Pašek Josef

Spôsob výroby alifatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285700

Dátum: 30.05.2007

Autori: Kozma Július, Dlouhý Ivan, Sandtner Stanislav, Koubek Josef, Škubla Pavol, Pašek Josef

MPK: C07C 209/00

Značky: výroby, amínov, spôsob, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické amíny sa získavajú kontinuálnou adíciou amoniaku na alkény v plynnej fáze v prítomnosti heterogénneho alebo homogénneho katalyzátora pri tlaku 2 až 8 MPa. Syntézny systém pozostáva z dvoch vzájomne prepojených a podmienených sekcií a deflegmátora, pričom v prvej, separačnej sekcii vybavenej vostavbou na zväčšenie povrchu medzifázového kontaktu plynu a kvapaliny sa z reakčnej zmesi oddeľuje koncentrát amínu od zmesi alkénov a...

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Gabarík Milan, Pašek Josef, Volf Jiří, Dudek Ivan, Jaroš Alois

MPK: C07C 45/62, C07C 29/80, C07C 29/19...

Značky: delenia, rektifikáciou, metylizobutylkarbinolu, metylizobutylketónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob izolácie 1-pentanolu z alkoholovej frakcie vznikajúcej pri výrobe cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280312

Dátum: 08.03.1995

Autori: Hrabčák Ján, Marha Karel, Pašek Josef

MPK: C07C 27/28, B01D 3/10, C07C 31/125...

Značky: izolácie, 1-pentanolu, spôsob, výrobe, frakcie, cyklohexanonu, alkoholovej, vznikajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je kombináciou vákuovej rektifikácie pôvodnej alebo hydrogenačne rafinovanej alkoholovej frakcie a atmosférickej rektifikácie. 1-Pentanol je možné izolovať vsádzkovým spôsobom na jednej kolóne alebo kontinuálne na sérii najmenej dvoch kolón.

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Škrada Dušan, Kukučka Ľubomír, Pašek Josef, Mrázová Cecylia, Volf Jiří, Jaroš Alois

MPK: C07C 209/26, C07C 211/51, B01J 23/72...

Značky: výroby, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pašek Josef, Volf Jiří, Jaroš Alois

MPK: B01D 3/00, C07C 49/04

Značky: n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, spôsob, metylizobutylketónu, výrobe, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Mundl Zdenek, Jaroš Alois, Kořen Ján, Horák Jaroslav, Augustín Dominik, Doležel Pavel, Marhefka Ján, Kukučka Ľubomír, Gabarík Milan, Pašek Josef, Švoňava Marián

MPK: C01C 1/00, C07C 211/55, C01C 1/12...

Značky: difenylaminu, amoniaku, výroby, spôsob, odpadajúceho, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob výroby alkylarylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278291

Dátum: 14.10.1992

Autori: Dudek Ivan, Volf Jiří, Mlynár Jaromír, Šebeň Štefan, Pašek Josef

MPK: C07C 209/26, C07C 211/48

Značky: výroby, alkylarylamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes východiskových látok sa pred redukčnou alkyláciou aromatických amínov najskôr podrobí pôsobeniu kyslého heterogénneho katalyzátora, a až potom sa hydrogenuje. To má za následok zvýšenie rýchlosti redukčnej alkylácie a zníženie rýchlosti hydrogenácie ketónu. Výsledkom je zvýšenie selektivity.

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Volf Jiří, Grüner Alexander, Doležel Pavel, Pašek Josef, Mlynár Jaromír

MPK: C07C 211/48, B01J 23/72, C07C 209/26...

Značky: redukčnej, ketónmi, alkylácie, zvýšenia, alifatickými, selektivity, spôsob, amínov, katalytickej, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 37/18...

Značky: způsob, katalyzátoru, hydrogenačního, redukce, kobaltového

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob získávání N-alkylmorfolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261048

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pašek Josef, Mrázová Cecylia

MPK: C07D 295/02

Značky: získavání, způsob, n-alkylmorfolinů

Text:

...vody je možno uskutečnit kontinuálně nebo diskontinuálně. Při kontinuálním uspořádání jsou třeba dvě kolony, přičemž se na první koloně oddělí velmi těkavé eàtky vroucí pod udanou spodní mezi teploty varu a na druhé koloně se získa koncentrátN-alkylmorfolinů. každá z kolon musí mít účinnost nejméně 20 teoretických pater, jinakse nedosáhne vysoký výtěžek N-alkylmorfolinů nebo dostatečná Čistota produktů. Při vsádkové rektifikaci odpadní vody...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Škrada Dušan, Gabarík Milan, Wenchich Štefan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Jaroš Alois

MPK: C07C 87/54

Značky: 4-aminodifenylaminu, 4-nitrózodifenylamínu, metylalkoholu, regenerácie, spôsob, výrobe, odpadových

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvořák Bohumír, Rozinek Radovan, Neuwirth Ivo, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Pavlas Pavel

MPK: B01J 23/72

Značky: zapojeném, způsob, adiabatickém, odvodem, reaktorem, využití, katalyzátoru, sérií, tepla, reaktoru, dokonalejšího

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kondelík Petr, Pašek Josef, Dohnal Vladimír, Mrázová Cecylia, Volf Jiří

MPK: C07D 295/02

Značky: morfolinové, vodné, směsi, aminace, frakce, izolace, hydrogenační, reakční, diethylenglykolu, morfolínu, způsob

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: hydrogenační, aminace, diethylenglykolu, reakční, morfolínu, výměny, směsi, vodné, tepla, morfolinové, způsob, izolaci, frakce

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Orlík Ivo, Jaroš Alois, Halomi Milan, Dudek Ivan, Pašek Josef, Gabarík Milan, Doležel Pavel

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, vysokou, spracovatelskou, spôsob, bezpečnosťou, přípravy

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pexidr Václav, Pašek Josef, Kondelík Petr, Králík Petr, Židek Rudolf

MPK: C07C 49/04

Značky: oddělování, methylisobutylketonu, lehkých, podílu, acetónu, výroby, způsob, reakční, směsi

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Pavel, Uhlár Ján, Pexidr Václav, Waradzin Walter, Pašek Josef, Mašek Ján, Volf Jiří, Mlynár Jaromír, Mosný Ivan

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: výroby, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, kontinuální, způsob

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Komora Ladislav, Pašek Josef, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Juhás Stanislav, Telecký 1udovít

MPK: C08L 61/24

Značky: tepelnoizolačných, obkladov, odlievacia, výrobe, hmota

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pašek Josef, Waradzin Walter, Bicek Dušan, Mosný Ivan, Wenchich Štefan, Jaroš Alois, Doležel Pavel

MPK: C07C 111/00

Značky: 4-nitrosodifenylaminu, přesmykem, výroby, n-nitrosododifenylaminu, kontinuální, způsob

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pašek Josef, Doležel Pavel, Halomi Milan, Jaroš Alois, Bicek Dušan, Petrisko Miroslav, Škrada Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: n-nitrosodifenylaminu, způsob, kontinuální, výroby

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Círová Alena, Pavlas Pavel, Rosenthal Jakub

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: katalytické, způsob, cyklohexylamin, selektivity, procesu, hydrogenace, zvýšení, anilinu

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242525

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uhlár Ján, Pašek Josef

MPK: D02J 13/00

Značky: zvlákňovacie, viskóznych, rozvodné, kvapalín, zvlákňovanie, zariadenie

Text:

...hubice»vé bloky zo spodu a na obr. za, Zb je znázornené zvlákñovacie zariadenie, do ktorého sa ukladajú. hubicové bloky z hora.Na obr. la je vo zvislom priečnom reze znázornená štvormiestne rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín vo dvojprúde a na obr. 1 b je v bokoryse znázornený pozdĺžny rez toho istého zvlákňovacieho zariadenia, ktoré pozostáva z rozvodného bloku lll a vymenitelných čerpadlových blokov 20,...

Pneumatické ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242224

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: B60R 21/04

Značky: pneumatické, ochranné, zariadenie

Text:

...spolujazdca. Pri čelnom alebo mierne šik mom náraze vozidla na prekážku narazí chránená osoba na rám, spojujúci zadné stenywrakov z ktorých začne otvormi v ich vnútorných stenách unikat vzduch. Vzniklou reakciou a vnútorným pretlakom sa vaky oblúkovite prehnú - horný nahor, dolný nadol - náraz tela sa rozloží na väčšiu plochu a brzdením prúdu vzduchu uvedenými otvormi utlmí.Zariadenie podľa vynálezu poskytuje spolujazdcovi účinnú ochranu aj...

Zariadenie pre vákuovú rektifikáciu so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242164

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Bohumar, Pašek Josef

MPK: B01D 3/10

Značky: filmom, rektifikáciu, stieraným, zariadenie, vákuovú

Text:

...odparovača 3 a odparnej ploche dolného odparovača 4 sú v pravidelných intervaloch umiestnené steracie prstence 8. Stierací prstenec 8, ktorý je umiestnený proti vnútornému kondenzátoru 6, je vybavený zo strany kontaktu s vnútorným kondenzátorom manžetou 9 z PTFE teilonl Každý stlerací prstenec 8 je opatrený niekoľkými odvádzacími žlabmí 10 so sklonom 10 až 30 stupňov smerom k odparnej ploche horného odpar-ovača 3, alebo dolného odparovača 4....

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlas Pavel, Smutný Eduard, Pašek Josef, Karnovský Miloš, Bancío Karel, Blažek Jan, Grapl Jioí, Stloukal Petr

MPK: C08L 25/04, C08J 3/20, C08L 51/04...

Značky: směs, termoplastů, bázi

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Zariadenie na modelovanie zaťažujúcich účinkov pohybujúceho sa kolesa po žeriavovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: 240319

Dátum: 15.06.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: G01M 1/00

Značky: zariadenie, účinkov, zaťažujúcich, pohybujúceho, žeriavovej, modelovanie, dráhe, kolesa

Text:

...zaťaženie. Po uvedení do. stroja zatažovacla sila môže byť buď konnika v mieste styku s hornou podkolajnieo-~štantná alebo premenlivá pulzujúc-a).Zvlášť vhodne bude skúšky vykonávať v skúšobných strojoch so servohydraulickým systémom riadeným clektronickýmiprvkami,ktoré umožňujú i stochastický priebeh zaťaženia. Pritom je možná rôzna kombinácia počtu zdvih-ov, resp. prejazdov kolesa cez sledovaný prierez skúšobného nosnika ako aj...

Způsob výroby N-alkyl a N,N´-dialkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pašek Josef, Rozehnal Jiří, Dlouhý Jiří, Pavlas Jiří, Volf Jiří

MPK: C07C 87/62

Značky: výroby, n-alkyl, n,n´-dialkylaminů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace příslušných aromatických aminů primárními a sekundárními alkoholy v kapalné fázi při 150 až 250 °C s měďným katalyzátorem na nosiči při parciálním tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa a molárním poměru alkohol : aminoskupina 0,5 : 1 až 5 : 1. Uvedené produkty slouží k výrobě barviv, pesticidů, stabilizátoru střelného prachu a stabilizátorů pryže.

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Komora Ladislav, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Pašek Josef, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/02

Značky: spôsob, dehydrogenáciou, metanolu, výroby, formaldehydu, oxidačnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Grapl Jiří, Marek Jaroslav, Pašek Josef, Rozinek Radek

MPK: C07C 87/36

Značky: způsob, výroby, cyklohexylaminu

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...

Způsob výroby methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Kožuch Jiří, Pexidr Václav

MPK: C07C 49/04

Značky: výroby, způsob, methylisobutylketonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby methylisobutylketonu z acetonu a vodíku v kapalné fázi na pevném loži katalyzátoru Pd/iontoměnič, jehož podstata spočívá v tom, že se vodík a aceton o molárním poměru 0,03 až 0,15 přivádí do reaktoru spodem za tlaku 2 až 5 MPa s teplotou 80 až 130 °C, reakce se uskutečňuje za adiabatických podmínek, při konversi 8 až 15 % acetonu. Tato získaná reakční směs s výhodou expanduje adiabaticky do destilační kolony pro...

Způsob výroby morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235886

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: způsob, morfolínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby morfolinu z diethylenglykolu a amoniaku za přítomnosti vodíku v plynné fázi na hydrogenačních katalyzátorech při teplotě 160 až 250 °C a tlaku 0,1 až 0,3 MPa spočívá v tom, že se reakční směs, opouštějící reaktor ochlazuje výměnou tepla s reaktanty vstupujícími do aminace a zavádí se do střední části destilační kolony, v jejíž ochuzování části se zbaví amoniaku a kapalná fáze se odvádí k dalšímu zpracování na morfolin, plynná směs...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Neuvirt Ivo, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/74, C07C 85/24

Značky: katalyzátoru, hydrogeneračního, způsob, kobaltového, stabilizace, aktivovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...

Způsob zpracování reakční směsi při výrobě methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234604

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pexidr Václav, Pašek Josef, Hájek Jaroslav, Židek Rudolf

MPK: C07C 49/04

Značky: methylisobutylketonu, reakční, směsi, zpracování, výrobe, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi kontinuálně oddestiluje aceton a popřípadě isopropylalkohol na koncentraci maximálně 10 % obou látek dohromady, zbytek se rozdělí na organickou a vodnou fázi, vodná fáze se podrobí kontinuální rektifikaci, přičemž se páry z hlavy kolony zavádějí bez kondenzace do spodní části kolony na oddestilování acetonu, resp. isopropylalkoholu a organická fáze se zpracuje na methylisobutylketon...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Pašek Josef, Jarkovský Lubor

MPK: B01J 23/72, C07C 85/08

Značky: ketony, zvyšování, reduktívní, alkylaci, katalyzátoru, aminu, používaných, měděných, aromatických, selektivity, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.