Paskind Michael

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Venturini Amy, Sakorafas Paul, Du Fou Sarah, Labkovsky Boris, Widom Angela, Kaymakcalan Zehra, Salfeld Jochen, Smith Stephen, Holtet Thor Las, Myles Angela, Friedrich Stuart, Carmen Sara, Elvin John, Paskind Michael, Warne Nicholas, Derbyshire Elaine, Duncan Alexander, Veldman Geertruida, Banerjee Subhashis, Roguska Michael, Tracey Daniel, White Michael

MPK: C07K 16/00, A61P 43/00, A61K 39/395...

Značky: il-12, viažuca, vektor, buňka, obsahom, kódujú, farmaceutická, ktorý, kompozícia, ľudská, spôsoby, protilátka, izolovaná, hostiteľská, nukleová, kyselina, rekombinantný, ĺudský, produkcie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...