Pavlíček Jiří

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Kovařík Jan, Růžička Jan, Svoboda František

MPK: C08L 51/04, C08L 25/10, C08L 25/06...

Značky: směs, polystyrenu, bázi, polymerní, standardního, houževnatého

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Trněný Jaromír, Bučko Miloš, Kadaňka Jaroslav, Šarfická Ildikó, Konečný Dušan, Sochor Jiří, Zajačik Anton, Tuba Ivan, Vyoral Leopold, Tatranský Ivan, Souček Ivan, Pavlíček Jiří, Mandík Ladislav

MPK: C08F 6/12, C08F 20/18

Značky: spôsob, alfa-metylstyrenu, produktov, získavania, kvality, oxidácie, kuménu, polymerizačnej

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grmela Vladimír, Pavlíček Jiří, Sedláček Jiří, Dvořák Václav, Peiger Pavel, Konečný Dušan, Hašová Věra, Konečná Věra, Čermák Jiří

MPK: C08L 55/02, C08J 3/22

Značky: kopolymerů, barvení, sazový, polymerní, koncentrát, akrylonitril-butadien-styrenových

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peiger Pavel, Kovařík Jan, Čermák Jiří, Pavlíček Jiří, Grmela Vladimír, Bláha Jaroslav, Hašová Věra

MPK: C08J 3/22, C08L 25/06, C08L 51/04...

Značky: sazový, polymerní, standardního, barvení, polystyrenu, houževnatého, koncentrát

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Jan, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Grmela Vladimír, Rosík Ladislav

MPK: C08L 51/04

Značky: houževnatostí, houževnatého, směs, bázi, sníženou, hořlavostí, zvýšenou, polystyrenu

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Jiří, Rozehnal Ivan, Konečný Dušan, Trněný Jaromír, Grmela Vladimír, Konečná Věra, Sedláček Jiří

MPK: C08L 55/02

Značky: směs, sníženou, houževnatostí, hořlavostí, polymerů, bázi, zvýšenou

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Závodská Věra, Karásek Břetislav, Marášek Josef, Pavlíček Jiří, Zach Jiří, Sochor Jiří, Krofta Karel, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Vyroubal Čestmír

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: polymeraci, výroby, polystyrenu, zpěňovatelného, samozhášivého, suspenzí, radiálovou, způsob

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovařík Jan, Sochor Jiří, Zadák Zdeněk, Pavlíček Jiří

MPK: C08K 5/54, C08L 25/10

Značky: způsob, sníženou, přípravy, lepivosti, polybutadienu

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Způsob výroby nitrilů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264405

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Kroupa Jaroslav, Švarc Josef, Matouš Vladimír, Klátil Miroslav, Sochor Vladimír, Konečná Věra, Petrů Miroslav

MPK: C07C 149/237

Značky: nitrilu, způsob, kyseliny, výroby, beta-alkylmerkaptopropionové

Text:

...a snížení barevnosti produktu. který může být pro některé aplikace použitelný bez dalšího dočiščování nebo po málo nákladné dočištění, např. po extrakci reakční směsi vodou. Postup je zvlášt vhodný pro výrobu solí kyselín, které se získají hydrolýzou nítrilové skupiny aduktu merkaptanu a akrylonitrilu.P ř í k 1 a d 1 (srovnávací) Příprava nitrilu kyseliny beta-teme.dodecylmerkaptopropionové.Do 1 litru trojhrdlé baňky s michadlem, teploměrem...

Houževnatý polystyrén se sníženou hořlavostí a zvýšenou odolností proti degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263834

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Horák Zdeněk, Večerka František, Pavlíček Jiří, Rosík Ladislav

MPK: C09K 21/14, C08L 51/04

Značky: sníženou, proti, zvýšenou, odolností, houževnatý, polystyren, hořlavostí, degradaci

Text:

...ky se polymer zařazuje do 4 kategorií V~-0,V-l, V 2 a non V. Materiál zařazený do kategorieV-O zháší do 5 min. po oddálení definovaného plamene a neodkapává z hlediska požárnětechnického je to materiál nejbezpečnější), V-1 zhàší do 25 s a neodkapává, V-2 züast do 25 s a odkapává,non V hoří.vertikální pozice zkušebního tělesa je nejpříznlvější pro udržeuí procesu hoření a je tudíž tato zkouška přísná.Kyslíkové číslo udává minimální objem-ový...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dušek Stanislav, Konečný Dušan, Konečná Věra, Trněný Jaromír, Závodský Pavel, Švarc Josef, Pavlíček Jiří, Závodská Věra, Zach Jiří

MPK: C08F 55/02, C08F 279/04

Značky: polystyrenových, roubovaných, způsob, polymeraci, emulzně, plastů, suspenzní, výroby

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Směs elastomerů pro kontinuální výrobu houževnatých polystyrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vörös František, Kovařík Jan, Krofta Karel, Očenášek Vojen, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír

MPK: C08L 51/06, C08F 279/02

Značky: polystyrenu, kontinuální, výrobu, elastomerů, houževnatých, směs

Text:

...Pa . s.Použití této směsi dle vynálezu zlepšuje především rázovou a vrubovou houževnatost, jak je dokumentováno následujícímí příklady.Srovnávací přiklad V modelové jednotce pre výrobu blokového houževnatého pclystyrenu kcntinuálním způsobembyl vyráběn houževnatý polyetyren - typ vhodný pro vstřikování s obsahem 7 2 hmotnosti polybutadienového kaučuku. Byl použit kaučuk následující specifikacekoeficient polydisperzity Mw 2 0 mi tV reaktorové...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švarc Josef, Konečný Dušan, Očenášek Vojen, Rosík Ladislav, Pavlíček Jiří, Konečná Věra

MPK: C08F 6/22

Značky: pryskyřic, izolace, způsob, polymerů

Text:

...RSCH 2 CH 2 CO 2 M ve vodě, roste vískozita vodných roztoků při stejné koncentraci a klesá těkavost odpovídajících karboxylových kyselín při zpracovatelských podmínkách. Pro většinu aplikací v technické praxi je z uvedených důvodů nejvhodnější počet C-atomů ve skupině R V rozmezí 8 až 16.V závislosti na způsobu izolace pryskyřice z disperze se mění forma-původně dávkovanésoli karboxylové kyseliny pokud se provede izolace za...

Směs pro kontinuální barvení polystyrenových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255455

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Krofta Karel, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Bláha Jaroslav

MPK: C08J 3/22, C08L 25/06

Značky: polystyrenových, směs, barvení, kontinuální

Text:

...vápenatého. Směs byla vypuštěna do mezizásobníku odkud byla kontínuálně dávkována do linky blokového houževnatého polystyrenu. V mezizásobniku i v dávkovacím zařízení docházelo vlivem rozdílných měrných hmotnosti a rozdílné disperzity k separaci pigmentu od polystyrenu.Vybarvení polymeru bylo nehomogenní a docházelo k ucpávání částí zařízení) Přiklad 2Bylo postupováno podle vynálezu.Byla připravena směs skládajicí se z 50 hm. dílü...

Cirkulační vestavba mladinové pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 254442

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: mladinové, pánve, cirkulační, vestavba

Text:

...mladiny v pánvi.Podstata vynálezu spočívá v tom, že dolní cirkulační válec je umístěn kolem topnćho lčlesa ana nčj souose navazuje horní cirkulační válec včtšího průměru, jehož spodní okraj zasahuje pod úroveň horního okraje dolního eirkulačníhci válce a jehož horní okraj je pod úrovní hladiny mladiny a na který dále souose navazujc tvarovaný obraceč proudu umístěný nad hladinou mladiny.Hlavní výhodou řešení je usměrnění proudu mladiny...

Zařízení k ovládání polohy posuvné nátokové trubky stahovacího přístroje, zejména pro scezovací kádě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254441

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: scezovací, polohy, stahovacího, ovládání, posuvné, zejména, nátokové, zařízení, trubky, kádě, prístroje

Text:

...stahovacího přístroje, zejména pro scezovaeí kádě, které sestává z motoriekéht) dílu k posunování nátokové trubky pomocí šroubu a dále z Jláštč, Podstata vynálezu je V tom,s horním okrajem pOSLIVHČ nátokové trubky jsou pevnč sjojenv o vzdálenost a v rozmezí lU až, 5 tl mm Vý. ovč přesazené snímače hladiny, jejichž horní části s přívotlními vodiči jsou vyvedeny prostupkou mimo stahovací přístroj. V krajních polohách VýŠktn/Óllt) přesazení...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247971

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švarc Josef, Petrů Vladimír, Vyoral Leopold, Prokopec Ladislav, Konečná Věra, Závodská Věra, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan

MPK: C08F 6/22, C08L 55/02

Značky: izolace, pryskyřic, způsob, polymerů

Text:

...formě vodného roztoku, ale v některých případech je možno polymer dávkovat do latexu í ve formě prášku dávkování lze provádět před, společně nebo elektrolytu, avěak před poklesem teploty latexu, respektive disperze koagulátu pod teplotu, při níž polymer ztrácí schopnost slinutí.Optimální koagulační teplota, případně teplota dozrávání koagulétu Je obvykle o 5 až 30 °C vyšší, než teplota tepelného prahu koagulace podle čs. A 0 | 73 244 bez...

Způsob přípravy zpěňovatelných polystyrenových perliček vhodných zejména pro výrobu lehčených žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247721

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dušek Stanislav, Kovařík Jan, Zach Jiří, Svoboda František, Krofta Karel, Pavlíček Jiří, Lorenz Jindřich, Očenášek Vojen

MPK: C08J 9/00

Značky: žáruvzdorných, lehčených, výrobu, vhodných, výrobků, zpěňovatelných, perliček, zejména, přípravy, polystyrenových, způsob

Text:

...anton V množství 0,003 až 00015 hmobnostnĺho dílu tohoto loontu na 100 hm. dílů monomeirního styrenu, po zahájení polymeračníhlo procesu se v druhém stupni pri dosažení konverze 30475 0/0 hm., s výhodou 50 hm., přidává 00003 až 00015 hm. »dílu sodné soli dinaftylmetandístílfokyseliny na 100 hm. dílů původního množství styrenu.Při suspenzní polymeraci se používají jako inicřátcry organické peroxídy rozpustné v základním moąnomeru...

Způsob přípravy houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232547

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krofta Karel, Svoboda František, Mandík Ladislav, Petrů Vladimír, Kuchaříková Irena, Karásek Břetislav, Zach Jiří, Vyroubal Čestmír, Kovařík Jan, Seiner František, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav

MPK: C08F 279/02

Značky: houževnatého, způsob, přípravy, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Houževnaté polystyreny se zlepšenou rázovou houževnatostí a tažností se připravují blokovým nebo blokově suspenzním postupem s použitím polybutadienového kaučuku s vysokou molekulovou hmotností a širokou distribucí molekulových hmotností, který obsahuje více než 95 % cis-1,4 struktur nebo směsi tohoto kaučuku s polybutadienovým kaučukem u nižší molekulové hmotnosti, užší distribuci molekulových hmotností, obsahujícím nízký obsah cis-1,4...

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Vyroubal Čestmír, Kovařík Jan, Růžička Jan, Krofta Karel, Očenášek Vojen, Zach Jiří

MPK: C08F 279/02, C08F 12/08

Značky: polystyrenu, vlastnostmi, houževnatého, výroby, způsob, zlepšenými, vytlačovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230732

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Dvořák Vladimír, Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Očenášek Vojen

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04

Značky: polystyrenu, směsi, houževnatého, polymerních, přípravy, způsob, zpracovatelností, zlepšenou, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností smícháním houževnatého polystyrenu a vysokotlakého polyolefinu, vyznačující se tím, že se k houževnatému polystyrenu přidá vnitřní mazadlo, směs se promíchává do dosažení dokonalé homogenity směsi, nejméně však po dobu 120 sekund, pak se přidá polyolefin o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000 v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100...

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Konečná Věra, Prokopec Ladislav, Pavlíček Jiří, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Petrů Vladimír

Značky: pryskyřic, kopolymerů, způsob, roubovaných, izolace, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexů, obsahujících alkylarylsulfonátové emulgátory koagulací působením elektrolytu, vyznačující se tím, že se před koagulací k latexu přidá sloučenina obecného vzorce RYX nebo R1OCOCH(S03X)CH2COOR2, kde R je alifatiký alkyl nebo alkenyl a 8 až 20C atomy, R1 a R2 jsou alifatické alkyly se 4 až 12 C atomy, přičemž celkový počet C atomů v alkylech R1 a R2 je 8 až 24, X je Li, Na, K, NH4...

Způsob výroby styrenových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223745

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krofta Karel, Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Vyroubal Čestmír, Dušek Stanislav, Pavlíček Jiří, Petrů Vladimír, Zach Jiří

Značky: pryskyřic, výroby, styrenových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby styrenových pryskyřic vyztužených kaučukem metodou blokové předpolymerace s následující suspenzní polymerací, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před započetím blokové předpolymerace na každých 100 hmot. dílů monomeru v polymerační násadě přidá regulátor molekulové hmotnosti a směs nejméně dvou iniciátorů, jejichž roubovací účinnost je nejméně o dva řády rozdílná, přičemž množství iniciátoru s vyšší roubovací...

Skříň čističky zrnin, zejména sladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228787

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hrubý Bohumil, Pavlíček Jiří

MPK: C12C 1/16

Značky: zrnin, sladu, zejména, čističky, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vnitřního uspořádání skříně čističky sledu. Ve skříni jsou nad sebou zavěšena dvě stejná vysévací třasadla. Mezi vysévacími třasadly je umístěn hřídel pohonu a dva pomocné hřídele s vyvažovači. Upotřebení tohoto stroje je zejména v pivovarech a sladovnách, případně v zemědělských krmivářských linkách.

Způsob výroby houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228089

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Svoboda František, Zach Jiří, Dušek Stanislav

Značky: houževnatého, způsob, polystyrenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby houževnatého polystyrenu se zlepšenou tekutostí blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové polymerace, nejpozději však do skončení inverze fází přidá směs parafinických látek s rovným uhlíkovým řetězcem, jejíž bod tání je minimálně 50 °C a molekulární hmotnost nejvýše 4 000 v množství...

Trubkový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224542

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda František, Pavlíček Jiří, Kuchynka Petr

Značky: kondenzátor, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Trubkový kondenzátor s přívodem par do mezitrubkového prostoru, opatřený podpěrnou přepážkou pro trubky umístěnou v mezitrubkovém prostoru, vyznačený tím, že osa (7) přepážkových otvorů pro trubky (4) v podpěrné přepážce (5) je vyosena oproti ose (6) trubkovnicových otvorů pro trubky (4) v trubkovnici (3) o 0,05 až 0,0001 délky trubky (4).

Způsob výroby polymeru typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219440

Dátum: 15.08.1985

Autori: Prokopec Ladislav, Trněný Jaromír, Čihák Pavel, Švarc Josef, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Petrů Vladimír, Konečný Dušan

Značky: způsob, polymerů, pryskyřic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymeru emulzní polymerací dinylových monomerů za přítomnosti elastomerního latexu, při němž se za účelem zvýšení výsledného lesku polymeru dávkuje 30 až 65 % elastomerního latexu na začátku polymerace a zbývajících 70 až 35 % elastomerního latexu po zpolymerování 30 až 70 % monomeru.

Způsob čištění roztoku chloridu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226785

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fousek Josef, Pavlíček Jiří, Tesařík Bohumil, Bouda Josef, Svoboda František, Očenášek Vojen

Značky: roztoku, způsob, vápenatého, čištění, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění roztoku chloridu vápenatého pro výrobu polyvinylaromatických hmot vyznačující se tím, že se na vodný roztok chloridu vápenatého o koncentraci vyšší než 20 % hmotnosti působí po dobu 10 až 120 minut při teplotě 20 až 115 °C za míchání koncentrovaným roztokem peroxidu vodíku nebo alkalického chlornanu v obj. poměru peroxidu nebo chlornanu k roztoku chloridu vápenatého 1:50 až 1:500 roztok se případně probublává kyslíkem nebo/a...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 221621

Dátum: 15.05.1985

Autori: Marášek Josef, Plaček Milan, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Matejeková Viera Rndr, Novák Ladislav

Značky: polymerů, bázi, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polymerů ABS se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahující produkty oxietylace elkylfenolů s různým počtem naadovaných molekul etylenoxidu. Produkty oxietylace se používají v množství 0,05 až 5 hmot. dílů na 100 hmot. dílů polymeru. Optimální účinek se dosahuje při použití produktů oxietylace s 3 až 10 molekulami etylenoxidu.

Zařízení pro koagulaci latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226288

Dátum: 15.04.1985

Autori: Trněný Jaromír, Svoboda František, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří

Značky: latexu, koagulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro koagulaci latexů soustavou nejméně dvou tlakových reaktorů, opatřených míchadly, vyznačené tím, že se skládá z koagulačního reaktoru (1) nejméně jednoho zracího reaktoru (2) opatřených míchadly (3), přičemž koagulační reaktor (1) je opatřen přívodem (4) tlakového plynu a ve zracím reaktoru (2) je umístěna odvodní trubka (9), ponořená ústím (10) pod hladinu (8) disperze koagulátu tak, že ústí (10) je posunuto na obvodu zracího...

Způsob výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stablitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216028

Dátum: 01.09.1984

Autori: Konečný Dušan, Rosík Ladislav, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Petrů Vladimír, Konečná Věra

Značky: způsob, akrylonitrilových, polymerů, barevnou, stablitou, výroby, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stabilitou. Ke zvýšení barevné stability polymery se používá dienofil, např. mano- a dialkylmaleáty, a redukční činidlo, např. tetrametylthiurem disulfid apod. Vynález se může využít ve výrobě akrylnitrilových polymerů.

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223772

Dátum: 01.07.1984

Autori: Očenášek Vojen, Svoboda František, Pavlíček Jiří, Jeřábek Jaroslav, Kovařík Jan

Značky: výroby, způsob, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby styrenu katalytickou dehydrogenací etylbenzenu v adiabatických reaktorech podle AO č. 210 436 vyznačený tím, že v první vrstvě dehydrogenačního katalyzátoru ve směru toku par je zvýšen obsah alkalického promotoru, s výhodou sloučenin draslíku, o 10 až 50 % oproti druhé vrstvě a výška první vrstvy je zvětšena až do 500 mm.

Synergická směs pro zlepšení barevné stability akrylonitrilových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214344

Dátum: 01.06.1984

Autori: Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Konečná Věra

Značky: synergická, zlepšení, akrylonitrilových, stability, barevné, směs, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synergické směsi pro zvýšení barevné stability akrylonitrilových polymerů. Synergická směs obsahuje dienofil a redukční činidlo. Výhodou synergické směsi podle vynálezu je snížení celkového obsahu stabilních složek v polymeru a zlepšení stabilního systému. Vynález může být využit ve výrobě akrylonitrilových polymerů.