Paulovič Milan

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260400

Dátum: 15.12.1998

Autori: Paulovič Milan, Kráľ Bohumil, Oršulová Elena

MPK: C11D 1/825

Značky: odpeňovač

Text:

...kvapalina a jeho odpeňovacia ÚČÍIlHOSČ je uvedená v príklade č. 8.Pri 50 až 70 C sa zhonioglznizuje 30,0 hmot. 0/0 oxyetylovauej kyseliny stearo-vej s 5 mólmi etylénoxidu, 40,0 hmot. 0/0 kopolyméru etyienoxidu s propýléiioxicl,on 1, justičom jirizameruú inól. hmotnosť jmvlyjarwopyieuglykolového reťazca je 3 500 i 100 g .mó 1 a množstvo naviaznného etyiénoxidu je 13 hmot. 0/0 a 30,0 hmot. 0/0 oktadecylaminu s 3 mólmi etylénoxidu. Vznilçlý...

Avivážný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 275973

Dátum: 18.03.1992

Autori: Paulovič Milan, Bauer Petr, Král

MPK: C11D 1/825

Značky: avivážný, prostriedok

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Paulovič Milan, Franko Peter, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert

MPK: C09B 67/10, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: farbenie, spôsob, hmotě, úpravy, pigmentov, poloylefínov, povrchovej

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Nízkopeniaci prací textilný pomocný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269690

Dátum: 11.04.1990

Autori: Aniščuk Elena, Niepel Wiliam, Králik Milan, Ždamarova Valentina, Paulovič Milan, Bistruckij Georgij

MPK: C11D 1/72, C11D 3/075

Značky: nízkopeniací, pomocný, prostriedok, textilný, prací

Text:

...vodných roztokov tenzidov. Riešenie vynálezu je založené na tom,že takto pripravený produkt A vo vyvázenej kombinácii s nízkooxyetylovaným mastným alkoholom (B 1) alebo alkylfenolom (B 2) vykazuje synergizmue v účinku zvýšenia praeej účinnosti v porovnaní so eamotnými zložkami A i B pri velmi nízkej penivostí ako to dokumentujú výsledky v tab. č. 1.21 cm. .41 je produkt ílołený s eo z hmot. unq vzor-ca ní-owgnpho cn(cn 3)zložke .L 2 je...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Paulovič Milan

MPK: C08J 3/20, C08J 3/22

Značky: spôsob, výrobkov, aditivácia, báze, aditívami, polyolefínov, tuhými

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šútor Ľubomír, Paulovič Milan, Štepita Matej

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: zvýšeným, disperzní, hmoty, účinkem, antikorozním

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paulovič Milan, Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: spôsob, usní, úpravy

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Paulovič Milan, Jurečková Emília, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ilavský Ján

MPK: C11D 1/835

Značky: viacúčelový, odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Odpeňovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264731

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Paulovič Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kostúr Tibor, Černiansky Ladislav, Jurečková Emília

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovací, prípravok

Text:

...ale tie sú zreteľne menej účinné a navyše ešte výraznejšie zvyšujú viskozitu odpeňovača a tým aj obmedzujú jeho aplikačné možnosti. Nežiadúcou prímesou je aj voľný dietanolamín a trietanolamín, napokon i voľný monoetanolamín. Naproti tomu prípadné prímesi amínoetylesterov karboxylových kyselín C 16 až C 20 majú pozitívny účinok.Etanolamidy (rozumie sa monoetanolamidy, resp. 2-hydroxyetylamidy karboxylových kyselín) nasýtených...

Zmáčadlo so zníženou penivostou účinné v širokom rozmedzí pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 264704

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čulák Ladislav, Králik Milan, Pružincová Lucia, Niepel Viliam, Kráľ Bohumil, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/70, C11D 1/14

Značky: širokom, penivosťou, účinné, rozmedzí, zmáčadlo, zníženou

Text:

...rozmedzí pH vyznačené tým, že obsahuje 60 až 94,9 8 hmot. tenzidovej zložky pozostávajúcej za 40 až 80 E hmot. tenzidu vzorcaR znamená alkyl a/alebo alkylaryl o počte atômov uhlíka v alkylovom retazci B až 16n znamená celé číslo 5 až 15m znamená celé číslo 3 až 18Zmáčadlo možno podľa potreby riedit vodou, orqanickými rozpúštadlami alebo kombinovat s inými tenzidmi bez rozdielu iônovosti. zmáčadlo upravené diólom a/alebo triólom má nižšiu...

Sposob čistenia súčiastok za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258242

Dátum: 15.07.1988

Autori: Paulovič Milan, Baxa Jozef, Dudešek Jozef

MPK: B08B 3/12

Značky: studena, súčiastok, spôsob, čistenia

Text:

...nízkeho medzipovrchového napätia odstráni prilipnuté vrstvy z povrchu súčiastok a ich očistenie je ľepšie ako pri čisteni starým spôsobom. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou.Uvolnený konzervačný prostriedok plávajúci na hladine čistiacej vody sa odvádza do zbernej...

Dispergátor parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paulovič Milan, Blažek František, Glevitzký Edmund, Škvarenina Stanislav, Kráľ Bohumil, Palkovič Miroslav

MPK: B27K 3/36

Značky: dispergátor, uhľovodíkov, parafinických

Text:

...zo 40 až 60 0/0 hmot. tenzidu vzorcav ktorom R - znamená alkyl s počtom atóinov L 111 líka v alkylovom retazci 10 až 20 n - znamená cele číslo 5 až 10 x a y - je celé číslo 1 až 6Takto pripravený dispergátor dáva stabilné disperzie, ktoré sú pri teplote 15 až 30 °C stabilné líiekolko mesiacov. Ak sa pri dlhšej dobe skladovania následkom llokulácle vylúči z disperzie malé množstvo vody, nie je to na závadu, pretože miernym premiešanim...

Spôsob prípravy disperzie s obsahom 25 až 50 procent hmot. parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256576

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rumpli Juraj, Glevitzký Edmund, Palkovič Miroslav, Hudák Michal, Paulovič Milan, Blažek František, Bobula Stanislav, Kráľ Bohumil, Škvarenina Stanislav

MPK: B01F 3/12, C10G 73/40

Značky: uhľovodíkov, obsahom, parafinických, procent, hmot, disperzie, spôsob, přípravy

Text:

...polia spolupôsobenírn dispefgátora rozptýlia častice disperzte na menšie celky, veľkosti cca 1,um Nedochádza ku koagulácii mikročastíc a disperzia je stále až niekoľko mesiacov. Pri našom spôsobe prípravy parafinickej disperzle možno postupovat aj tak, že niektoré typy dispergátorov, ktoré sa skladajú z viac zložiek a z ktorých niektorá je rozpustná vo vode a ďalšia v parafiniclçom uhľovodíku, možno ich pripraviť in situ z východzích...

Tenzid na báze alkylénoxidovaných alkanolamidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256198

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimůnek Jaroslav, Glevitzký Edmund, Kovář Pavol, Paulovič Milan, Čulák Ladislav, Petrus Teodor, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef

MPK: C11D 3/32

Značky: tenzid, alkylénoxidovaných, mastných, kyselin, báze, alkanolamidov

Text:

...č. 1.Postupom popísaným v príklade 1 a zloženia východzich mastných kyselín repkového oleja taktiež podľa príkladu 1 sa pripravi tenzid so 6 móimi etylénoxidu tak, že sa 1120 g monoetanolamídu repkových mastných kyselín postupne oxyetyluje s 860 gramy etylenoxidu. Vzniklý tenzid je kvapalina, ktorá má pri 30 °C index lomu 1 4742 hustotu 997,3 kg. m 4 viskozitu 153 mPa . s. 89,3 hmot. produktu tvoria deriváty alkanolamidov mastných kyselín s...

Sposob úpravy geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254168

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paulovič Milan, Dóka Rudolf, Kulhavý Teofil, Bartoníček Robert, Guba Gustáv, Šípoš Jozef, Novák Ladislav, Prizemin Peter, Oswald Fridrich, Hrivnák Pavel, Matejeková Viera

MPK: C23F 14/02, C02F 5/14

Značky: úpravy, geotermálnych, spôsob

Text:

...látok a poly 254168fuosforečnanov sa uskutočňuje tak, že sa do geotermálnej vody vpravuje, pod eváznou hĺbkou vodný roztok systému pozostávajúceho z 4 až 10 0/0 hmot. alkyl-amínopolyetnoxamätu s 8 až 22 atómami uhlíka V alkyle a priemernou dĺžkou polyetoxamérového reťazca v. rozmedzí 5 až 25 základnej jednotky a 45 až 61 0/0 hmot. etoxpropoxamérov obecného VzorcaEO je etylénoxíd, PO propylénoxid, X je H alebo alkylskupina so 4 až 15 C...

Hladiací prostriedok s tmeliacim účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 254047

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paulovič Milan, Gulyás Jozef, Šebová Darina, Kráľ Bohumil, Hradecká Jaromíra

MPK: D06M 15/19

Značky: hladiací, pradené, priadze, vlákna, nekonečné, účinkom, chemické, tmeliacim, prostriedok

Text:

...k tomu, že komponenty tvoriace tento hladiací prostriedok sa vzájomne dobre zmesujú, dosahuje sa nielen dobrej rozpustnosti vo vode, ale i stability ho mogenity v prevádzkových podmienkach vďalšom časovom úseku. Ďalšou výhodou je,že nový hladiací prostriedok podľa v.ynálezu nepodlieha zmenám pôsobenia mikroorganizmov a je zdravotne nezávadný. Biologické rozložiteľnost hladiaceho prostriedku podla vynálezu je nasledovnášpecifická...

Sposob prípravy hydroxyetylškrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253949

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kalač Vladimír, Babor Karol, Paulovič Milan

MPK: C08B 31/12

Značky: hydroxyetylškrobu, spôsob, přípravy

Text:

...pomaly prikvapkâ 10 mililitrov 40 hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného. Po pridaní sa var a miešanie udržuje počas ďalšej 1 h. Získané suspenzia alkalického škrdbu v 2-propanole sa potom prenesie do autoklávu, preplachne dusíkom a naplní sa dusíkom na tlak 0,5MPa. Zmes sa za miešania zahreje na teplotu 90 °C a potom sa v priebehu 2 hodin pridáva po malých častiach 22 g 0,5 molu oxiranu etylênoxiduj, Každá dávka sa pridáva po...

Tenzid s nízkou penivosťou a príjemnou voňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253437

Dátum: 12.11.1987

Autori: Radosa Ján, Paulovič Milan, Špacír Jozef, Kráľ Bohumil, Čamaj Vladimír

MPK: C11D 1/72

Značky: voňou, tenzid, nízkou, príjemnou, penivosťou

Text:

...alebo kombinovať s inými tenzidmi, potažne prídavnýmí látkami podľa toho, na aké aplikačné použitíe sa s nimi uvažuje. Produkty sa vyznačujú príjemnou vôňou a povrchovoaktivnymi vlastnosťami v koncentrovanej forme, ako aj v ich vodnom roztoku.i Ďalšou výhodou tenzídu s nízkou penivostou a príjemnou vôňou je, že okrem znižovania povrchového napätia vody vykazujú zmáčaciu schopnost a tenzidy s obsahom metyloxiránu majú dobrú odpeňovaciu...

Tenzidy so stabilizačnými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253432

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrus Teodor, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/66

Značky: účinkami, stabilizačnými, tenzidy

Text:

...katalyzátorov, najčastejšie alkalických, pod atmosférou inertného plynu.Pri príprave produktov podľa tohoto vynálezu sa postupuje tak, že na reakciu s alkylenoxidom sa do reakčného systému nadávkuje zmes fenylalkylfenolu s druhou hydroťóbnou zložkou, ako na.pr. vyššie mastné alkoholy, alkylfenoly, vyššie mastné kyseliny, vyššie mastné amíny, polypropylénglykoly.Ako alkylfenoly sa doporučujú predovšetkým priemyselne vyrábané produkty, ako sú...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Poór Robert, Humplík Antonín, Orlík Ivo, Paulovič Milan, Sandtner Stanislav

MPK: C08K 5/52

Značky: kaučukov, zlepšenou, zmesný, stabilizátor, spracovatelnosťou, syntetických, nesfarbujúci

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Nikl Stanislav, Paulovič Milan, Bareš Milan, Petrus Tibor

MPK: C11D 1/12

Značky: kapalné, kyseliny, anionaktivní, schopnosti, bázi, tenzidy, detergenční, solí, esterů, sulfojantarové, vysokou

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250899

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Humplík Antonín, Sandtner Stanislav, Paulovič Milan, Orlík Ivo, Poór Robert

MPK: C08K 13/06, C08K 5/49, C08K 5/36...

Značky: kaučukov, spracovatelnosťou, zlepšenou, nesfarbujúci, zmesný, syntetických, stabilizátor

Text:

...fosfitový stabilizátor.Zmesný nestar-buajú-ci stabilizátor si zachováva vysokú stasbilizarůnü účinnost ználmy-ch fosfitov, alko sú napr. trismonylfenyljtťosfit alebo triss(a-metylvbenzylfenylJfOSďit, pričom na jeho jaripravu sa ,používajú lahko dostupné suroviny.Vlastné vodné emu-lzie zmesných mestambujúcich stabiąlízátorov sa pripravujú j-ednoductrýrn vmiešaním vody do stabilizátora na požadovanú skoncentrá-ciu staíbilizát-ołria v emulzii v...

Hexaminiové chloridy esterov kyseliny monochlóroctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250582

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šútor Ľubomír, Kabátová Viera, Bláha Jaromír, Belko Dušan, Dimun Milan, Paulovič Milan, Sokol Drahomír, Krajčík Marián, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan

MPK: C07D 471/18

Značky: hexaminiové, chloridy, esterov, kyseliny, monochlóroctovej

Text:

...Pri laboratórnej teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 146,6 g kvapalného esteru 1 mól na báze kyseliny monochlóroctovej a LZ-propándio-lu pripraveněho esterifikáciou v molárnom pomere 1 1. V priebehu hodiny sa získa 286,5 g pasty hexaiminium-hydroxypropyiacetát chloridu s nasledujúcou špecifikáciouElementárna analýza CHN - Analyzátor 185 Hewlett Packard poskytlaštruktúru potvrdzujú charakteristické pásy prítomné v. IČ spektre...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfojantaranů z oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249429

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Paulovič Milan, Nikl Stanislav, Kepl Jiří

MPK: C11D 1/28, C11D 1/29

Značky: bázi, tenzidy, alkoholů, oxypropylenovaných, anionaktivní, sulfojantaranů, alifatických

Text:

...vzorcekde R, je allql se 5 až O atomy uhlíku v základním skeletu oqpropylenovený 2 aš 16 jednot kami propylenoxidu R 2 je R, anebo lie e le je alkelický kov, amonná anebo snoniová skupina.49 už 79 5 hmot. vody s zbytek do 100 i hmot. je tvořsn produkty vsdlojších reskci, které probíhudí pri oxyproyylsnsci, estorifikaci maleinmnhydridu a sulfitaci.Zbytek do 100 í tvoří voda, produkty vedelejších reskcí z prípravy vlastního alkoholu,jeho...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249428

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Kepl Jiří, Paulovič Milan, Nikl Stanislav, Haummer Jaroslav, Bareš Milan

MPK: C11D 1/29

Značky: anionaktivní, sulfátu, oxypropylenovaných, alifatických, tenzidy, alkoholů, bázi

Text:

...sulfáty i když se nepodílí na povrchovä aktivních vlastnosteoh mohou v některých případech zlepsovat reologická vlastnosti roztoku oonzidl podle vy-ndlezu. Vzhledem k zvladnutým sulfatačním procesům a ekonomicwm relacím jsou tenzidy podle vynalozu vhodnědlí i z cenového hlediska.Průměrna molokulová hmotnost onqpropylenovaných alkoholů, případně Jejich směsí s propylenglykoly se stanoví na základě obsahu aktivní hvdroxylové skupiny.554...

Emulgátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235200

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frajšták Pavol, Paulovič Milan, Šútor Ľubomír, Holčík Ján, Kráľ Bohumil

MPK: B01F 17/14

Značky: emulgátor

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgátor alebo jeho komponenta pre organické zlúčeniny, najmä fosforu, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesi monoesteru a diesteru kyseliny fosforečnej s obsahom fosforu v jeho kyslej forme 1 až 2,5 % hmotnosti všeobecných vzorcov I,II a III pričom X je vodík, sodík, draslík, alifatický a/alebo cyklický amín s počtom atómov uhlíka 2 až 10, x, y, z sú celé kladné čísla a ich súčet je 10 až 25, a n je 6 až 15.

Modifikované nadúvadlo na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232633

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paulovič Milan, Breindlová Zdeňka, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Dimun Milan, Mikel Miroslav, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Matouch Miloslav

MPK: C08K 5/34

Značky: báze, nadúvadlo, modifikované, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši modifikáciu nadúvacích zmesí na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu prídavkom oligomérov a/alebo polymérov na báze derivátov oxiránu v množstve 1 až 60 % hmot. na hmotnost rezultujúceho nadúvadla, pričom stredná molekulová hmotnosť aplikovaných oligomérov a/alebo polymérov činí 106,1 až 25 000. Nadúvadla podľa vynálezu sú vhodné najmä pre ľahčenie produktov priemyslu umelých hmôt.

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ilavský Ján, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Polievka Milan, Komora Ladislav, Paulovič Milan

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novotný Miloslav, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Panáček František, Vošta Jan, Kulhavý Teofil, Lohniský Jaroslav, Paulovič Milan, Šveřepa Otakar, Sládečková Alena

MPK: C23F 11/00

Značky: dispergačně, meď, její, prostředek, sekvestračním, účinkem, slitiny, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vošta Jan, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Panáček František, Sládečková Alena, Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Šveřepa Otakar

MPK: C23F 11/10

Značky: sekvestračním, účinkem, dispergačním, inhibitor, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Paulovič Milan, Novák Ladislav, Němcová Jitka, Panáček František, Kulhavý Teofil, Sládečková Alena, Špacír Josef, Bartoníček Robert, Šebo Tomáš, Kočica Josef, Malý Klement, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: sekvestračním, inhibičním, účinkem, korozně, prostředek, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Spôsob výroby cyklických nitrózoamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226535

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dimun Milan, Šimkaninová Mária, Paulovič Milan, Švancarová Mária, Zeman Svatopluk, Růžička Jozef

Značky: nitrózoamínov, spôsob, výroby, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cyklických nitrózoamínov všeobecného vzorca kde Rl, R2 reprezentujú - NO alebo spolu zoskupenie nitrolýzou hexametyléntetramínu, aplikovaného vo forme vodného roztoku a/alebo matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, v kyslom prostredí pri pH 1 až 6, spojenou so separáciou, stabilizáciou a/alebo úpravou produktu praním, uskutočnený v prítomnosti tenzidov, vyznačujúci sa tým, že sa používajú biologicky odbúrateľné a/alebo...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229717

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bareš Milan, Paulovič Milan, Krob Václav, Novák Jan, Novák Ladislav, Šmidrkal Jan, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Čmolík Jiří, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 1/83

Značky: prostředek, práškový, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku s vysokou účinností a sypnou hmotností vhodného pro automatické pračky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 10 % hmot. polyglykolamidů obecného vzorce I, ve kterém Rl značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku a n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 % hmot. sodných solí alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku a 1 až 15 % hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229716

Dátum: 01.05.1986

Autori: Novák Jan, Šimůnek Jaroslav, Paulovič Milan, Bareš Milan, Šmidrkal Jan, Novák Ladislav

MPK: C11D 1/831

Značky: prostředek, prací, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 1,0 až 10 hmot. % polyglykolesterů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku, n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 hmot. alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku nebo jejich sodných solí a 1 až 15 hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo alkylsulfátu sodného.

Nízkopeniací prací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulovič Milan, Novák Ladislav, Niepel Viliam, Králik Milan, Petrus Teodor

Značky: nízkopeniací, prostriedok, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkopeniací prací prostriedok, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 10 až 75 % hmot. aspoň jednej zlúčeniny všeobecného vzorca R-O(C2H4O)x(C3H4O)yH a/alebo R-O(C3H6O)y(C2H4O)xH pričom relatívna molekulová hmotnosť hydrofóbnej časti je pod 600 a 25 až 90 % hmot. látky všeobecného vzorca R-O(C2H4O)xH kde R je alkyl a/alebo alkylaryl s počtom atómov uhlíka v alkyle 6 až 18, y predstavuje číslo 1 až 7 a x má hodnotu 1 až 20.

Spôsob čistenia súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221026

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulovič Milan, Smrek Peter, Dudešek Jozef, Hofmanová Helena

Značky: súčiastok, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je postup čistenia súčiastok najčastejšie kovových od nečistôt, predovšetkým od ropných látok, akými sú rôzne druhy olejov používané najmä v strojárskej a hutníckej výrobe. Podstatou vynálezu je použitie určitých tenzidov vo veľmi nízkych koncentráciách vo vodných roztokoch za spolupôsobenia ultrazvuku a/alebo pri turbulentnom prúdení premývacej vody. Postup podľa vynálezu je vysoko účinný pri nízkej spotrebe tenzidov, ktoré...

Prostriedok zaisťujúci ľahkú zmývateľnosť ropných výrobkov zo súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220985

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paulovič Milan, Smrek Peter, Dudešek Jozef

Značky: zaisťujúci, zmývateľnosť, prostriedok, výrobkov, súčiastok, ľahkú, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok zaisťujúci ľahkú zmývateľnosť rovných produktov zo súčiastok studenou vodou a zaisťujúci čistenie zamastených súčiastok jeho vodným roztokem vyznačujúci sa tým, že pozostáva z 1 váhového dielu aspoň jedného neiónového tenzidu všeobecného vzorca X-O (C2H4O)z(C3H6O)yH a/alebo X-O (C3H6O)y(C2H4O)zH kde X je vodík, alkyl alebo alkylaryl s počtom atómov uhlíka v alkyle 8 až 18, z má hodnotu 8 až 20, y predstavuje číslo 5 až 20 a 1 až 3...

Spôsob výroby tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225024

Dátum: 15.02.1986

Autori: Glevitzký Edmund, Macho Vendelín, Čulák Ladislav, Polievka Milan, Macek Vladimír, Kúnovský Jozef, Novák Ladislav, Petrus Teodor, Kubička Rudolf, Paulovič Milan, Kopecký Ivan

Značky: tenzidov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tenzidov polyadíciou alkylénoxidu a/alebo kopolyadíciou alkylénoxidov alebo zmesi alkylénoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka na organické oxyzlúčeniny obsahujúce aktívny vodík vo forme hydroxylových skupín pri teplote 10 až 220° C, spravidla za prítomnosti katalyzátora alebo zmesi katalyzátorov, prípadne ďalšou úpravou produktov polyadície, vyznačujúci sa tým, že olefínoxid alebo zmes olefínoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka sa polyaduje...

Nepenivý prostriedok s dispergačným a sekvestračným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228838

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kúnovský Jozef, Šebo Tomáš, Kulhavý Teofil, Šútor Ľubomír, Špacír Jozef, Paulovič Milan, Novák Ladislav, Bartoníček Robert

MPK: C11D 1/75

Značky: sekvestračným, účinkom, prostriedok, nepenivý, dispergačným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru úpravy vôd, najmä cirkulačných chladiacich vôd v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, hutnom, celulózopapierenskom priemysle a energetike. Rieši zamedzovanie tvorby inkrustov pomocou nepenivého prostriedku s dispergačným a sekvestračným účinkom, ktorý ako aktívnu zložku obsahuje s 3 až 50 molmi etylénoxidu oxyetylovaný alifatický amínoalkohol fosfátovaný na obsah fosforu 1,0 až 15 % hmot .