Pavlík Oldřich

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlík Oldřich, Procházka Jaroslav, Jaňour Miloš, Havlíček Antonín, Kiefmann Josef, Sovová Helena, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Havlín Vladimír, Pekárek Oldřich

MPK: G01N 29/02

Značky: podílu, měření, objemového, diaperze, fázi, zařízení, kapalin

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Hromek František, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Slouka František

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, konvertorech, kyslíkových, hlavice, kombinované, horní, výrobe, dmýchání, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hošek Jan, Varta Jiří, Matějka Čestmír, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Hromek František, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Jasinský Zdeněk, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Hladký Jan, Slováček Jiří

MPK: C21C 7/04

Značky: výroby, látek, způsob, proudu, agregátu, směsi, oceli, plynů, dmýcháním, prachových, taveniny, hutnickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pavlík Oldřich, Kabeláč Oldřich, Slonka Oto, Kupka František, Hohn Josef

MPK: C21B 11/00

Značky: způsob, železa, reaktoru, šachtovém, pevně, vsázky, výroby, surového

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hošek Jan, Peška Rudolf, Slouka František, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Hromek František, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Hladký Jan, Kluževič Milan, Sobek Oldřich

Značky: hutnických, panví, uzáver, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Jasinský Zdeněk, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Hromek František, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Lesniak Adolf

Značky: železa, zařízení, zkujňování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Kluževič Milan, Slouka František, Hladký Jan, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Hromek František, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Šigut Ivan, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan

Značky: čištění, límce, hrdla, způsob, vyzdívky, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Hromek František, Chvojka Jan, Raška Pavel, Varta Jiří, Hošek Jan, Matějka Čestmír, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Řehoř Josef, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich

Značky: způsob, oceli, výroby, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Kluževič Milan, Hill Eduard, Hromek František, Varta Jiří, Jekl Jiří, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Hladký Jan, Jasinský Zdeněk, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav

Značky: roztaveného, tekutin, dmýchání, hladinu, sypkých, tryska, lázně, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.