Pavlík Oldřich

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sovová Helena, Procházka Jaroslav, Pekárek Oldřich, Jaňour Miloš, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Havlíček Antonín, Kiefmann Josef, Heyberger Aleš, Pavlík Oldřich

MPK: G01N 29/02

Značky: zařízení, kapalin, diaperze, objemového, měření, podílu, fázi

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Slouka František, Hošek Jan, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Hromek František, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 5/46

Značky: kyslíkových, dmýchání, hlavice, trysky, horní, oceli, konvertorech, výrobe, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Hladký Jan, Varta Jiří, Kluževič Milan, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Jasinský Zdeněk, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Hromek František, Sobek Oldřich, Matějka Čestmír, Slováček Jiří, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, taveniny, prachových, oceli, agregátu, proudu, látek, způsob, plynů, dmýcháním, výroby, hutnickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob výroby surového železa v šachtovém reaktoru z pevné vsázky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230763

Dátum: 01.04.1986

Autori: Slonka Oto, Kabeláč Oldřich, Pavlík Oldřich, Hohn Josef, Kupka František

MPK: C21B 11/00

Značky: způsob, výroby, šachtovém, pevně, surového, vsázky, železa, reaktoru

Text:

...plynu, vodíku, současně s kyslíkem generátorovým hořákem, umístěným v šachtovém reaktoru nad hladinou strusky, případně s prachovým vápnem a prachovou rudou. 23 703Výhodou způsobu podle vynálezu je, že do šachtového rea~ ktoru vstupuje již přehŕštý redukční plyn, vzniklý spálením prachového uhlí v generátorovám hořáku, o teplotě 2 000 až 2 300 ° C, čímž klesne spotřebu koksu cca až na 200 kg ne 1 t surového železa, dále to, že...

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Varta Jiří, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Hladký Jan, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Hromek František, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Hošek Jan, Lesniak Adolf, Slouka František, Pavlík Oldřich

Značky: uzáver, rotační, hutnických, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Hromek František, Varta Jiří

Značky: zařízení, zkujňování, železa, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hromek František, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Slouka František, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Raška Pavel, Šigut Ivan

Značky: hrdla, límce, vyzdívky, konvertoru, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hromek František, Kluževič Milan, Řehoř Josef, Jasinský Zdeněk, Pavlík Oldřich, Matějka Čestmír, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Raška Pavel, Varta Jiří

Značky: oceli, konvertoru, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Jekl Jiří, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Hromek František, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Záviský Jaromír, Kuběna Slavoj, Hill Eduard

Značky: sypkých, tryska, roztaveného, látek, hladinu, lázně, tekutin, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.