Parkan Petr

Řídicí obvod měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 277119

Dátum: 15.04.1992

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: měniče, řídící, obvod

Rezonanční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275921

Dátum: 18.03.1992

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/04

Značky: měnič, rezonanční

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s proudově závislým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269843

Dátum: 14.05.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: proudové, regulovaný, napájecí, impulsně, závislým, řízením, zdroj

Text:

...vývod je spojen s druhým silovým výstupom §g měniče Q a s druhým vývodem lg zdroje 1 referenčního napětí. Jeho první vývod ll je spojen s druhým vstupom gg zesilovače g odchylky. Jeho Výstup g je spojen s prvním vstupem 31 komparátoru 3. Jeho výstup jj je spojen s nulovaoím vstupom il klopnéhc obvodu 5. Jeho nastavovací vstup gg je spojen s výstupom 21 generátoru Ž impulsů. Výstup 5 klopného obvodu 3 je spojen s řídicím vstupem §§ měniče §....

Měnič s tranzistory MOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 268054

Dátum: 14.03.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02H 3/00

Značky: měnič, tranzistory

Text:

...gg NPN. Jeho emitor je spojen se zemí. Jeho kolektor je spojen 5 katodou třetí oddělovací diody gg e s katodou čtvrté oddělovací diody 35. Výstup Z generátoru Z impulsů je spojen se vstupem gł bistabilního klopného obvodu §. Jeho zemní vývod gg je spojen se zemí. Zemní vývod za generátoru Z-impulsů a záporný vývod ggg napájecího zdroje 3 jsou spojeny se zemí. Katoda druhé napájecí diody łg je spojene 3 prvním vývodem kondenzátoru lz, s...

Řídicí obvod blokujícího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265160

Dátum: 13.10.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/10

Značky: měniče, řídící, blokujícího, obvod

Text:

...lg. Takto získané napětí je přes sčítací diodu § 23 časovacího obvodu § zavedeno na šestý vývod łgg integrovaného obvodu ł. V okamžiku, kdy toto napětí překročí jeho vnitřní komparační úroveň, je ukončeno buzení tranzistoru lg NPN. To znamená, že k ukončení buzení dojde vždy při dosažení určité nastavené hodnoty spínaoího proudu tranzistoru lg NPN. Tím je zároveň zajištěnai proudová ochrana tranzistoru lg NPN, například při zkratu na výstupu...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263420

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/04

Značky: obvod, spínací

Text:

...transformátoru §. Jeho začátek je spojen s bázíNPN. Konec primárního vinutí Ži snímacího- 3 transformátoru 2 je spojen s emitorem ovládacího tranzistoru 7.Jeho kolektor je spojen se záporným výstupom gg napájecího zdroje g. Báze ovládacího tranzistoru Z je-spojena s výstupem §j gene rátoru 6 impulsů.Funkce spĺnacího obvodu podle vynálezu je následující. Spínacítranzistor 4 NPN je vysokonapěřový bipolární tranzistor se závěr ným napětím...

Budicí obvod bipolárního tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263214

Dátum: 11.04.1989

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: tranzistorů, budicí, bipolárního, obvod

Text:

...na prvním vývodu 1 ovládacího obvodu 1 dojde přes rozběhový obvod § k počátečnímu vybuzení tranzistoru § NPN. Rozběhový obvod Q obsahuje například paralelní kombinaci odporu a kondenzátoru. Tranzistor Q NPN se otevře a jeho kolektorem začne protékat proud z napájecího zdroje 2 přes zátěž 1. Tento proud je snímán enímacím vinutím 21 proudového transformátoru 2. Na jeho budicím vinutí Ž se vytvoří takové napětí, ktoré způsobí tok budíoího...

Budicí obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261578

Dátum: 10.02.1989

Autori: . Teršl Vladimír, Švarc Zdeněk, Parkan Petr, Paták Zdeněk, Hrach Jiří, Kapoun Pavel, Novák Lubomír, Nesvadba Josef, Procházka Karel

MPK: H03K 17/00

Značky: budicí, obvod

Text:

...anoda je spojenattat proud přes desaturační vinutí Žg proudového transformátoru 3.s anodon budicí diody §.Začátek deaaturačního vinutí äg proudovéhotraneformátoru 2 je spojen s anodou desaturační diody g.Funkce budicího obvodu podle vynálezu je následujícítovládaoí obvod 1 vytváří řídicí impuley vhodné amplitudy a polarity pro ovládání tranzistoru § NPN.Ý okamžiku příchodu náběžné hrany kladného impulsu na prvním vývodu 11 ovládacího obvodu 1...

Převodník napětí/šířka impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03M 1/12

Značky: impulsů, převodník

Text:

...frekvenci výstupních impulsú převodníku. V okamžiku příchodu náběžné hrany impulsu na hodinový vstup gł klopného obvodu g dojde na jeho přímém výstupu gg k překlopení do úrovně logické jedničky. V tom okamžiku se začne přes první časovací odpor 1 nabíjet první časovací kondenzátor 5. Zároveň se přes druhý časovací odpor 5 nabijí i druhý časovací kondenzátor É.Pokud je napětí na vstupu łgl převodníku napětí/šířka impulsü nízká, je přes...

Měnič s řídicím a ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254736

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/00

Značky: řídicím, obvodem, ochranným, měnič

Text:

...oddělovací diody lg je přes druhý pracovní odpor łä spojena s anodou druhé Zenerovy diody gg, 5 prvním vývodem čtvrtého pracovního odporu lg a 5 emitorem tranzistoru lg PNP, jehož kolektor je spojen s prvním vývodem třetího pracovního odporu lg a s ancdou třetí sčítaoí diody ll. Katoda druhé Zenerovy diody 39 je spojena s katodou třetí Zenerovy diody gl, jejíž anoda je spojene s kladným výstupem łgg měniče l a s prvním vývodem třetího...

Zařízení k samočinnému zavlhčování směsi v kolovém mlýně na mokré mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247421

Dátum: 15.10.1987

Autori: Parkan Petr, Neischl Jaroslav, Patak Zdenik, Žatecký Jan

MPK: B02C 23/00

Značky: mlýně, mokré, zařízení, mletí, směsi, kolovém, samočinnému, zavlhčování

Text:

...úspory zastavěného prostoru vzhledem k tomu,že zařízení nezabírá žádnou plochu, protože je možno je zabudovat do stávajícího zařízení bez větších nároku na montážní práoe Zařízení je také podstatné jednodušší a výrohně dostupnější.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Na obr. 1 je schematícky znázorněno zařízení podle vynálezu.Kolový mlýn l na mokre mletí, který má ve své horní části...

Lapovací paleta k lapování čel válečků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243320

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novotný Karel, Parkan Petr, Patak Zdenik

MPK: B24B 37/04, B24B 7/16

Značky: lapování, válečků, paleta, lapovací, ložisek

Text:

...i nežádoucí pracovní postoj při plnění palet ve stroji.Lapovací paleta podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je sestava lapovací palety, na obr. 2 a 3 jsou kotouče lapovací palety v řezu a na obr. 4 a 5 jsou schematlcky znázorněny pracovní a plnicí-přepravní polohy lapovací palety.Lapovací paleta l podle vynálezu se skládá z kotoučůł a 3, které jsou zcentrovány pomocí středicího otvoru A. Lze je navzájem proti sobě...

Obvod pro měření časových údajů impulsních průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230993

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, impulsních, časových, údajů, obvod, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření časových údajů impulsního průběhů. Obsahuje multiplexory, logické a klopné obvody a čítače, které jsou řízeny mikropočítačem. Obvod podle vynálezu zajišťuje časová měření impulsních průběhů v různých bodech měřeného objektu, přicházejicích nesynchronně s požadovaným okamžikem měření, přičemž je možno volit mikropočítačem vyhodnocení šířky impulsů, jejich mezery nebo opakovací periody pro zvolený rozsah měření.

Nastavitelná zátěž pro testování napájecích zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230992

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: zátěž, testování, nastaviteľná, napájecích, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastavitelné zátěže vhodné pro testování a měření napájecích zdrojů. Obvod, podle vynálezu je realizován řízeným zdrojem konstantního proudu ovládaným číslicově ze zdroje řídicích signálů, kde hodnota jednotlivých vah zatěžovacích proudů je určena nastavením zadávací jednotky. Nastavení zatěžovacího proudu je nezávislé na velikosti výstupního napětí testovaného zdroje. Zadání velikosti zatěžovacího proudu a jeho měření je...

Zapojení pro měření příkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230991

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, příkonu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které umožňuje měřit hodnotu činného příkonu síťových spotřebičů i při nesinusovém průběhu napětí nebo proudu. K měření příkonu je použito vzorkovací jednotky, jejíž činnost je řízena mikropočítačem. Zapojení umožňuje měřit efektivní hodnotu napětí a proudu a hodnotu činného příkonu, a to i v obvodech s nelineárním spotřebičem pro obecné nesinusové průběhy proudu a napětí. Výsledky měření jsou v číslicové formě....

Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230990

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: zdrojů, částí, jejich, napájecích, tester, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka realizace automatického testovacího zařízení pro kontrolu a měření napájecích zdrojů a jejich částí. Cinnost testeru je řízena mikropočítačem. Tester provádí nastavení pracovních podmínek a měření v požadovaných bodech testovaného objektu. Naměřené hodnoty jsou srovnávány se zadanými tolerančními mezemi. Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí umožňuje provádět kontrolu napájecich zdrojů, oživování jejich částí a...

Adaptér pro testování desky elektroniky napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230989

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: testování, desky, napájecího, elektroniky, zdroje, adaptér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adaptéru pro testování desky elektroniky napájecího zdroje. Napěťové hladiny testovaných desek elektroniky napájecích zdrojů jsou normalizovány použitím zesilovače s přepínatelným ziskem. To umožňuje provádět měření a testování těchto desek na jediném přípravku, nezávisle na napěťové hladině. Pro všechny desky platí stejné nastavení a stejné toleranční meze. Adaptér je vhodný pro testování desek elektroniky napájecích zdrojů,...

Impulsní stabilizátor napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248524

Dátum: 12.02.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/315

Značky: napětí, stabilizátor, impulsní

Text:

...němž248 524 záporný vývod 191 napájecího zdroje 1 je spojen s druhým vývodem Zg spínače 1 a e druhým vstupem ggg dvojčinného měniče g.Jeho první vatup § 91 je epojen 5 kladným vývodem 19 g napájecího zdroje 1,8 katodou rekuperační diodyg,s prvním vývodem kondenzátoru 19,5 prvním vývodem zátěže 11,3 druhým vstupem igg zpětnovazebního obvodu lg a s katodou ochranné diody §.Její anoda je spojena 5 prvním vývodem Z 1 spínače 1,3 katodou první...

Zapojení pro vytvoření synchronizačních impulsů vícehladinového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233797

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: vícehladinového, synchronizačních, zapojení, impulsů, zdroje, vytvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká realizace vícehladinového napájecího zdroje s impulsní regulací. Zapojení umožňuje vytvořit vhodné synchronizační impulsy pro buzení regulačních tyristorů vedlejších hladin vícehladinového zdroje, u kterého je k stabilizaci hlavní hladiny použito integrovaného obvodu B260D. Synchronizační impulsy jsou vytvořeny s předstihem proti výkonovým impulsům měniče, což umožňuje eliminovat dobu zapnutí regulačních tyristorů vedlejších...

Budicí obvod tranzistoru MOS s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233796

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: obvod, galvanickým, oddělením, budicí, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká budicího obvodu tranzistorů typu MOS pracujících ve spínacím režimu. Budicí obvod zajišťuje galvanicky oddělené rychlé nabití a vybití vstupní kapacity tranzistoru MOS, čímž je dosaženo jeho rychlého sepnutí i rozepnutí. K tomu je použito transformátoru budiče a vybíjecího tranzistoru. Budicí obvod podle vynálezu je možno použít k ovládání tranzistorů MOS při požadavku na galvanické oddělení, například u impulsně regulovaných...

Tranzistorový spínač s ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233795

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: ochranným, tranzistorový, spínač, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tranzistorového spínače s ochranným obvodem. Ochranný obvod zajišťuje při buzení tranzistorového spínače z logického obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem, že při náběhu napájecího napětí nedojde k sepnutí tranzistoru. Činnost spínače je uvolněna pomocí Zenerovy diody teprve po dosažení hodnoty napětí, při kterém je již zajištěna bezchybná funkce všech obvodů. Tranzistorový spínač podle vynálezu je možno použít například při...

Vícehladinový napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233794

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: napájecí, vícehladinový, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká realizace vícehladinového napájecího zdroje. Obvod podle vynálezu umožňuje elimitovat dobu zapnutí tyristorů použitých pro regulaci vedlejších hladin vícehladinového napájecího zdroje s impulsní regulací. Obvod vytváří potřebný předstih buzení tyristorů oproti výkonovým impulsům hlavní hladiny. Obvod umožňuje snížit proudové i napěťové namáhání prvků měniče při realizaci vícehladinového napájecího zdroje.

Převodník napětí šířka impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233046

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: impulsů, šířka, napětí, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká realizace převodníku napětí - šířka impulsů s malým odběrem proudu. Převodník je vytvořen ze tří tranzistorů typu M0S. Na jeho výstupu jsou impulsy, jejichž šířka je úměrná vstupnímu napětí. Zapojení má malý odběr proudu a je jednoduché. Je zajištěna požadovaná maximální střída výstupních impulsů. Zapojení podle vynálezu je vhodné pro realizaci převodníků napětí šířka impulsů, zvláště pro impulsně regulované napájecí...

Impulsně regulovaný zdroj zatížitelný od nulového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233045

Dátum: 15.08.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroj, zatížitelný, impulsně, nulového, regulovaný, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká obvodu umožňujícího zatížení impulsně regulovaného napájecího zdroje s jednočinným propustným typem měniče od nulové hodnoty zatěžovacího proudu. Při poklesu zatěžovacího proudu pod mezní hodnotu přebírá funkci rekuperační diody sepnutý tranzistor PNP, který je ovládán průběhy ze sekundárního vinutí transformátoru měniče. Obvod je jednoduchý a nesnižuje účinnost zdroje. Obvodu je možno využít u impulsně regulovaných...

Ochranný obvod spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233000

Dátum: 15.07.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03G 1/04

Značky: obvod, tranzistorů, spínacího, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká ochranného obvodu spínacího tranzistoru, jehož účinek závisí na okamžité velikosti kolektorového proudu spínacího tranzistoru. Kolektorový proud spínacího tranzistoru je snímán proudovým transformátorem. Pro malé kolektorové proudy je ochranný obvod odpojen, pro velké se automaticky připojí tranzistorovým spínačem. Zapojení snižuje rozpínací ztráty spínacího tranzistoru, zvláště při spínání induktivní zátěže. Je vhodné...

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaný zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228158

Dátum: 15.05.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: synchronizaci, obvodů, regulovaný, zdrojů, impulsně, integrovaných, zapojení, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci řídicích integrovaných obvodů impulsně regulovaných zdrojů, vyznačené tím, že regulační výstup (115) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) je spojen se vstupem (121) prvního monostabilního klopného obvodu (12), jehož výstup (112) je spojen se vstupem (131) prvního oddělovacího obvodu (13), jehož výstup (132) je spojen jednak se synchronizačním vstupem (109) prvního řídicího integrovaného obvodu (11) a jednak se...

Budicí obvod pro spínací tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223601

Dátum: 15.03.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: spínací, tranzistor, obvod, budicí

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vytváří budicí proud, závislý na velikosti spínané zátěže. K snímání kolektorového proudu je použito proudového snímacího transformátoru, který zajišťuje konstantní poměr mezi budicím a kolektorovým proudem spínacího tranzistoru. Je dosaženo krátké doby saturace v širokém rozsahu změn kolektorového proudu a zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů v...

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229997

Dátum: 01.02.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H02J 9/06, G05F 1/10

Značky: zdroje, záložní, provoz, zapojení, napájecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje podle vynálezu dovoluje při výpadku síťového napájecího napětí nepřerušený provoz napájecího zdroje z akumulátorových baterií. Jeho podstata spočívá v tom, že mezi vzájemné propojení druhého výstupu síťového zdroje a druhým vstupem napájecího zdroje a druhý vývod akumulátorové baterie je zapojen snímací odpor, jehož dva vývody jsou paralelně připojeny k prvnímu a druhému Vstupu proudové zpětné vazby...

Napěťový komparátor s dvěma komparačními hladinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221312

Dátum: 15.01.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: hladinami, komparátor, napěťový, komparačními, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká napěťového komparátoru, který umožňuje rozlišit dvě komparační úrovně. Obvod umožňuje při použití jediného rozdílového zesilovače rozlišit dvě navzájem nezávislé, libovolně nastavitelné napěťové úrovně. K dosažení požadované funkce je zavedena záporná zpětná vazba, která je přerušena v okamžiku dosažení některé ze dvou komparačních úrovní. Obvodu podle vynálezu může být použito k realizaci přepěťové a podpěťové...

Zapojení pro ovládání výstupního napětí napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222392

Dátum: 15.08.1985

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: napětí, ovládání, zapojení, napájecího, zdroje, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro externí ovládání napájecích zdrojů. Zapojení umožňuje dálkové ovládání výstupního napětí u nepájecích zdrojů vybavených dálkovou detekcí odchylky. Obvod vytváří napětí závislé na ovládacích signálech s jmenovitém výstupním napětí napájecího zdroje a způsobuje odpovídající změnu vstupního napětí zdroje. Zapojení může být použito pro realizaci obvodů dálkového ovládání výstupního napětí napájecích zdrojů. Vynález je...

Budicí obvod spínacího tranzistoru závislý na spínané zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 219004

Dátum: 15.06.1985

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: spínané, tranzistorů, zátěží, závislý, spínacího, obvod, budicí

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká budicího obvodu spínacího tranzistoru. Obvod vytváří budicí proud, který je závislý na velikosti spínané zátěže. K vytváření proudově závislého buzení se používá proudového transformátoru. Je dosaženo krátké doby saturace pro široký rozsah změn kolektorového proudu a je zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů měniče ve zdrojích...

Konstrukční blok napájecí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224106

Dátum: 01.11.1984

Autori: Paták Zdeněk, Lang Václav, Novák Vavřinec, Zbořil Vladimír Csc, Tyburec Milan, Parkan Petr, Novák Lubomír

Značky: konstrukční, napájecí, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční blok napájecí soustavy vyznačený tím, že tvoří subblok napájecích zdrojů, včetně ventilace a styku umístěný v kostře (1), případně s kapotáží (2), přičemž v této kostře jsou vzájemně mechanicky spojeny jeden nebo více ventilátorů (3) s vyrovnávací tlakovou komorou (4) a zdrojovou částí (15), která zahrnuje sestavu napájecích zdrojů, případně řešených s pomocí síťových a měničových modulů (16/1 - 16/N), zahrnujících funkční obvody...