Pavlanský Rudolf

Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263406

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/36

Značky: zejména, plastiky, kyčelních, jamka, kloubní, kloubu

Text:

...dokonàejší fixaci v lůžku a rovněž lubrikace kloubu je bližší normálnímu stavu. Jsou rovněž vytvořeny podmínky pro lepší biomechanické vztahy mezi kostí a inplantátem, pro vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tim jsou dány i podmínky pro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu. Při použití kloubní jamky podle vynálezu se u acetábula odstraní pouze kloubní chrupavka s nejpovrchnější vrstvou subchondrální...

Čepička kloubní hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263405

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/36

Značky: kloubní, čepička, hlavice

Text:

...jamka podle vynálezu dále umožňuje vyhovující lubrikaci kloubu pomocí kloubní tekutiny. Vytvářejí se ilepěí biomechanické vztahy mezi kostí a implantátem a tím i vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tím se vytváří i lepší podmínkypro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu.vynález je blíže vysvětlen na popisu dále uvedených příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu. Na obr.l až 3 Jàou znázorněny...

Kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255061

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/34

Značky: jamka, kloubní

Text:

...původní kloubní jamky je narušena minimálně. Anipozdější kostní přestavba dna acetábula nemůže vést k protruzi jamky. Další podstatnou výhodou kloubní jamky podle vynálezu je, že umožňuje nepoužívat kostního cementuvynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu dále uvedených dvou příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na jehož obr. 1 je znázorněn pohled na kloubní jamku s pevně připojeným fixačním ramenem a na obr. 2...

Zařízení ke stabilizaci hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246501

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holý František, Pavlanský Rudolf

MPK: F23L 7/00

Značky: stabilizaci, hoření, uhelného, zařízení, prášků

Text:

...sek-unvzduchovým potrubim 10. směšovací parní ejektor 6 zvyšující rychlost ,směsi uhelného prášku a primárniho spalovacího vzduchu je zabudován do čela první předehřívací komory 9. Pro zapálení je použit zapalovací .hořák 14 vzduchu, přívodním potrubim 15 plynu,napájaním zapalovače 16 a napájaním detektoru 17. Cizí médium do zařízení přivádí přívodní potrubí 1 a převodní potrubí 5, kterái »jsou chráněna krytem 18.Na obr. 1 je cizí médium...

Zařízení pro kontrolu základní polohy kluzné kostky hlubokovrtacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242377

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: B23Q 16/00

Značky: kostky, hlubokovrtacího, kontrolu, polohy, zařízení, základní, kluzné

Text:

...Loží 1 a osazena koncovým spínačem 16 zàkLadní poLohy, koncovým spínačem li pracovního posuvu a datšímí koncovými spínačí ll přísLušejícímí k naräžkám 9. Zaràžka ll ktuzné kostky je rovněž umístěna na Loží 1. Ve výchozí poLo 6 zàkLdní poLohy. Ostat 3ze stoLu Ě je sepnutý koncový spínač ní koncové spínače 12 ll jsou uvolněny. Narážky Z Ž různých funkcí stroje se nastaví a seřídí v narážkové Líště 4. Pří zapnutí pracovního cyktu výjede stuL 2...

Zařízení k ochraně jezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242375

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: E02B 8/00

Značky: zařízení, ochraně

Text:

...na jeą tak i jejich přiblížení k jeho přelivné hraně, takže jekékoliv haváriea hmotné škodą jakož i ztráty na lidských životech z výše zmíně-ných příčin jsou zcela vyloučenyoPříklad realizace zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresq, přičemž obr. 1 zndzorňuje uspořádání brzdícího ústrojía obr. 2 upevnění volného konce lane u zařízení s jedním brzdícím üstrojím.Z výkresu~ je zřejmě, že u zařízení podle vynálezu tvoří zmíněné...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eepický Miloš, Petrtýl Miroslav, Strnad Jioí, Trniný Jaromar, Oezník Jan, Lubojacký Jaromír, Pavlanský Rudolf, Rubeš Jioa, Slavík Miroslav

MPK: C01G 51/04

Značky: oxidů, spôsob, kobaltu, výroby, zmesného

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Zapojení vodního chlazení kondenzátoru zejména parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: F28B 1/02

Značky: turbiny, zejména, vodního, parní, chlazení, zapojení, kondenzátorů

Text:

...stálý odběr vody ze zdroje.Je také možné prívod a vývod vodního kanálu napojit na vodní zdroj. Je výhodné zapojit vodní kanál do cirkulačního vodního okruhu, jehož druhou součástí je sprchový chladící bazén se sprchovou soustavou a jejím vlastním vodním okruhem, popř.i ventilátorem a s dalším vývodem přípojeným na vodní zdroj.Zapojením podle vynálezu se celkem zhospodární vodní chlazení kondenzátoru, dosáhneA se tedy menší měrné spotreby...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Poibík Radko, Strnad Pavel, Šíma Josef

MPK: B29C 65/04

Značky: výrobků, termoplastických, materiálů, sváření, vysokofrekvenčnímu

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 238282

Dátum: 01.06.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen dřík (3), kolem dříku (3) je vytvořen porézní obal (2). Porézní obal (2) může být příčně nebo podélně dělen.

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slavík Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Smrž Jiří, Balek Pavel, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: komponenty, kosti, endoprotéz, styčné, kloubu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...

Isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232050

Dátum: 01.04.1987

Autori: Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: isoelastická, endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen poddajný dřík. Na poddajném dříku (1) je uložena nejméně jedna spirála (2). Spirála (2) je k poddajnému dříku (1) na jednom jeho konci pevně uchycena, zatímco na opačném konci je na něm uložena kluzně. Endoprotéza bude využita v oblasti ortopedického a traumatologického lékařství.

Kloubní jamka pro totální náhradu kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234434

Dátum: 01.03.1987

Autori: Řehák Boris, Vach Vladimír, Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: kloubní, kloubu, totální, jamka, náhradu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fixace umělé kloubní jamky např. z keramiky při implantaci umělého kloubu. Podstata vynálezu spočívá v tom,že fixační element (2)je tvořen samostatným tělesem, které má horní část uloženou v centrálním otvoru kloubní jamky, přičemž je centrální otvor tvořen proti sobě umístěnými a navzájem propojenými vybráními (5, 7).

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236035

Dátum: 01.02.1987

Autori: Valenta Jaroslav, Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, kloubní, umělá, jamka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umělé kyčelní kloubní jamky pro totální endoprotézu, sestávající ze styčného tělesa (l) pro fixaci kloubní jamky, které je na vnější straně opatřeno lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy. Styčné těleso (l) je v distálním směru prodlouženo ve tvaru distální opěry (2). Styčné těleso (l) je na horním konci, nad lůžkem (5) pro umělou hlavici endoprotézy, opatřeno pólovým zaobleným opěrným výčnělkem (3). Styčné těleso (l) je na...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf, Engelthaler Zdeněk

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, opatřené dříkem (l), na jehož vrcholu je vytvořena hlavice. Na dříku (1) je umístěn piokeramický plášť (2), který může být vytvořen soustavou biokeramických článků (4). Biokeramický plášť (2) může být tvořen podélnými články (5) obklopujícími dřík (1). Mezi biokeramickými články (4), uloženými na dříku (1), mohou být vytvořeny rozestupy (6), do kterých mohou být umístěny distanční vložky (7). Vynález je...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 233037

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, ke kterému je připojen dřík (1). Na dříku (1) je uložena nejméně jedna pružná podélná lamela (2). Pružná podélná lamela (2) je k dříku (1) na jednom jeho konci uchycena pevně, zatímco na opačném konci je na něm uložena posuvně.

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Motyčka Vladislav, Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: endoprotéza, poddajná, isoelastická, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Nástroj k implantaci kyčelní jamky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228410

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Milan, Řehák Boris, Vach Vladimír

Značky: jamky, nástroj, kyčelní, implantaci

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k implantaci kyčelní jamky při totální náhradě kyčelního kloubu implantáty, vyznačený tím, že sestává z vodicí tyče (6), na jejímž jednom konci je umístěn kostní vrták (2) a na druhém konci je vrtací hlavice (1) vrtáku (2), přičemž vodicí tyč (6) je otočně uložena v trubkovém pouzdře (7), na jehož konci u kostního vrtáku (2) je umístěna půlkulová fréza (4) pevně spojená s trubkovým pouzdrem a na opačném konci trubkového pouzdra (7) je...

Kyčelní jamka z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228409

Dátum: 15.04.1986

Autori: Slavík Milan, Pavlanský Rudolf, Vach Vladimír, Řehák Boris

Značky: jamka, plastické, hmoty, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní jamka z plastické hmoty při totální náhradě kyčelního kloubu, vyznačena tím, že je polokulovitého tvaru s vnitřním polokulovým vybráním odpovídajícím velikosti kloubu, které je opatřeno válcovitým fixačním výstupkem (2), částečně podélně děleny v ose s proti skluzovými břity (4) na vnějším obvodu výstupku (2), přičemž ze strany polokulového vybrání je vytvořena dutina, ve které je zašroubován rozpěrací šroub (3), jehož hlava se po...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246099

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kott Josef, Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav, Trakal Boris

MPK: A61K 31/495, C07D 295/10

Značky: derivátů, piperazinu, výroby, způsob

Text:

...p-toiuensulionová kyselina salicylová a podobné.Farmaceutický přijatelný ester sloučeniny obecného vzorce l, který může být použit při léčeilí, obsahuje alkanoyloxyskupinu obecného vzorce -« 0-C 0-Z, kdeZ znamená alkytovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, která je připojena ke druhému atomu uhlíku v propylenovém řetězci místo hydroxylové skupiny, tj. hydroxyskupina je esteriiikována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl,...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 224874

Dátum: 01.08.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní endoprotéza vyznačující se tím, že sestává jednak z konického dříku (l) na jehož konci je vytvořena hlavice (3) endoprotézy a jednak z rozpínacího pláště (2) tohoto konického dříku (l).

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227101

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: umělá, kyčelní, jamka, kloubní

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá hmota kloubní jamka, tvaru duté polokoule, která je opatřena na jedné straně prohloubeninou pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že sestává z vnějšího pláště /1/, který je vytvořen z kovu nebo plastické hmoty a je opatřen nejméně dvěma malými otvory /4/, ve kterých jsou uloženy vruty /8/, které jsou zašroubovány do hmoždinek /9/, uložených v kostní tkáni, a ve kterém je uložena výstelka /2/ z plastické hmoty.

Umělá kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227094

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: jamka, kyčelní, kloubní, umělá

Zhrnutie / Anotácia:

Umělá kloubní kyčelní jamka tvaru duté polokoule, vyznačující se tím, že na vnějším povrchu duté polokoule /1/, obráceném ke kosti, je vytvořena šroubovice /3/.

Kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224081

Dátum: 01.10.1984

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: kyčelní, kloubní, jamka

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní kloubní jamka tvaru duté polokoule, na jejíž vnitřní straně je prohloubenina pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že na vnější straně /3/ kloubní jamky obrácené ke kosti je vytvořen nejméně jeden stabilizační výstupek /4, 5/.

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 222919

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kýčelní endoprotéza sestávající s armovacího pružného dříku, na jehož konci je vytvořena hlavice kloubu endoprotézy. Armovací pružný dřík je v části, která se zasunuje do dřeňového kanálu, opatřen elastickým pláštěm, který má konický tvar. Průměr elastického pláště je přiměřené větší než je světlost dřeňového kanálu, aby se při zaražení armovacího pružného dříku do tohoto kanálu zajistilo spolehlivé pružné upevnění andoprotézy.