutnickém, způsob, látek, proudu, plynů, dmýcháním, oceli, agregátu, prachových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pavlík Oldřich, Hohn Josef, Kupka František, Slonka Oto, Kabeláč Oldřich

MPK: C21B 11/00

Značky: šachtovém, pevně, výroby, způsob, surového, reaktoru, železa, vsázky

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hošek Jan, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Hladký Jan, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Slouka František, Hromek František, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj

Značky: uzáver, hutnických, panví, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bohuš Jiří, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Hromek František, Sobek Oldřich, Záviský Jaromír

Značky: železa, zkujňování, zařízení, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Chvojka Jan, Slouka František, Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Hromek František, Pavlík Oldřich

Značky: způsob, čištění, límce, konvertoru, hrdla, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Varta Jiří, Raška Pavel, Hromek František, Řehoř Josef, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Hladký Jan, Peška Rudolf, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Matějka Čestmír, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan

Značky: výroby, oceli, způsob, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Hill Eduard, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Hromek František, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Raška Pavel, Jekl Jiří

Značky: lázně, dmýchání, látek, tryska, hladinu, sypkých, roztaveného, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.