Pavlas Pavel

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Pavlas Pavel

MPK: B01J 23/74, B01J 37/18, C07C 87/36...

Značky: hydrogenačního, katalyzátoru, redukce, způsob, kobaltového

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: kobaltového, aktivace, anilinu, katalyzátoru, způsob, selektivní, hydrogenaci

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Neuwirth Ivo, Dvořák Bohumír, Bancíř Karel, Rozinek Radovan

MPK: B01J 23/72

Značky: adiabatickém, tepla, způsob, zapojeném, reaktoru, odvodem, reaktorem, využití, sérií, katalyzátoru, dokonalejšího

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír, Lavina Pavel

MPK: B01J 23/94

Značky: způsob, anilinu, kobaltového, regenerace, hydrogenaci, katalyzátoru, cyklohexylamin

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Lubojacký Jaromír, Círová Alena, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Dvořák Bohumír

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: cyklohexylamin, selektivity, zvýšení, způsob, procesu, katalytické, hydrogenace, anilinu

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Zariadenie na automatické odporové zváranie dvoch valcovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 242165

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromar

MPK: B23K 11/02

Značky: válcovitých, automatické, dvoch, odporové, telies, zariadenie, zváranie

Text:

...u užívateľov týchto zariadení. Riešením podľa vynálezu sa docieluje zníženia výrobných nákladov pri prevádzkovaní zariadení.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený nárys zariadenia s otočným stolom s časťou zváracej jednotky, víbračnými zásobníkmi a prívodmi valcovitých telies do zváracích prípravkov. Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia s celou zváracou jednotkou....

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažek Jan, Pavlas Pavel, Bancío Karel, Smutný Eduard, Karnovský Miloš, Pašek Josef, Grapl Jioí, Stloukal Petr

MPK: C08L 51/04, C08L 25/04, C08J 3/20...

Značky: termoplastů, směs, bázi

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Způsob výroby methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kožuch Jiří, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Pašek Josef

MPK: C07C 49/04

Značky: methylisobutylketonu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby methylisobutylketonu z acetonu a vodíku v kapalné fázi na pevném loži katalyzátoru Pd/iontoměnič, jehož podstata spočívá v tom, že se vodík a aceton o molárním poměru 0,03 až 0,15 přivádí do reaktoru spodem za tlaku 2 až 5 MPa s teplotou 80 až 130 °C, reakce se uskutečňuje za adiabatických podmínek, při konversi 8 až 15 % acetonu. Tato získaná reakční směs s výhodou expanduje adiabaticky do destilační kolony pro...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Neuvirt Ivo, Pavlas Pavel

MPK: C07C 85/24, B01J 23/74

Značky: aktivovaného, hydrogeneračního, stabilizace, katalyzátoru, kobaltového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Marek Jaroslav, Hejda Zdeněk, Pavlas Pavel, Bancíř Karel, Pexidr Václav, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: fázi, katalytickou, zařízení, anilinu, plynné, vodíkem, výroby, nitrobenzenu, provádění, hydrogenaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pašek Josef, Bancíř Karel, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Pexidr Václav

Značky: způsob, anilinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Měděný katalyzátor pro hydrogenaci aromatických nitrosloučenin v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217344

Dátum: 01.08.1985

Autori: Veger Miloš, Pavlas Pavel, Hudec Antonín, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Dvořák Bohumír

Značky: měděný, hydrogenaci, plynné, aromatických, fázi, nitrosloučenin, způsob, přípravy, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měděného katalyzátoru vhodného pro výrobu aromatických aminů katalytickou redukcí nitrolátek vodíkem v plynné fázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič měděného katalyzátoru,obsahujícího 25 až 50 hmot. % mědi, je tvořen směsí křemičitanů a volných oxidů křemíku,hořčíku a jednoho ze skupiny vápník, zinek, mangan, chrom. Katalyzátor se připravuje vzájemným srážením dvou vícesložkových roztoků, z nichž jeden je směsí...

Rám tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239253

Dátum: 15.05.1985

Autori: Plecháeek Václav, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Petráš František, Lubojacký Jaromír

MPK: D03D 49/02

Značky: stroje, tkacího

Text:

...kusu a dvě dolní sestávají z několika částí. První části dolních trubkových rozpěr 3 jsou jedním koncem upevněny na levé bočnici ł a svým druhým koncem na první spojnici 3.Druhé části dolních trubkových rozpěr 3 jsou upevněny vždy jedním koncem na první spoj 3 239253nici 1 a druhým koncem na druhé spojnici 5. Třetí části dolních trubkových rozpěr 3 jsou Opět jedním koncem upevněny na druhé spojnici g a druhým koncem na pravé bočnici 3. Počet...

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Rozinek Radovan, Pexidr Václav, Pašek Josef, Pavlas Pavel

Značky: měděného, katalyzátoru, způsob, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Rozinek Radovan, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

Značky: způsob, katalyzátoru, měděného, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.