Paschetta Valentina

Samosterilizačné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14348

Dátum: 29.06.2006

Autori: Fantetti Lia, Paschetta Valentina, Chiti Giacomo, Cocchi Annalisa, Roncucci Gabrio, Dei Donata, Alongi Carmela

MPK: A61K 47/48

Značky: výrobky, samosterilizačné

Text:

...aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupina zahŕňajúca aspoň jeden kvartérny amóníový substituent, a ak sú R,R., R 2 a R 3 skupiny zahíňajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartćmy amóníový substituent, alebo ak sú R a R 3 skupiny zaluñajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartémy amóníový substituent a R a R 3 sú H, tak uvedené...

Spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvartérnu amónovú skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6651

Dátum: 04.05.2006

Autori: Paschetta Valentina, Chiti Giacomo, Roncucci Gabrio, Nistri Daniele, Velders Aldo Hendrikus, Dei Donata, Demartis Salvatore

MPK: C07D 487/00

Značky: derivátov, spôsob, ftalokyanínových, obsahujúcich, amónovú, chloridov, přípravy, kvartérnu, najmenej, skupinu, jednu

Text:

...3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden aminosubstituent zodpovedajúci prlslušne k R, R 1, R 3 a M keď R. R 1. R 2 a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, pričom sú rovnaké ako R, R 1,R 2, R 3 vo všetkých iných prípadoch pod podmienkou, že najmenej jeden z R, R 1, R 3 a R 3 je skupina,ktorá obsahuje najmenej jeden aminosubstituent a polohy obsadené s R, RH, R 2, R 2. sú rovnaké, ako je špecifikované...

Mezo-substituované porfyríny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3510

Dátum: 21.10.2003

Autori: Fantetti Lia, Paschetta Valentina, Nistri Daniele, Dei Donata, Roncucci Gabrio, Cocchi Annalisa, Giuntini Francesca, Chiti Giacomo

MPK: A61K 31/409, A61K 49/00, A61P 31/00...

Značky: porfyríny, mezo-substituované

Text:

...lézií pokožky a slizníc. Zvláštny význam má možnosť modulovať aktivitu týchto produktov pomocou ovplyvnenia vlnovej dĺžky žiarenia použitého na aktiváciu. Skutočne je všeobecne známe, že porfyriny sú schopné absorbovať svetlo V červenej oblasti a v modrej oblasti viditeľného spektra v rôznom rozsahu. Kombinácia svetelného zdroja zisteného pre tieto účely a diferenčnej absorpcie porfyrínmi umožňuje unikátnu možnosť presne...

Separácia regioizomérov kovových ftalokyanínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2640

Dátum: 28.10.2002

Autori: Dei Donata, Paschetta Valentina, Chiti Giacomo, Roncucci Gabrio, Possenti Marco, Giuntini Francesca, De Filippis Maria Paola, Sarri Paolo

MPK: A61P 35/00, A61K 49/00, A61K 31/40...

Značky: kovových, separácia, ftalokyanínov, regioizomérov

Text:

...najmä so Zn(II) aminosubstituovanými ttalokyanínmi.Napriek prítomnosti zinku a aminoskupín v perifémych polohách ftalokyanínovej kostry, čo zvyčajne spôsobuje Ľivažné chvostové efekty vchromatograñckom správaní, spôsob podľa vynálezu sa ukázal byť účinný na separáciu iłalokyanínov vzorca (I), aj na štandardných stacionámych fázach.Prihlasovateľ navyše zistil, že je možné determinovať elučné poradie, ateda získať aj stereoziméme zmesi...