Pástor Oliver

Zariadenie na uchopovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266964

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kmeťo Vladimír, Pástor Oliver, Antala Lubomír, Miča Martin

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, paliet, uchopovanie

Text:

...protiľahlých stenách uchopovanej palety, pričom každý z výstupkov je na svojom povrchu opatrený strediacim čapom, priemerovo licujúoim s príslušným otvorom vytvoreným na telese palety vo vzdialenosti odpovedajúcej mikroposunu rámu vzhľadom k paleta.Výhody uchopovacieho zariadenia podľa vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,v spoľahlivej prevádzke a v nízkych zriadovacich nákladoch v porovnani s dosiaľ známymi konštrukciami. Na...

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Antala Lubomír, Pástor Oliver, Miča Martin, Poláček Jozef, Šimo Jozef

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, univerzálne, manipulátora

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265542

Dátum: 13.10.1989

Autori: Miča Martin, Antala Lubomír, Pástor Oliver

MPK: F16H 25/08

Značky: maticový, bezpečnostný, komplet, pohybových, vertikálnych, skrutiek

Text:

...zariadenie podľa vynálezu, kde je bezpečnostný maticový komplet zobrazený v reze, pričom rovina rezu prechádza osou pohybovej skrutky a čapu kolmo na pôdorysnú rovinu.Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek pozostáva z klietky E, v ktorej je uložená matice ll s vedením lg uzatvorená v klietke 13 vekom L 5 Klietka lg je ukončená čepom 14, pomocou ktorého je otočne uložená v pohybovej konzole l 7. Čap 14 má na svojom...

Zápäsťová jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 259245

Dátum: 17.10.1988

Autori: Miča Martin, Pástor Oliver, Antala Lubomír, Poláček Jozef, Kmeťo Vladimír

MPK: B65J 9/00, B65J 15/00

Značky: manipulátora, zápäsťová, jednotka

Text:

...kolesa 3 zasahuje sekundárne koleso 5 neotočne uložené spolu s vsčkou 1 na otočnom vretene §. Vačka 1 má na svojom čele výstredne umiestnený palec g s po časti obvodu má vytvorené zaoblenie lg, ktorým zasahuje do vybrsnia lg maltézskeho kríža g uloženého neotočne na výstupnom hrisdeli §. Na koncovej časti vretens Q je umiestnená clonka lg bezkontaktněho snímača ll nastaveného tak, aby snímačAll vyslal impulzy blokovanie pohonu počas...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Antala Lubomír, Pástor Oliver, Šimo Jozef, Poláček Jozef, Šamko Vladimír, Minárik Milan, Miča Martin

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátorové, elektrické, chápadlo

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Obtok průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pástor Oliver, Miklánek Ján, Czajlík Mikuláš, Chrastina Pavol

MPK: G05D 7/00, G01F 5/00

Značky: nastaviteľnou, ztrátou, tlakovou, obtok, průtokoměru

Text:

...provedení obtoku průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou, u něhož jsou použity dvě souose vložky. Na obr. 2 je nakreslen příčný řez.Válcove těleso 1 je na části vnějšího povrchu opatřeno závitem pro montáž do průtokoměru. Do válcového otvoru válcového tělesa 1 a současně vzájemné do sebe jsou souose těsně zasunuty dvě válcové vložky 2. Na vnějších plochách vložek 2 jsou vytvořeny podélné drážky jednostranné uzavřené střídavě k výstupu...

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Husárik Rudolf, Pástor Oliver, Tmé Miroslav, Kunovský Jioí

MPK: C10M 161/00

Značky: velkou, mazacieho, prilnavosťou, mazací, kovom, filmu

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Způsob přípravy oktafluor-1, 3-cyklohexadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241840

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pástor Oliver, Istenik Peter, Oddejovie Anton, Chrastina Pavol

MPK: C07C 23/02, C07C 23/10

Značky: oktafluor-1, způsob, přípravy, 3-cyklohexadienu

Text:

...podle vynálezu oproti dosavsudním způeobům je soad-nější dostuplnost výohozíno olktafluor-l,iä-hexetrienu, jednoznačný rprůlběh a vysoký lvýtěžek termioké cyklizační realkice, menší nároky na technické zařízení a speciální chemikálie, možnost provádění reakce laik v laboratorním, tak průmyslovém měřítku.Výchozí dktatl-uuor-1,3,5-hexatrien llze vý.hvodně zísvkávalt podle lpůvodníoh postupů ~z komerčne dostupmeno...

Uzavretý článkový nosič prívodov energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250001

Dátum: 15.04.1987

Autori: Antala Lubomír, Pástor Oliver, Šimo Jozef, Stanik Stefan, Miča Martin

MPK: F16G 13/16

Značky: energií, nosič, uzavretý, článkový, prívodov

Text:

...podobne. stredové články 7 sú vytvorené hornou stenou 1, dolnou stenou 2 a dvoma bočnými stenami 3. Bočné steny 3 sú vytvorené z vystupujúcej časti 9 a zahĺbenej časti 5. vystupujúca časť 9 bočnej steny 3 stredového článku 7 je zakončená polkruhovým zaoblením 4, zatial čo zahĺhená časť 5 bočnýlch stien je zakončená priamtkami z ktorýclh jedna je pokračovaním hrany B medzi b-očnými stenami 3 a hornou stenou 1. Horná stena 1 a dolná stena 2 na...

Ustavovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221695

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrík Ladislav, Pástor Oliver

Značky: ustavovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost směrového a výškového ustavování drah dopravních mechanismů, například dráhy manipulačních vozíků, vedení regálových zakladačů a zároveň zvýšení životnosti zařízení, jakož i snížení hlučnosti a poruchovosti pohybového mechanismu. Řešení spočívá v použití pevně uložené základové desky a držáku nad touto základovou deskou, mezi nimiž jsou uloženy posuvné klíny vzájemně stavitelné ustavujícími šrouby. Mezi klíny a základovou...

Zariadenie na pohon vidlíc dopravných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221166

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Pástor Oliver

Značky: zariadenie, zariadení, pohon, dopravných, vidlíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom predmetu vynálezu je zlepšenie pohonu vidlíc dopravných zariadení a zároveň predĺženie životnosti zariadenia i zníženie poruchovosti. Uvedeného účelu sa dosahuje vzájomným prepojením hnacej, riadiacej jednotky a prevodov. Spojenie medzi jednotkou hnacou a riadiacou zabezpečuje pružné prevodové ústrojenstvo. Predmet vynálezu sa s úspechom môže využívať u dopravných zariadení, zdvíhacích mechanizmov. Princíp pohonu by sa s úspechom mohol...