Pastýr Ján

Sodná sol sulfoalkyllignínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267384

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ebringerová Anna, Pastýr Ján, Telyševa Galina

MPK: C08H 5/02

Značky: spôsob, sulfoalkyllignínu, sodná, přípravy

Text:

...vo vode łgkondenzované deriváty lignínu) sa môže použi ako silnokyslý iónomenič s možnosťou recyklovania.Príprava sotlitcj soli sulĺottlkyllignínu podľa vynálezu má prednosti v tom, že na dosiahnutie požadovaného obsahu sulĺoalkylskupín 10,4 až 100 hmot. sa éteriíikácia nemusí opakovať,doba reakcie u prípravy sulfoetyllignínu je skrátená na 3 hodiny v porovnaní napr. s prípravou metyllignínu s dimetylsulíátom, kde trvá 10 hodín a 5 až...

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych beta-1,3-D-glukánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278562

Dátum: 14.11.1989

Autori: Masler Ladislav, Beneš Luděk, Šandula Jozef, Pastýr Ján, Trnovec Tomáš

MPK: A23L 1/054, A61K 31/715, C08B 37/00...

Značky: spôsob, beta-1,3-d-glukánov, rozpustných, přípravy, mikrobiálnych, sulfoderivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prípravy spočíva v tom, že sa nerozpustný beta-1,3-D-glukán parciálne éterifikuje sulfoalkylačným činidlom v zmesi alkálie a organického rozpúšťadla pri použití molárneho pomeru polysacharid : alkália : sulfoalkylačné činidlo 1 : 1 až 3 : 0,4 až 1 pri teplote 40 až 70 °C počas 1 až 3 h. Ako alkália sa použije hydroxid sodný alebo čpavok a ako sulfoalkylačné činidlo beta-chlóretylsulfonát sodný, vinylsulfonát sodný alebo propánsulton....

Spôsob prípravy polyamidoxímov sieťovaných polysacharidových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263563

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pastýr Ján, Ebringerová Anna

MPK: C13K 13/00

Značky: materiálov, polyamidoxímov, spôsob, sieťovaných, polysacharidových, přípravy

Text:

...i awlkalickom prostredí. Po zachytení kovov nie je potrebné spätné cyklovanie ale kovy sa môžu vyredukovať spaľovaním polysacharidického polyamirloxímu vzhľadom na dostatok a nízku cenu východiskového materiálu.Polyamidoxím sieťovaných, lDFŠŠKOVÝCh polysacharidových materiálov je sch-opný z roztoku pod pH 5 selektivne viazať ťažké kovy z odpadných vôd napr. atómových elektrární, drahých kovov, textilných, tlačiarenských, kožiarskych a iných...

Sposob zníženia horlavosti lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259239

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimkovič Ivan, Košík Štefan, Antal Miroslav, Pastýr Ján, Balog Karol

MPK: B27N 9/00

Značky: materiálov, zníženia, spôsob, lignocelulózových, hořlavostí

Text:

...je 32,8 E obj. kyslíka. Nemodifikované smrekové doštičky majú limitné kyslíkové číslo 23,5 obj. kyslíka. Podla ČSN 73 0862 sa horlavosť zmení z C 2 na C 1, zo stredne horľavého materiálu na tažko horlavý materiál.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že použije 200 ml 30 hmot. vodného roztoku 1,3-bis/3-chlőr-2-hydroxypropyllimidazóliumhydrogénsíranu obsahujúceho 10 hmot....

Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ebringerová Anna Csc, Pastýr Ján

MPK: B23K 9/23

Značky: způsob, svárů, zhotovování, oceli, vysokopevných

Text:

...manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního...

0-Benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254241

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gálová Zdena, Petruš Ladislav, Pastýr Ján, Michalík Ivan

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...0-benzo~yl-O« 3-dimetylamino~~ 2 ~hydroxypropyljcelulóza má tú vlastnosť, že sa môže pripraviť zo sieťovanej míkrokryštalickej celulózy, sietovanej práškovej celulózy o požadovanej velkosti častíc, takže nie je potrebné po reakcii zrážanie a mechanická úprava, mletie a sitovanie.Do trojhrdlej sulfonačnej banky obsahu 5 1 opatrenej miešadlom, chladičom, deliacim lievikom a vyhriev-acím kúpelonr sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje...

0-Benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254240

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pastýr Ján, Michalík Ivan, Antal Miroslav, Gálová Zdena

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...lievikorm a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 g absolútne suchej O-3-trimetylamónium-Z-hydroxypropylcelulózy s obsahom 0,13 hmot. dusíka s výmennou kapacitou 0,15 mmól.g 1 a n je 2-00, esterifikuje sa 256 g čerstvo upredestilovaného benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 C po dobu 180 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 1 chladnej 5 °C destilov-anej vody v digestore. Po premiešaní sa...

0-(3-Amino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252999

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastýr Ján, Antal Miroslav, Petruš Ladislav

MPK: C08B 11/08, C08B 11/145

Značky: 0-(3-amino-2-hydroxypropyl, celulóza, spôsob, přípravy

Text:

...(19841.O~B-amino-z-hydroxypropylcelulóza má vlastnosť, že sa môže pripraviť z mikrokryštaliokej, vläknitej, sférickej celulózy podľa potreby ďalšieho použitia pre kolónovü,tenkovrstvovú chromatografiu a pod, ďaej má tú vlastnosť, že sa dá ďalej modifikovaťnapr. esterifikovať benzoyláciou a potom, použiť na izoláciu trasférových ribonukleových kyselín v kolônovej chromatografiiZmes odsatej sférickej 0-3-chlór-2-hydroxypropyncelulózy 10 g, 20...

0-(3-Dimetylamino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Antal Miroslav, Pastýr Ján, Petruš Ladislav

MPK: C08B 11/145, C08B 11/08

Značky: spôsob, přípravy, 0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl, celulóza

Text:

...O-S-chlór-Z-hydroxypropylcelulóza je ľahko dostupný derivát celulózy L. Petruš, P. Gemeiner Chem. Zvesti 38, 133 1984.0- 3-dimetylamíno-Z-hydroxypropyl j celulóza má vlastnosti slabobázického anexu, môže byť vo forme sférickej, vláknitej,práškovej, mikrokryštalickej čo zaručuje potrebné fyzikálne-mechanické vlastnosti pre použitie napr. prietok, napúčací objem reaktivitu a podobne.Zmes odsatej sférickej...

0-Benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250562

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gálová Zdena, Michalík Ivan, Antal Miroslav, Pastýr Ján

MPK: C08B 3/14

Značky: přípravy, spôsob, 0-benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...deliacim lievikom a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 gramov. absolútne suchej O-S-dietylamíno-Z-hydroxypropyncelulózy s obsahom 1 9/0 hmot. dusíka a n je 200 a esterifikuje sa 256 gramov čerstvo predestilovanéłro benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 °C po dobu 90 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 l chladnej destilovnanej vody v» digestore. Po premiešaní sa odsaje na sklenej Írite S-lj....